Udržitelnost

Dlouhodobobě a úspěšně.

Udržitelnost hraje ve společnosti SLV významnou roli. Ale co přesně pro nás udržitelnost znamená? Udržitelnost chápeme jako vyvážený soulad tří oblastí: ekonomiky, životního prostředí a společnosti. Chceme přemýšlet o tom, jaký dopad má naše činnost na životní prostředí. Protože pouze udržitelným chováním můžeme zajistit zodpovědné využívání zdrojů naší země.
  

Toho chceme dosáhnout tím, že ve všech klíčových procesech zohledníme všechny aspekty. Tímto způsobem můžeme být jako společnost dlouhodobě udržitelní a úspěšní. A to bez toho, abychom naše výrobky a služby nabízeli na úkor životního prostředí nebo společnosti.

Co pro to děláme?

Své cíle jsme již začali realizovat. Popis toho, jak to děláme a čeho jsme již dosáhli, najdete na následujících stránkách. 

Uhlíková stopa
global.loading.alt_text
Počkejte prosím...