Duurzaamheid bij SLV.

Bij SLV verstaan ​​we onder duurzaamheid een evenwichtige wisselwerking tussen de drie bereiken economie, milieu en samenleving. Alleen door alle processen van onze corebusiness als een geheel te beschouwen, kunnen we als bedrijf op lange termijn succesvol zijn, zonder dat onze dienstverlening ten koste gaat van de maatschappij of het milieu. Door onze internationale zakelijke activiteiten staan wij voor de uitdaging om aan deze eisen te voldoen tegenover de meest uiteenlopende stakeholdergroepen, niet alleen in Duitsland, maar over de hele wereld. Door verantwoordelijke bedrijfsvoering, voortdurende verbetering van onze energie-efficiënte productportfolio's en het waarborgen van veilige en gezonde werkplekken voor onze medewerkers en zakenpartners, zorgen we ervoor dat de negatieve effecten van onze activiteiten geminimaliseerd en de positieve versterkt worden.

Duurzaamheid wordt bepaald door belangrijke schakels in de waardeketen

Al onze inspanningen zijn gericht op het in stand houden van een duurzame waardeketen. Dit omvat meer dan alleen het optimaliseren van de toeleveringsketen, ook al is die een centrale schakel in de waardeketen. Maar daarnaast gaat het om mensen, communicatie, innovatie en informatiebeveiliging.

Mensen vormen de basis van elke waardecreatie en zijn daarom binnen SLV van groot belang.

Als het gaat om hulpbronnen- en energie-efficiëntie, herstelvermogen, recycleerbaarheid en ecologisch ontwerp omvat het bereik innovatie een breed scala aan productverbeteringen die tot een circulaire economie leiden.

De toeleveringsketen omvat alle zendingen, transporten, reizen, materiaalspecificaties en de daarbij bijbehorende productverklaringen en etikettering met als doel de transparantie van onze producten, hun fabricage en werkstandaarden te vergroten.

Communicatie verbindt al deze aspecten en de inzet van onze stakeholders met elkaar en zorgt voor meer integratie en verbetering van onze ambities en onze doelen.

WIJ STREVEN NAAR DUURZAME RESULTATEN IN DE GEHELE WAARDEKETEN IN PLAATS VAN UITSLUITEND TE FOCUSSEN OP WINST TEN KOSTEN VAN MAATSCHAPPELIJKE- EN MILIEUTECHNISCHE VERANTWOORDELIJKHEDEN.

Eric Lachambre, CEO

Goud voor nnuks, voorheen SLV Lighting Group

EcoVadis prijst de lichtspecialist voor zijn consequente inzet voor duurzaamheid

Het EcoVadis-beoordelingsplatform heeft het bedrijf voor zijn inzet beloond met de gouden medaille in de duurzaamheidsbeoordeling.

EcoVadis beoordeelt bedrijven op hun prestaties op het gebied van milieu, werkgelegenheid en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen. nnuks Holding GmbH, voorheen SLV Lighting Group, scoorde in totaal 67 van de 100 punten voor haar duurzaamheidsactiviteiten en werd daarom door EcoVadis geëerd met de prestigieuze gouden medaille. SLV behoort daarmee tot de top 2 procent van bedrijven die door EcoVadis worden beoordeeld in de sector groothandel in andere consumptiegoederen.

DUURZAAMHEID BIJ SLV BETEKENT VERANTWOORDE GROEI

Al onze inspanningen zijn gebaseerd op onze vier waarden: passie, verantwoordelijkheid, respect en betrouwbaarheid. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de enige manier is waarop we verantwoord kunnen groeien. We denken en handelen als ondernemers, maar streven er altijd naar om onze klanten kwaliteitsverlichting en eersteklas service te bieden. Onze groei is altijd duurzaam omdat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en vooral het milieu.

Bedrijfsmodel gebaseerd op de waardeketen

Bedrijfsmodel langs de waardeketen

Holistische waardecreatie

Als productontwikkelaar en leverancier is nukks wereldwijd betrokken bij bedrijfsprocessen die emissies en afval genereren en in sommige gevallen beperkte natuurlijke hulpbronnen zoals water verbruiken. Omdat we ons bewust zijn van de impact van onze bedrijfsactiviteiten, nemen we onze verantwoordelijkheid voor milieu- en klimaatbescherming actief en serieus en streven we ernaar deze zo veel mogelijk te minimaliseren. In navolging van deze strategie willen we onze positieve impact in de hele waardeketen vergroten. Ons grootste duurzaamheidsdoel is dan ook om een waardeketen in stand te houden die zo duurzaam mogelijk is en ons ook een concurrentievoordeel geeft. Voor een duurzame waardeketen is een holistische benadering cruciaal. De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn onze leidraad.

Duurzame projecten in de waardeketen

Duurzaamheid betekent bij SLV ook duurzaam ondernemen. Onze duurzaamheidsdoelstelling omvat het handhaven van een duurzame waardeketen door een evenwichtig samenspel van economische, sociale en ecologische aspecten in al onze kernbedrijfsprocessen.

Duurzame verpakking

Ook wat het verpakkingsmateriaal van onze producten betreft, gaan wij zo duurzaam mogelijk te werk. Wij proberen plastic materialen in alle productverpakkingen te vermijden. Dit geldt ook voor stickers en aanverwante kleefstoffen. Bovenal optimaliseren wij het volume van onze verpakkingen en verminderen zo het verpakkingsafval. Wij bereiken dit met behulp van on-demand verpakking: onze kartonnen dozen worden aangepast aan de bestelling. Op die manier sturen wij geen halflege kartonnen dozen op weg, maar gebruiken wij slechts zoveel materiaal als nodig is.

Voor de dozen kiezen we voor gerecycleerd verpakkingsmateriaal met FSC-label. Ook op die manier willen we het gebruik van secundaire grondstoffen bevorderen. Voor het drukwerk beperken we ons tot twee inkten die VOC-vrij zijn en indien mogelijk een plantaardige basis hebben. Ook hier schaffen wij geleidelijk vernis en glanzende inkten af om de composteerbaarheid van onze verpakkingen op lange termijn te verzekeren.

Bedrijfsmodel gebaseerd op de waardeketen

Ons productontwikkelingsproces wordt ook gekenmerkt door middelenbesparende acties en ecologische innovaties, in alle kernprocessen. Om ervoor te zorgen dat onze producten ook beter zijn voor het milieu en onze planeet, vervangen we primaire materialen door secundaire grondstoffen om een ​​belangrijke eerste stap te zetten naar een duurzaam productgamma.

Nu al bestaan de producten SAMRINA, RUBA en SIMA al gedeeltelijk uit gerecyclede kunststoffen. Daarmee zijn ze lichtende voorbeelden hoe kwaliteit en levensduur zo duurzaam mogelijk gecombineerd kunnen worden. Dit wordt duidelijk met een bijbehorend label op de productverpakking. In de toekomst weten onze klanten direct welke van onze producten het milieu het minste belasten en welke gedeeltelijk bestaan uit gerecyclede grondstoffen.

Onze productverantwoordelijkheid gaat echter nog verder. Ook de veiligheidsgarantie van onze producten bij gebruik door onze klanten is voor ons een topprioriteit. Door een zorgvuldige leveranciersselectie en testprocessen in meerdere fasen zorgen we ervoor dat onze klanten perfect veilige producten krijgen van de hoogste kwaliteit. Op onze downloadpagina bieden we ook een grote hoeveelheid aanvullende informatie aan over fotometrische, technische, regelgevende en veiligheidsrelevante producteigenschappen. Onze extra garantie van vijf jaar op grote delen van de huidige SLV-productportfolio weerspiegelt ook onze hoge eisen aan onze producten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Digitalisering

Door in 2019 een microservices-architectuur voor onze website en webshop te introduceren, hebben we ook in digitaal perspectief maximale flexibiliteit bereikt. De nieuwe architectuur stelt ons in staat om online diensten van de hoogste kwaliteit aan te bieden. Dit werd onlangs erkend met de Shop Usability Award in de B2B-categorie en heeft ons aangemoedigd om onze doelen ook met onze digitale diensten na te streven.

Onze Business Connect-service is daarbij een belangrijke bouwsteen. Het zorgt niet alleen voor een betere en snellere samenwerking met onze zakelijke klanten, maar helpt ons ook fouten in de communicatie en orderverwerking te voorkomen. Het zorgt er op zijn beurt voor dat SLV-producten op de juiste manier in het assortiment van onze klanten worden gepositioneerd.

VERANTWOORD INVOERBELEID

  • Eerlijke arbeidsvoorwaarden

  • Productielocatie en procesveiligheid

  • Productveiligheid

  • Eerlijke concurrentie en corruptiebestrijding

  • Vermindering van de milieu-impact

  • Transparantie van de toeleveringsketen

Onze weg naar meer duurzaamheid

De aanleiding voor onze nieuwe duurzaamheidsstrategie is de EcoVadis-evaluatie van SLV GmbH in 2017. Toen werd duidelijk waar we staan ​als bedrijf en hoe we tegen verschillende duurzaamheidsvraagstukken aankijken. Maar ook werden we ons bewust van de diversiteit en complexiteit van het onderwerp - en de behoefte aan een onafhankelijke en interdisciplinaire aanpak. Binnen de SLV is een verantwoordelijke eenheid op groepsniveau hiermee aan de slag gegaan en rapporteert rechtstreeks aan de directie.

"We zijn ons bewust van de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en nemen actief onze verantwoordelijkheid voor milieu- en klimaatbescherming." (Eric Lachambre, CEO)

Download hier het volledige duurzaamheidsrapport:
Sustainability Report 2020 (Englisch)

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met [email protected].

global.loading.alt_text
Wacht even...