LEGALE INFO

UITGEVER

SLV Belgium
Herntalsebaan, 429
2160 Wommelgem
T +32 (0)3 385 30 08
F +32 (0)3 385 30 09
[email protected]
Bestuurders: Jens Aertgeerts, Pierre Debatty
Stichtingsdatum: 09/12/2002
Activiteit: Groothandel in verlichtingsapparatuur
Bedrijfsnummer: 0479.137.933
Handelsregister: 03 0373687/ 17 0091101
Locatie: Mechelen
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Hoofdkwartier: SLV GmbH, AG Aachen HRB 9712

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
Vertegenwoordigd door de directie: Eric Marie Alain Lachambre, Jens Marcel Mariete Maria Aertgeerts, Henning Hintzen, Sven Erhardt Schirmer
Tel.: +49 (0) 2451 48330 - 355
Fax: +49 (0) 2451 4188 0/8
E-mail: [email protected]
Registratierechtbank: AG Aachen
Registratienummer: HRB 9712
Btw-nr.: DE 122487502
AEEA registratienr. DE 31762252

DESIGN EN REALISATIE SLV.COM
nelo digitalagentur GmbH & Co KG -TYPO3

FOTOGRAFIE SLV GmbH Fotostudio Gerd Arnolds, Aachen Fotostudio Andreas Fein, Köln Luchtfotografie: AVIA Luftbild, Aachen Fotolia.com: ©putilov_denis, ©RealVector, ©psdesign1, ©Sergey Nivens, ©coribs_fancy, ©maxsim, ©contrastwerkstatt, ©ouh_desire, ©kartoxjm, ©lassedesignen, Andrey Popov, ©DragoImages, ©BillionPhotos.com, ©Rido, ©stveak, ©filadendron, ©Pixabay

JURIDISCHE INFORMATIE
De op deze website gepubliceerde inhoud, in het bijzonder de inhoud van onze catalogus, is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag derhalve niet zonder toestemming van de respectieve rechthebbenden worden gekopieerd, verspreid of anderszins voor het publiek toegankelijk worden gemaakt. Het gebruik van computerprogramma's/software voor het automatisch uitlezen van gegevens, zoals crawlers, is in dit verband eveneens verboden. De handelsmerken en productnamen op deze website zijn eveneens wettelijk beschermd en mogen niet door derden worden gebruikt, tenzij ze uitsluitend worden gebruikt voor het verstrekken van informatie over de producten van SLV.
Deze website is bedoeld als service voor onze klanten. SLV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle inhoud te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Op de inhoud van deze site is Duits recht van toepassing.
© SLV GmbH 2008-2018.

DESIGN ET RÉALISATION

SLV.COM

nelo digitalagentur GmbH & Co KG - TYPO3

PHOTOGRAPHIE

SLV GmbH
Studio photo Gerd Arnolds, Aachen
Studio photo Andreas Fein, Köln
Photographie aérienne : AVIA Luftbild, Aachen
Fotolia.com : ©putilov_denis, ©RealVector, ©psdesign1, ©Sergey Nivens, ©coribs_fancy, ©maxsim,
©contrastwerkstatt, ©ouh_desire, ©kartoxjm, ©lassedesignen, Andrey Popov, ©DragoImages,
©BillionPhotos.com, ©Rido, ©stveak, ©filadendron, ©Pixabay

AVIS JURIDIQUES

Les contenus publiés sur ce site, en particulier les contenus de notre catalogue, sont protégés par le droit d'auteur. Par conséquent, ils ne peuvent être ni copiés, ni distribués, ni rendus publics sans le consentement de leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de programmes / logiciels informatiques pour la lecture automatique de données, tels que les crawlers est également interdite. Les marques et les noms de produits affichés sur ce site sont également protégés par la loi et ne peuvent être utilisés par des tiers, à moins qu'ils ne soient utilises uniquement à des fins d'information sur les produits SLV.
Ce site Web est conçu comme un service à nos clients. SLV se réserve le droit de modifier, compléter ou supprimer tout contenu à sa seule discrétion.
Le contenu de ce site est soumis à la loi allemande.

© SLV GmbH 2008-2018.

global.loading.alt_text
Wacht even...