Nieuwe energielabels vanaf 2021: herziene energie-efficiëntieklassen voor verlichting

Vanaf september 2021 zullen nieuwe energielabels en herziene energie-efficiëntieklassen voor verlichting van toepassing zijn. De etikettering van het energieverbruik zal worden ingesteld op de klassen A tot G. Wij hebben hieronder voor u samengevat wat dit voor u betekent en waar u in de toekomst op moet letten.

Wat zijn energielabels?

Sinds 1998 bestaat in de EU een energieverbruiksetiket - ook wel energielabel genoemd. Het energielabel dient als eenvoudig oriëntatiehulpmiddel bij de keuze en aankoop van milieuvriendelijke, energiebesparende producten. In de beginfase moesten alleen "lampen op netspanning voor het produceren van licht in het huishouden" een dergelijk etiket dragen.

Wat verandert er met het nieuwe energielabel?

De uitvoering van de nieuwe regelgeving voor verlichting wordt geregeld door de EU-verordeningen EU 2019/2015 of 2021/340 (productinformatie) en EU 2019/2020 of 2021/341 (productontwerp), die de vorige specificaties vervangen en aanvullen. Zij zijn van invloed op alle lichtbronnen, zoals bijvoorbeeld led-modules of lampen met lampvoet.

"Lichtbronnen" zijn niet alleen lampen (= verlichtingsbronnen) maar ook alle armaturen waarbij de verlichtingsbron niet kan worden verwijderd. In concrete termen betekent dit:

  • Armaturen met ingebouwde makkelijk verwijderbare lichtbronnen worden beschouwd als omringende producten en krijgen geen eigen energielabel - de energieklasse van de ingebouwde lichtbron moet echter in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.

  • Voor afzonderlijk verkochte voorschakelapparatuur, waartoe bijvoorbeeld led-drivers behoren, zal in de toekomst nieuwe informatie op de verpakking moeten worden vermeld.

  • Lichten met een fitting waarin een lamp kan worden gestoken vallen niet langer onder de energie-etikettering.

Verdere vernieuwingen betreffen de uitwisselbaarheid van lichtbronnen en voorschakelapparatuur van omringende producten en de etikettering ervan, alsook de registratie van lichtbronnen in de nieuwe versie van de EU EPREL database met uitgebreide parameters.

Sinds 1 september 2021 is de nieuwe EU-verordening van kracht en moet deze zichtbaar zijn op alle betrokken producten.

Dit is hoe de vervaardiging van het product verandert

De gebruikelijke "plus"-klassen, zoals A+++, A++ en A+ verdwijnen. In de toekomst zal de energie-efficiëntieklasse worden aangegeven met een kleurcode en een etiket, inclusief de schaal.

Waarom zijn de energie-efficiëntieklassen herzien?

De nieuwe verordening voorziet in een herschaling van de energieklassen. De nieuwe schalen gaat van A tot G. De eisen van elke klasse zijn zo opgesteld dat de klassen A tot en met C pas in de toekomst kunnen worden gerealiseerd. Dit betekent, om een voorbeeld te geven, dat een lichtbron met energieklasse E nog steeds een goede efficiëntie heeft. Maar het betekent ook dat er geen correlatie is tussen de vorige energieklassen en de nieuwe.

Het nieuwe energielabel eenvoudig uitgelegd

(Klik op de gele stippen voor een uitleg van de afzonderlijke gebieden)

Fabrikant

Modelnaam

… of naam van het product (b.v. EAN)

SCHAAL VAN BESCHIKBARE ENERGIEKLASSEN

ENERGIEKLASSEN

Energieverbruik weergegeven in kWh/1000h.

QR Code

Het linkt naar de productinformatie in de EPREL database.

Verdere informatie over het nieuwe energielabel 2021

De Duitse vereniging van elektrische en elektronische fabrikanten ZVEI heeft een uitgebreide informatiebrochure opgesteld. Er wordt uitleg gegeven over de achtergrond van de herziening, de termijnen, de verplichtingen van fabrikanten en detailhandelaars, de nieuwe eisen inzake ecologisch ontwerp met betrekking tot efficiënt hulpbronnengebruik en de nieuwe energielabels zelf.

global.loading.alt_text
Wacht even...