Trajnostni pristop SLV

Pri podjetju SLV spoštujemo trajnost kot rezultat skupka treh področij, in sicer gospodarstva, okolja in družbe. Le s celostnim upoštevanjem vseh procesov v naši osnovni dejavnosti lahko zagotovimo, da smo kot podjetje dolgoročno uspešni, ne da bi svoje storitve opravljali na račun družbe ali okolja. Naša mednarodna poslovna dejavnost nam predstavlja izziv, kako izpolniti te zahteve do najrazličnejših skupin zainteresiranih strani, ne samo v Nemčiji, ampak po vsem svetu. Z odgovornim vodenjem podjetja, nenehnim izboljševanjem našega energetsko učinkovitega portfelja izdelkov ter zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu zaposlenih in poslovnih partnerjev pomagamo zmanjšati negativne učinke svojih dejavnosti in okrepiti pozitivne.

Trajnostno potovanje družbe SLV

Trajnost je skupek večih elementov, ki tvorijo vrednostno verigo

V središču vseh naših prizadevanj je vzdrževanje trajnostne vrednostne verige. To vključuje mnogo več kot le optimizacijo dobavne verige, čeprav ta prav zares predstavlja osrednje mesto v vrednostni verigi. Poleg tega pa pomembno vlogo igrajo še ljudje, komunikacija, inovacije in informacijska varnost.

Ljudje tvorijo osnovo vsake dodane vrednosti in so s tem razlogom izredno pomembni za podjetje SLV.

V smislu učinkovite rabe virov in energije, popravljivosti, recikliranosti in ekološkega delovanja, področje inovacij zajema širok spekter izboljšav izdelkov, ki vodijo v krožno gospodarstvo.

Oskrbovalna veriga vključuje vse pošiljke, prevoze, potovanja, specifikacije materiala in s tem povezane izjave in oznake z namenom povečati preglednost naših izdelkov, njihove izdelave in delovnih standardov.

Komunikacija povezuje vse te vidike in zavezanost zainteresiranih strani med seboj ter naredi našo zavezo in cilje bolj integrirane in smiselne.

CSR MANUAL

Z roko v roki za odgovorno rast.

"Socialna odgovornost podjetij (CSR) ni poseben program. Je preprosto to, kar počnemo vsak dan, da bi povečali pozitivne vplive in zmanjšali negativne."

Tukaj si prenesite Priročnik družbene odgovornosti podjetij in se seznanite z vsemi našimi pobudami. Za napredek na področju družbene odgovornosti so dragocene tudi vaše povratne informacije. Vabimo vas, da z nami delite svoja mnenja: [email protected]

Odgovorna rast

Vsa naša prizadevanja temeljijo na naših štirih vrednotah. Ker smo prepričani, da lahko le tako rastemo odgovorno. Razmišljamo in delujemo kot podjetniki, vendar se vedno trudimo, da strankam ponudimo kakovostno razsvetljavo in prvovrstne storitve. Naša rast je vedno trajnostna, ker se zavedamo svoje odgovornosti do ljudi, družbe in predvsem okolja. Spoštljiv pristop določa naša dejanja tukaj, kar ne nazadnje vodi h kakovostnemu spremljanju celotne vrednostne verige:

Poslovni model vzdolž celotne vrednostne verige

Poslovni model vzdolž vrednostne verige

WE AIM TO ACHIEVE SUSTAINABLE RESULTS THROUGHOUT THE ENTIRE VALUE CHAIN – INSTEAD OF FOCUSING SOLELY ON PROFIT AT THE EXPENSE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONCERNS.

Eric Lachambre, CEO

Izpostavitvene točke projekta

Naš trajnostni cilj je ohraniti trajnostno vrednostno verigo z uravnoteženo interakcijo ekonomskih, socialnih in ekoloških vidikov pri vseh naših temeljnih poslovnih procesih.

POLITIKA ODGOVORNEGA PRIDOBIVANJA VIROV

Pravični delovni pogoji

Varnost na proizvodni lokaciji in v proizvodnem procesu

Varnost izdelkov

Poštena konkurenca in preprečevanje korupcije

Zmanjšanje vpliva na okolje

Preglednost dobavne verige

Izpostavitvene točke projekta

Naš trajnostni cilj je ohraniti trajnostno vrednostno verigo z uravnoteženo interakcijo ekonomskih, socialnih in ekoloških vidikov pri vseh naših temeljnih poslovnih procesih.

Vendar pa je naša odgovornost, vezana na naše izdelke, še obsežnejša. Zagotavljanje varnosti naših izdelkov, ki jih uporabljajo naše stranke, je tudi naša glavna prednostna naloga. Zato s skrbno izbiro dobavitelja in večstopenjskimi postopki testiranja zagotavljamo, da naše stranke dobijo izdelke najvišje kakovosti kar se tiče varnosti. Ponujamo širok spekter informacij o fotometričnih, tehničnih, regulativnih in varnostnih lastnostih izdelka, vse to pa najdete v razdelku s prenosi datotek. Naša dodatna petletna garancija za velike izdelke iz trenutnega portfelja izdelkov SLV odraža tudi našo zavezo glede kakovosti in trajnosti naših izdelkov.

Vendar pa je naša odgovornost, vezana na naše izdelke, še obsežnejša. Zagotavljanje varnosti naših izdelkov, ki jih uporabljajo naše stranke, je tudi naša glavna prednostna naloga. Zato s skrbno izbiro dobavitelja in večstopenjskimi postopki testiranja zagotavljamo, da naše stranke dobijo izdelke najvišje kakovosti kar se tiče varnosti. Ponujamo širok spekter informacij o fotometričnih, tehničnih, regulativnih in varnostnih lastnostih izdelka, vse to pa najdete v razdelku s prenosi datotek. Naša dodatna petletna garancija za velike izdelke iz trenutnega portfelja izdelkov SLV odraža tudi našo zavezo glede kakovosti in trajnosti naših izdelkov.

Trajnostna embalaža

Tudi pri embalaži naših izdelkov ravnamo čim bolj trajnostno. Prizadevamo si, da bi se izognili plastičnim materialom v vseh embalažah izdelkov. To vključuje tudi nalepke in podobna lepila. Predvsem pa optimiziramo prostornino naše embalaže in tako zmanjšujemo količino odpadne embalaže. To dosegamo s pomočjo embalaže na zahtevo: naše kartonske škatle so prilagojene naročilu. Tako na pot ne pošiljamo napol praznih kartonskih škatel, temveč uporabimo le toliko materiala, kolikor je potrebno.

Za škatle uporabljamo recikliran embalažni material z oznako FSC. Tudi na ta način želimo spodbujati uporabo sekundarnih surovin. Pri tiskanju se omejimo na dve barvi, ki ne vsebujeta hlapnih organskih spojin in imata, če je le mogoče, rastlinsko osnovo. Tudi na tem področju postopoma opuščamo lake in sijajne barve, da bi zagotovili dolgoročno kompostabilnost naše embalaže.

Naša pot k še večji trajnostni naravnanosti

Sprožilec naše nove trajnostne strategije je bila ocena, s katero je družba EcoVadis ocenila podjetje SLV GmbH leta 2017. Pokazala nam je, kje se kot podjetje nahajamo in kako gledamo na različna vprašanja trajnosti. Jasno nam je pokazala tudi raznolikost in kompleksnost teme trajnosti ter potrebo po neodvisnem in interdisciplinarnem pristopu. Zato to področje v podjetju SLV zdaj zastopa enota, odgovorna na ravni skupine, ki neposredno poroča vodstvu.

"Zavedamo se vplivov naših poslovnih dejavnosti na okolje in svoje odgovornosti za varstvo okolja in podnebja, ki jo jemljemo resno in jo aktivno udejanjamo." (Eric Lachambre, direktor)

Celotno trajnostno poročilo najdete tukaj:
Trajnostno poročilo 2020 (v angleškem jeziku)

Če imate kakršna koli vprašanja oz. poizvedovanja, nam pišite na naslov [email protected].

Zaveze za trajnostno prihodnost

Družba SLV je od junija 2017 zavezana Globalnemu dogovoru Združenih narodov (UNGC). Jasno podpiramo deset načel sporazuma na področju človekovih pravic, delovnih standardov, varstva okolja in boja proti korupciji. Naše letno poročilo o napredku (Poročanje o napredku) je na voljo za prenos spodaj.

Naša Samrina kot primer najboljše prakse

Združenje nemških proizvajalcev električnih in elektronskih naprav (ZVEI) je maja 2021 družbo SAMRINA izpostavilo kot primer najboljše prakse v elektroindustriji. Vodnik po plastičnih reciklatih v elektroindustriji, vključno s primerom najboljše prakse.

global.loading.alt_text
Prosim počakaj...