Duurzaamheid bij SLV

Bij SLV zien we duurzaamheid als een evenwichtige interactie tussen de drie gebieden economie, milieu en maatschappij. Alleen door een holistische kijk op alle processen die bij onze kernactiviteiten een rol spelen, kunnen wij ervoor zorgen dat wij als onderneming op lange termijn succesvol zijn zonder dat dit ten koste gaat van de samenleving of het milieu. Onze internationale bedrijfsactiviteiten stellen ons voor de uitdaging aan deze eisen te voldoen ten aanzien van een grote verscheidenheid aan groepen van belanghebbenden, niet alleen in Duitsland maar over de hele wereld. Door verantwoord ondernemen, de voortdurende verbetering van onze energie-efficiënte productportefeuille en het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op het werk van onze werknemers en zakenpartners, helpen wij de negatieve effecten van onze activiteiten tot een minimum te beperken en de positieve effecten te versterken.

SLV Duurzaamheidsreis

Duurzaamheid wordt bepaald door belangrijke schakels in de waardeketen

Al onze inspanningen zijn erop gericht een duurzame waardeketen in stand te houden. Dit houdt meer in dan alleen het optimaliseren van de bevoorradingsketen, ook al is die een centrale schakel in de waardeketen. Mensen, communicatie, innovatie en informatiebeveiliging spelen ook mee.

Mensen vormen de basis van elke waardecreatie en zijn daarom van groot belang binnen SLV.

Op het gebied van hulpbronnen- en energie-efficiëntie, repareerbaarheid, recycleerbaarheid en ecodesign omvat het gebied van innovatie een breed scala aan productverbeteringen die leiden tot een circulaire economie.

De toeleveringsketen omvat alle zendingen, transport, reizen, materiaalspecificaties en bijbehorende verklaringen en etikettering met het doel de transparantie van onze producten, hun fabricage en arbeidsnormen te verbeteren.

Communicatie verbindt al deze aspecten en het engagement van onze stakeholders, waardoor zowel onze ambities als onze doelstellingen meer geïntegreerd en zinvol worden.

Verantwoorde groei

Al onze inspanningen zijn gebouwd op het fundament van onze vier waarden. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit de enige manier is waarop wij op verantwoorde wijze kunnen groeien. Wij denken en handelen als ondernemers, maar streven er altijd naar onze klanten te voorzien van kwaliteitsverlichting en eersteklas service. Onze groei is altijd duurzaam omdat wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de mens, de maatschappij en vooral het milieu. Respectvolle omgang bepaalt hier ons handelen, wat niet in de laatste plaats resulteert in kwaliteitsbewaking van de gehele waardeketen:

Bedrijfsmodel langs de waardeketen

Bedrijfsmodel langs de waardeketen

"WE AIM TO ACHIEVE SUSTAINABLE RESULTS THROUGHOUT THE ENTIRE VALUE CHAIN – INSTEAD OF FOCUSING SOLELY ON PROFIT AT THE EXPENSE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONCERNS." (Eric Lachambre, CEO)

Hoogtepunten van het project

Onze duurzaamheidsdoelstelling bestaat erin een duurzame waardeketen in stand te houden door een evenwichtige interactie van economische, sociale en milieuaspecten in al onze kernbedrijfsprocessen.

Producten met gerecycleerde secundaire grondstoffen

Ons productontwikkelingsproces wordt ook gekenmerkt door grondstofbesparende acties en ecologische innovaties, in alle kernprocessen. Om ervoor te zorgen dat onze producten ook beter zijn voor het milieu en onze planeet, vervangen wij primaire materialen door secundaire grondstoffen om een eerste belangrijke stap te zetten naar een duurzaam productengamma.

De producten SAMRINA, RUBA en SIMA bevatten reeds een deel gerecycleerde kunststoffen en zijn dus lichtende voorbeelden van hoe kwaliteit en levensduur op de meest duurzame manier met elkaar kunnen worden verzoend. Dit wordt duidelijk aangegeven door een overeenkomstig etiket op de productverpakking. Dit betekent dat onze klanten in de toekomst onmiddellijk zullen weten welke van onze producten de minste impact op het milieu hebben en een aandeel gerecycleerde grondstoffen bevatten.

Onze productverantwoording gaat echter nog verder. Ook het waarborgen van de veiligheid van onze producten bij gebruik door onze klanten is voor ons een topprioriteit. Door een zorgvuldige selectie van leveranciers en meerfasige testprocessen zorgen wij er daarom voor dat onze klanten veiligheidsgerichte producten van de hoogste kwaliteit ontvangen. Bovendien verstrekken wij in onze downloadzone een hele reeks aanvullende informatie over fotometrische, technische, reglementaire en veiligheidsrelevante producteigenschappen. Onze extra garantie van vijf jaar op grote delen van de huidige SLV-productportefeuille weerspiegelt ook de hoge normen die wij aan onze producten stellen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Onze weg naar meer duurzaamheid

De aanleiding voor onze nieuwe duurzaamheidsstrategie is de EcoVadis-evaluatie van SLV GmbH in 2017, die ons heeft laten zien waar we als bedrijf staan en hoe we tegen verschillende duurzaamheidskwesties aankijken. Maar het heeft ons ook duidelijk gemaakt hoe veelzijdig en complex het onderwerp is - en de noodzaak van een onafhankelijke en interdisciplinaire aanpak. Daarom wordt dit nu binnen SLV vertegenwoordigd door een verantwoordelijke eenheid op groepsniveau, die rechtstreeks aan de directie rapporteert.

"Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en nemen actief onze verantwoordelijkheid voor milieu- en klimaatbescherming." (Eric Lachambre, CEO)

Download het volledige duurzaamheidsverslag hier:
Sustainability Report 2020 (Englisch)

Vragen of suggesties kunt u richten aan [email protected].

global.loading.alt_text
Wacht even...