Udržitelnost @ SLV

V SLV chápeme udržitelnost jako vyváženou interakci tří oblastí ekonomiky, životního prostředí a společnosti. Pouze celostním zvážením všech procesů naší hlavní činnosti můžeme zajistit, že jsme jako společnost dlouhodobě úspěšní, aniž bychom byli na úkor společnosti nebo životního prostředí.

Ve společnosti SLV Lighting Group chceme být součástí řešení, nikoli součástí problému.

Sven Schirmer, Leadership Team.

Jako obchodní jednotka a značka SLV Lighting Group GmbH bereme naši odpovědnost vůči životnímu prostředí a lidem velmi vážně. Zavázali jsme se poskytovat našim zákazníkům produkty šetrné k životnímu prostředí a efektivní z hlediska zdrojů a zároveň minimalizovat náš dopad na životní prostředí a klima.

NAŠE SAMRINA: PŘÍKLAD NEJLEPŠÍ PRAXE

Německé sdružení výrobců elektrotechniky a elektroniky (ZVEI) v jednom ze svých průvodců recyklací plastů představilo naše venkovní svítidlo SAMRINA jako osvědčený příklad recyklace plastů.

Svítidlem SAMRINA dosahujeme cíle nahradit co nejvíce primárních surovin surovinami druhotnými při zachování stejně vysoké kvality a životnosti výrobků. Pozemní bodová svítidla jsou vyrobena převážně z plastu Schuladur® GF30 společnosti LyondellBasell, který se skládá z 35 % z recyklovaných surovin. Podíl recyklovaného materiálu tvoří 17 % z celkové hmotnosti výrobku.

Nahrazení primárních surovin surovinami druhotnými má dvojí efekt. Za prvé, odpad a zbytkové materiály lze vrátit do fungujícího oběhového hospodářství, což povede k tomu, že se do životního prostředí uvolní méně plastového odpadu. Za druhé, použití druhotných surovin snižuje potřebu primárních materiálů. Tím se snižuje ekologická stopa výrobku při zachování jeho kvality.

NAŠE CESTA K VĚTŠÍ UDRŽITELNOSTI

SLV a SLV Lighting Group jsou přesvědčeny, že strategie udržitelnosti bude mít pozitivní dlouhodobý dopad na společnost, životní prostředí a naši ekonomickou životaschopnost. Jako konečný cíl si skupina stanovila cíl stát se klimaticky neutrální do roku 2025 pro rozsah 1 (přímé emise) a rozsah 2 (nepřímé emise z nákupu elektřiny, tepla nebo páry). Do roku 2035 bude zahrnut i rozsah 3 (všechny ostatní emise související s jednáním společnosti nebo jejích partnerů a dodavatelů).

Důležitou součástí je i nadále integrace sociálních a environmentálních problémů, které již byly podrobně řešeny v příručce CSR vydané v roce 2021. Například jsou prováděny pravidelné ESG audity dodavatelů, abychom zajistili, že nedochází k porušování lidských práv v celém hodnotovém řetězci a že naši dodavatelé jsou odhodláni jednat v souladu s hodnotami skupiny.

Úplnou zprávu o udržitelnosti 2022 s naším zaměřením na oběhové hospodářství, změnu klimatu, sociální odpovědnost a globální agendu lidí lze nalézt na slv-lighting-group.com. Dotazy a návrhy týkající se udržitelnosti ve společnosti SLV zasílejte na adresu [email protected].

global.loading.alt_text
Počkejte prosím...