Světlo a architektura

Malý exkurz do historie souhry světla a tmy.

Tento nadpis mnohým jistě připomene monumentální stavby. Nebo velké architekty, jako byl Le Corbusier, nebo spoluzakladatelé Bauhausu Walter Gropius a Ludwig Mies van der Rohe. Ale i ti, kdo neabsolvovali studium architektury, naleznou v tomto článku užitečná fakta pro pochopení působení světla (v prostoru)! Vezmeme Vás na cestu různými epochami a lidskými stavbami a shrneme znovu nejdůležitější zkušenosti od doby objevení ohně: Abyste svůj příští projekt mohli prezentovat v tom nejlepším světle.

Když člověk před 300 000 lety zkrotil oheň...

...získal lidský druh nejen evoluční výhodu z hlediska sebeobrany, nýbrž také poprvé domestikoval světlo a teplo. A když do životů pravěkých lidí vedle táborových ohňů pronikly rovněž pochodně, lojové a olejové lampy, bylo možno světlo dokonce přenášet. Archeologové nalezli starověké olejové lampy, které jsou pravděpodobně starší než 10 000 let.

Naše Photonia již nesvítí na bázi hořlavého oleje. Přesto je relativně mobilní! Protože jsme tuto venkovní krásku vybavili extra dlouhým kabelem. Kromě toho vše trochu zútulňuje a díky centrálně nainstalované objímce E27 poskytuje homogenní světlo, které připomíná útulnost pochodní nebo olejových lamp z dávných dob. Ale nebojte se, světlo není „mihotavé“.

Pokračujte zde a objevte celou rodinu Photonia >

Prostorná zahrada s velkými bílými sloupy, altány a chodníkovými svítidly od SLV.

Náboženské stavby a touha po světlu

Téměř ve všech světových náboženstvích hraje světlo nadřazenou roli. Je symbolem božskosti a vytváří v často monumentálních modlitebnách a chrámech posvátnou atmosféru. Světlo obrací pohledy modlících se věřících k tomu podstatnému. Zatímco se neustále měnil styl sakrálních staveb a vyvíjel se jejich jazyk tvarů, zůstával zachován jejich vztah ke světlu.

Světlo je v různých náboženstvích „svátostí“, která lidem poskytuje orientaci nebo slouží jako „základ každého vědomí“. Architektky a architekti v tomto duchu přenášeli důležitý význam světla do svých návrhů.

To, co se používá v náboženských kontextech a stavbách, lze pozorovat i mimo náboženské směry. Protože způsob užívání budov je v ideálním případě již součástí jejich návrhu. Kancelářské prostory jsou využívány jinak než například komunikační plochy. Průmyslové haly vyžadují jiný koncept osvětlení než obchody.

Projektantky a projektanti osvětlení v chrámech, náboženských stavbách nebo jiných architektonicky výrazných prostorách využívají podpory umělého světla, aby zvýraznili zvláštní stavební prvky. Přitom je důležité, aby stavby zůstaly zachovány – protože důležitým tématem je i památková ochrana. Proto je vždy vhodné, zapojit do plánování osvětlení odbornice a odborníky. Náš interní tým odborníků již také zvládl řadu projektů, ve kterých hrál důležitou roli zvláštní tvar střešního vikýře nebo památková ochrana.

Aniž bychom znali podrobnosti o konkrétním projektu, můžeme přitom vyslovit jedno doporučení: Lankové systémy a přípojnice! Zajišťují flexibilitu při umístění různých svítidel. Pro upevnění držáků tak stačí například jen jedno vrtání do zdiva. Jednotlivá svítidla je pak možno podél lišt/lanek umístit variabilně.

Zde přejdete k našemu systému spotů a downlightů Numinos® >

Moderní architektura: souhra světla a stínu

Pro dnešní architekturu a ztvárnění místností je plánování osvětlení stejně důležité jako výpočet statiky. Prostorové myšlení a vědomí prostoru jsou neoddělitelně spojeny s vnímáním prostřednictvím různých tělesných smyslů. Vedle smyslu pro rovnováhu, vnímání tepla a chladu nebo i sluchu vnímají lidé prostor především svým zrakem. Prostorové vidění, které vzniká sloučením dvou různých obrazů z obou očí, zajišťuje prostorové vnímání a možnost odhadovat vzdálenosti.

Ale aby naše oči vůbec mohly něco vnímat, je samozřejmě třeba nejprve něco postavit. Především pro plánování osvětlení zde vznikají určité požadavky nebo zvláštnosti, které je třeba zohlednit.

Stavební styly a světlo

Od jisté doby začali lidé zakládat společná sídliště. S rozhodnutím, usadit se na jednom místě, souvisela často i nutnost výstavby budov. Ty se v závislosti na regionu nebo století, kdy byly postaveny, odlišovaly svým tvarem a provedením. Budovy z římské antiky se vyznačují především sloupy, kulatými oblouky a valenými klenbami – známé příklady najdete v antických termálních lázních nebo na amfiteátru v Římě. Od prvního tisíciletí našeho letopočtu se architektonické styly začaly měnit rychleji. Vzhled budov se v průběhu epoch měnil – byly zdobnější nebo purističtější, měly kulaté kopule nebo trojúhelníkové štíty. Ale bez ohledu na to, jak se měnily jednotlivé charakteristiky, zůstala spojovacím článkem a důležitou součástí různých budov jedna věc: světlo. Osvětlení zpočátku sestávalo z kombinace slunečního světla během dne a pochodní v noci. Ale s vynálezem umělého světla, zejména od roku 1900, byla přidána nová součást: umělé světlo, které bylo možné záměrně použít jako ztvárňující prvek pro zdůraznění architektonických řešení. Protože i když již Wiebeking ve své knize „Civilní stavitelství“ zmiňuje, že okna a světlo, které jimi prochází, mají významný vliv na místnosti uvnitř budovy, rozšíří se tento vliv světla na budovu a v ní žijící lidi se podstatným způsobem, pokud přestane být jediným zdrojem jasu slunce.

Toto spojení viděl také švýcarsko-francouzský architekt Charles-Édouard Jeanneret-Gris, velmi vlivný architekt 20. století, známý jako Le Corbusier:

„Architektura je dovedná, přesná a skvělá hra objemů nahromaděných pod světlem; naše oči byly stvořeny, aby viděly tvary pod světlem: světlo a stíny odhalují tvary“

LE CORBUSIER (1887–1965)

Tvar místnosti, vlastnosti stropu, materiál a barvy

– to vše ovlivňuje to, jak je místnost vnímána

Tvar místnosti

Tvar místnosti je očividný. To, zda je půdorys čtvercový, obdélníkový nebo dokonce oválný, má velký vliv na to, jak tuto místnost vnímáme. Správné osvětlení v ideálním případě zdůrazňuje přednosti místnosti nebo naopak potlačuje vlastnosti, které její vnímání negativně mění. Vysoké stropy mohou například při použití tlumeného nástěnného osvětlení působit dramatičtějším a užším dojmem. Protáhlé místnosti lze zajímavou koncepcí osvětlení opticky rozšířit. Použitím svítidel s reflektorem, které svítí dolů, je světlo „zatlačeno“ do spodní poloviny místnosti, horní polovina prostoru zůstává tmavší, protože do ní proniká především nepřímé světlo odražené od podlahy... tím se výška místnosti opticky snižuje, světlá oblast se jeví širší.

Provedení stropu

Výška místnosti ovlivňuje také to, zda při vstupu do domu získáte pocit útulnosti a bezpečí, nebo zda převáží dojem impozantní prostornosti. Vedle odpovídající dekorace může požadovaný účinek podpořit nebo potlačit správné osvětlení. Pocit při vnímání prostoru může přitom změnit nejen umístění svítidel a jejich svit, nýbrž také barva světla, to znamená, jestli je světlo spíše teplé bílé nebo studené bílé. Svoji roli hraje také charakter stropů: betonové stropy mohou působit nejen stísněně, nýbrž mohou také dotvářet minimalistický průmyslový vzhled.

Materiály, barvy a stupně odrazu

Atmosféru v místnostech mohou rovněž dotvářet vlastnosti povrchů a jejich barevnost. Přírodní zemité tóny mohou působit uklidňujícím dojmem, ale mohou být také nudné. Bílá stěna může místnost opticky roztáhnout, nebo působit holým a chladným dojmem. Vnímání těchto vlastností je významně ovlivňováno světlem. Zejména stálost barev je možno dokonce měřit a vyjadřuje se velmi vysokou hodnotou CRI. Hodnota CRI > 90 se například doporučuje, pokud chcete v šatníku skutečně rozlišit rozdíl mezi tmavě modrou a černou, nebo pokud chce kadeřnice pro svou zákaznici nalézt dokonalý barevný odstín.

Zvláštnosti

Vedle obecných charakteristik místností mohou svou roli hrát i architektonické zvláštnosti. Například sloupy nebo průvlaky a klenuté stropy.

Závěr

Světlo má zásadní vliv na to, jak vnímáme své okolí. Světlo provází lidstvo od doby, kdy byl zkrocen oheň. Světlo ve formě slunce bylo jako pomocník integrováno do stavebních plánů již před dávnými staletími. I současná architektura žije ze symbiózy světla a prostoru. Pokud se tedy chcete v obývacím pokoji cítit útulně, nebo pokud chcete v obchodě s oděvy odlišit černou od tmavě modré, musíte naplánovat nejen prostory samotné, nýbrž tak jejich osvětlení. Rovněž je třeba předem vyjasnit otázky týkající se způsobu užívání, pronikání denního světla a potenciálních psychologických efektů.

global.loading.alt_text
Počkejte prosím...