Trajnostni pristop SLV

Pri podjetju SLV spoštujemo trajnost kot rezultat skupka treh področij, in sicer gospodarstva, okolja in družbe. Le s celostnim upoštevanjem vseh procesov v naši osnovni dejavnosti lahko zagotovimo, da smo kot podjetje dolgoročno uspešni, ne da bi svoje storitve opravljali na račun družbe ali okolja. Naša mednarodna poslovna dejavnost nam predstavlja izziv, kako izpolniti te zahteve do najrazličnejših skupin zainteresiranih strani, ne samo v Nemčiji, ampak po vsem svetu. Z odgovornim vodenjem podjetja, nenehnim izboljševanjem našega energetsko učinkovitega portfelja izdelkov ter zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu zaposlenih in poslovnih partnerjev pomagamo zmanjšati negativne učinke svojih dejavnosti in okrepiti pozitivne.

Trajnost je skupek večih elementov, ki tvorijo vrednostno verigo

V središču vseh naših prizadevanj je vzdrževanje trajnostne vrednostne verige. To vključuje mnogo več kot le optimizacijo dobavne verige, čeprav ta prav zares predstavlja osrednje mesto v vrednostni verigi. Poleg tega pa pomembno vlogo igrajo še ljudje, komunikacija, inovacije in informacijska varnost.

Ljudje tvorijo osnovo vsake dodane vrednosti in so s tem razlogom izredno pomembni za podjetje SLV.

V smislu učinkovite rabe virov in energije, popravljivosti, recikliranosti in ekološkega delovanja, področje inovacij zajema širok spekter izboljšav izdelkov, ki vodijo v krožno gospodarstvo.

Oskrbovalna veriga vključuje vse pošiljke, prevoze, potovanja, specifikacije materiala in s tem povezane izjave in oznake z namenom povečati preglednost naših izdelkov, njihove izdelave in delovnih standardov.

Komunikacija povezuje vse te vidike in zavezanost zainteresiranih strani med seboj ter naredi našo zavezo in cilje bolj integrirane in smiselne.

WE AIM TO ACHIEVE SUSTAINABLE RESULTS THROUGHOUT THE ENTIRE VALUE CHAIN – INSTEAD OF FOCUSING SOLELY ON PROFIT AT THE EXPENSE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONCERNS.

Eric Lachambre, CEO

Zlato za nnuks, prej SLV Lighting Group

EcoVadis nagrajuje dosledno trajnostno delo strokovnjaka za osvetlitev

Bonitetna platforma EcoVadis je podjetju podelila zlato medaljo za zavezanost na področju trajnosti.

EcoVadis ocenjuje podjetja glede na njihove dosežke na področjih, ki zajemajo okolje, delovne in človekove pravice, etiko ter trajnostno nabavo. Podjetje nnuks Holding GmbH, prej SLV Lighting Group, je za svoje trajnostne dejavnosti doseglo skupno 67 od 100 točk in je bilo zato nagrajeno z ugledno zlato medaljo podjetja EcoVadis. To uvršča podjetje SLV med najboljša dva odstotka podjetij, ki jih ocenjuje podjetje EcoVadis na področju veleprodaje drugih trajnih in potrošniških dobrin.

Odgovorna rast

Vsa naša prizadevanja temeljijo na naših štirih vrednotah. Ker smo prepričani, da lahko le tako rastemo odgovorno. Razmišljamo in delujemo kot podjetniki, vendar se vedno trudimo, da strankam ponudimo kakovostno razsvetljavo in prvovrstne storitve. Naša rast je vedno trajnostna, ker se zavedamo svoje odgovornosti do ljudi, družbe in predvsem okolja. Spoštljiv pristop določa naša dejanja tukaj, kar ne nazadnje vodi h kakovostnemu spremljanju celotne vrednostne verige.

Poslovni model vzdolž celotne vrednostne verige

Poslovni model vzdolž celotne vrednostne verige

Celostno ustvarjanje vrednosti

Kot razvijalec in dobavitelj izdelkov je podjetje SLV Lighting Group vključeno v poslovne procese po vsem svetu, ki ustvarjajo emisije ter odpadke in v nekaterih primerih uporabljajo omejene naravne vire, kot je voda. Ker se zavedamo vplivov naših poslovnih dejavnosti, svojo odgovornost za varstvo okolja in podnebja jemljemo resno in si prizadevamo, da bi bili ti vplivi čim manjši. Glede na to strategijo želimo povečati svoj pozitiven vpliv vzdolž celotne vrednostne verige. In tako je naš največji trajnostni cilj ohraniti čim bolj trajnostno vrednostno verigo, ki nam hkrati daje konkurenčno prednost. Celovit pogled je ključnega pomena za trajnostno vrednostno verigo. Pri tem nam kot vodilo služi 17 ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj. 

Trajnostni projekti vzdolž vrednostne verige

Trajnost pri podjetju SLV pomeni tudi trajnostno poslovanje. Naš trajnostni cilj je ohraniti trajnostno vrednostno verigo z uravnoteženo interakcijo ekonomskih, socialnih in ekoloških vidikov pri vseh naših temeljnih poslovnih procesih.

Trajnostna embalaža

Tudi pri embalaži naših izdelkov ravnamo čim bolj trajnostno. Prizadevamo si, da bi se izognili plastičnim materialom v vseh embalažah izdelkov. To vključuje tudi nalepke in podobna lepila. Predvsem pa optimiziramo prostornino naše embalaže in tako zmanjšujemo količino odpadne embalaže. To dosegamo s pomočjo embalaže na zahtevo: naše kartonske škatle so prilagojene naročilu. Tako na pot ne pošiljamo napol praznih kartonskih škatel, temveč uporabimo le toliko materiala, kolikor je potrebno.

Za škatle uporabljamo recikliran embalažni material z oznako FSC. Tudi na ta način želimo spodbujati uporabo sekundarnih surovin. Pri tiskanju se omejimo na dve barvi, ki ne vsebujeta hlapnih organskih spojin in imata, če je le mogoče, rastlinsko osnovo. Tudi na tem področju postopoma opuščamo lake in sijajne barve, da bi zagotovili dolgoročno kompostabilnost naše embalaže.

Izpostavitvene točke projekta

Naš trajnostni cilj je ohraniti trajnostno vrednostno verigo z uravnoteženo interakcijo ekonomskih, socialnih in ekoloških vidikov pri vseh naših temeljnih poslovnih procesih.

Vendar pa je naša odgovornost, vezana na naše izdelke, še obsežnejša. Zagotavljanje varnosti naših izdelkov, ki jih uporabljajo naše stranke, je tudi naša glavna prednostna naloga. Zato s skrbno izbiro dobavitelja in večstopenjskimi postopki testiranja zagotavljamo, da naše stranke dobijo izdelke najvišje kakovosti kar se tiče varnosti. Ponujamo širok spekter informacij o fotometričnih, tehničnih, regulativnih in varnostnih lastnostih izdelka, vse to pa najdete v razdelku s prenosi datotek. Naša dodatna petletna garancija za velike izdelke iz trenutnega portfelja izdelkov SLV odraža tudi našo zavezo glede kakovosti in trajnosti naših izdelkov.

Vendar pa je naša odgovornost, vezana na naše izdelke, še obsežnejša. Zagotavljanje varnosti naših izdelkov, ki jih uporabljajo naše stranke, je tudi naša glavna prednostna naloga. Zato s skrbno izbiro dobavitelja in večstopenjskimi postopki testiranja zagotavljamo, da naše stranke dobijo izdelke najvišje kakovosti kar se tiče varnosti. Ponujamo širok spekter informacij o fotometričnih, tehničnih, regulativnih in varnostnih lastnostih izdelka, vse to pa najdete v razdelku s prenosi datotek. Naša dodatna petletna garancija za velike izdelke iz trenutnega portfelja izdelkov SLV odraža tudi našo zavezo glede kakovosti in trajnosti naših izdelkov.

Digitalizacija

Z uvedbo mikrostoritvene arhitekture za spletno mesto in spletno trgovino v letu 2019 smo tudi na digitalnem področju dosegli najvišjo fleksibilnost. Nova arhitektura nam omogoča, da ponujamo spletne storitve najvišje kakovosti. Za to smo nedavno prejeli nagrado Shop Usability Award v kategoriji B2B, kar nas je spodbudilo, da še naprej uresničujemo svoje cilje z našimi digitalnimi storitvami.

Naša storitev Business Connect je tukaj pomemben sestavni del. To ne omogoča le boljšega in hitrejšega sodelovanja z našimi poslovnimi strankami. Izognemo se tudi napakam pri komunikaciji in obdelavi naročil. Prav tako je zagotovljeno, da so izdelki SLV ustrezno pozicionirani v ponudbi naših strank.

POLITIKA ODGOVORNEGA PRIDOBIVANJA VIROV

  • Pravični delovni pogoji

  • Varnost na proizvodni lokaciji in v proizvodnem procesu

  • Varnost izdelkov

  • Poštena konkurenca in preprečevanje korupcije

  • Zmanjšanje vpliva na okolje

  • Preglednost dobavne verige

Naša pot k še večji trajnostni naravnanosti

Sprožilec naše nove trajnostne strategije je bila ocena, s katero je družba EcoVadis ocenila podjetje SLV GmbH leta 2017. Pokazala nam je, kje se kot podjetje nahajamo in kako gledamo na različna vprašanja trajnosti. Jasno nam je pokazala tudi raznolikost in kompleksnost teme trajnosti ter potrebo po neodvisnem in interdisciplinarnem pristopu. Zato to področje v podjetju SLV zdaj zastopa enota, odgovorna na ravni skupine, ki neposredno poroča vodstvu.

"Zavedamo se vplivov naših poslovnih dejavnosti na okolje in svoje odgovornosti za varstvo okolja in podnebja, ki jo jemljemo resno in jo aktivno udejanjamo." (Eric Lachambre, direktor)

Celotno trajnostno poročilo najdete tukaj:
Trajnostno poročilo 2020 (v angleškem jeziku)

Če imate kakršna koli vprašanja oz. poizvedovanja, nam pišite na naslov [email protected].

global.loading.alt_text
Prosim počakaj...