Udržitelnost u SLV

Ve společnosti SLV chápeme udržitelnost jako vyvážený soulad tří oblastí: ekonomiky, životního prostředí a společnosti. Pouze komplexním přístupem ke všem procesům v rámci naší hlavní činnosti můžeme zajistit, že budeme jako firma dlouhodobě úspěšní, aniž bychom fungovali na úkor společnosti nebo životního prostředí. Naše mezinárodní obchodní aktivity nás staví před výzvu vyhovět těmto požadavkům vůči nejrozmanitějším zainteresovaným skupinám, a to nejen v Německu, ale po celém světě. Díky odpovědnému podnikové vedení, neustálému zlepšování našeho energeticky účinného produktového portfolia a zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců a obchodních partnerů pomáháme minimalizovat negativní dopady našich aktivit a naopak posilovat ty pozitivní.

Cesta SLV k udržitelnosti

Udržitelnost je určena důležitými články hodnotového řetězce

Všechno naše úsilí se zaměřuje na zachování udržitelného hodnotového řetězce. Znamená to víc než jen optimalizaci dodavatelského řetězce, i když tvoří ústřední článek řetězce hodnotového. Kromě toho jsou tu však ještě lidé, komunikace, inovace a informační bezpečnost.

Lidé tvoří základ každé přidané hodnoty, a proto jsou v rámci SLV velmi důležití.

Pokud jde o účinnost zdrojů a energie, opravitelnost, recyklovatelnost a ekodesign, zahrnuje oblast inovace širokou škálu vylepšení produktů, která vedou k oběhovému hospodářství.

Dodavatelský řetězec zahrnuje všechny zásilky, přepravy, cesty, specifikace materiálu a s tím související prohlášení a označení štítky s cílem zvýšit transparentnost našich produktů, jejich výroby a pracovních norem.

Komunikace všechny tyto aspekty a angažovanost zainteresovaných stran vzájemně propojuje a díky ní jsou naše nároky i cíle integrovanější a přesvědčivější.

Odpovědný růst

Veškeré naše úsilí je postaveno na základech těchto našich čtyř hodnot. Jsme totiž přesvědčeni, že jen tímto způsobem můžeme zodpovědně růst. Myslíme a jednáme jako podnikatelé, ale zároveň se vždy snažíme nabídnout našim zákazníkům kvalitní osvětlení a prvotřídní servis. Náš růst je přitom vždy udržitelný, protože si uvědomujeme naši odpovědnost vůči lidem, společnosti a především vůči životnímu prostředí. Naše jednání je v tomto ohledu vždy založené na respektu, což vede v neposlední řadě ke sledování kvality celého hodnotového řetězce:

Obchodní model v hodnotovém řetězci

Obchodní model v rámci hodnotového řetězce

"WE AIM TO ACHIEVE SUSTAINABLE RESULTS THROUGHOUT THE ENTIRE VALUE CHAIN – INSTEAD OF FOCUSING SOLELY ON PROFIT AT THE EXPENSE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONCERNS." (Eric Lachambre, CEO)

Hlavní body projektu

Naším cílem udržitelnosti je zachovat udržitelný hodnotový řetězec pomocí vyvážené souhry ekonomických, sociálních a ekologických aspektů ve všech našich hlavních obchodních procesech.

Produkty s recyklovanými druhotnými surovinami

Rovněž náš proces vývoje produktů je napříč všemi klíčovými procesy charakterizován vhodnými postupy šetřícími zdroje a ekologickými inovacemi. Aby ovšem byly pro životní prostředí a naši planetu lepší i naše výrobky, nahrazujeme primární suroviny druhotnými, abychom tak učinili první důležitý krok k udržitelnému sortimentu výrobků.

Produkty řady SAMRINA, RUBA a SIMA obsahují již nyní podíl recyklovaných plastů a jsou zářným příkladem toho, jak lze propojit kvalitu a dlouhou životnost co nejvíce udržitelným způsobem. Vyznačeno to bude na příslušném štítku na obalu produktu. V budoucnu tak naši zákazníci okamžitě uvidí, které z našich produktů mají nejmenší dopad na životní prostředí a které obsahují podíl recyklovaných surovin.

Naše odpovědnost za výrobky však jde ještě dále. Naší nejvyšší prioritou je rovněž bezpečnost našich produktů v rukou zákazníků. Díky pečlivému výběru dodavatelů a vícestupňovým testovacím procesům proto zajišťujeme, že naši zákazníci obdrží ty nejkvalitnější produkty z hlediska bezpečnosti. V naší sekci stahování také poskytujeme řadu dalších informací týkajících se fotometrických, technických, regulačních a z hlediska bezpečnosti relevantních vlastností produktů. Rovněž naše dodatečná pětiletá záruka na velkou část současného portfolia produktů SLV odráží naše vysoké nároky na vlastní výrobky, pokud jde o kvalitu a udržitelnost.

Naše cesta k větší udržitelnosti

Podnětem k zavedení naší nové strategie udržitelnosti je ocenění EcoVadis, které firma SLV GmbH získala v roce 2017. Ukázalo nám, kde se jako společnost nacházíme a jak nahlížíme na různé problémy udržitelnosti. Ozřejmila nám však také mnohostrannost a komplexnost tématu – a nutnost nezávislého a interdisciplinárního přístupu. Ten je proto nyní v rámci SLV reprezentován jednotkou odpovědnou na úrovni skupiny, která podléhá přímo vedení.

„Jsme si vědomi dopadů našich obchodních aktivit na životní prostředí a aktivně bereme naši odpovědnost za ochranu životního prostředí a klimatu vážně.“ (Eric Lachambre, CEO)

Kompletní zprávu o udržitelnosti si můžete stáhnout zde:
Sustainability Report 2020 (v angličtině)

Otázky a podněty prosím směřujte na adresu [email protected].

global.loading.alt_text
Počkejte prosím...