Prohlášení o ochraně údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

1.1 Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme za váš zájem. V následujícím textu vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou přitom veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni.

1.2 Odpovědnou osobou za zpracování údajů na této webové stránce ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) je společnost SLV Czech s.r.o., Řevnická 170/4, CZ 155 21 Praha 5, Czech Republic, tel.: +420 245 501 200, fax: +420 245 501 204, e-mail: [email protected] Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Odpovědná osoba jmenovala pověřence pro ochranu údajů, kterého je možno zastihnout následujícím způsobem: "Christian Zentgraf, Řevnická 170/4, CZ 155 21 Praha 5, T +420 245 501 200, [email protected]

1.4 Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. objednávky nebo dotazy odpovědné osobě) používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení rozpoznáte podle posloupnosti znaků „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Sběr dat při návštěvě našich webových stránek

Používáte-li náš web pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám informace neposkytnete jiným způsobem, shromažďujeme pouze takové údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. „protokolové soubory serveru“). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli web zobrazit:
2.1 Naše navštívená webová stránka
2.2 Datum a čas okamžiku návštěvy
2.3 Množství odeslaných dat v bajtech
2.4 Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
2.5 Použitý prohlížeč
2.6 Použitý operační systém
2.7 Použitá IP adresa (příp.: v anonymizovaném tvaru)
Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšování stability a funkčnosti našich webových stránek. Data nebudou předávána ani používána jiným způsobem. Vyhrazujeme si však právo prověřit zpětně protokolovací soubory serveru, pokud existují konkrétní náznaky nezákonného použití.

3) Content Delivery Network

Cloudflare
Na našem webu používáme tzv. Content Delivery Network („CDN“) od poskytovatele technologických služeb Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA („Cloudflare“). V případě Content Delivery Network se jedná o online službu, která se používá k doručování velkých mediálních souborů (např. grafiky, obsahů stránky nebo skriptů) prostřednictvím sítě regionálně distribuovaných serverů připojených přes internet. Používání Content Delivery Network společnosti Cloudflare nám pomáhá optimalizovat rychlosti načítání našich webových stránek.
Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na bezpečném a účinném poskytování a na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.
Společnost Cloudflare se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare na adrese: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

4) Soubory cookie

Abychom návštěvníkům zpříjemnili návštěvu našeho webu a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory ukládané ve vašem zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou po skončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče opět smazány (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají v individuálním rozsahu určité informace o uživateli, jako jsou data prohlížeče a umístění, jakož i hodnoty IP adresy. Trvalé soubory cookie jsou po stanoveném období, které se může v závislosti na souboru cookie lišit, automaticky odstraňovány.
Jsou-li osobní údaje zpracovávány také námi implementovanými jednotlivými soubory cookie, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR buď pro provedení smlouvy, nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro ochranu našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webu a zákaznicky vstřícném a efektivním zpracování návštěvy stránky.
Za určitých okolností spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají vytvářet zajímavější internetovou nabídku. Za tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek ukládají také soubory cookie partnerských společností (soubory cookie třetích stran). Pokud s výše uvedenými reklamními partnery spolupracujeme, budete o použití takových souborů cookie a rozsahu zjišťovaných informací individuálně a separátně informováni v rámci následujících odstavců.
Mějte prosím na paměti, že si svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a abyste se mohli rozhodnout, zda přijetí cookies pro určité případy nebo obecně přijmout nebo vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jak spravuje nastavení souboru cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete nastavení souborů cookie změnit. Ty naleznete pro příslušný prohlížeč pod následujícími odkazy:
Internet Explorer:

https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari:
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Mějte prosím na paměti, že při nepřijetí souborů cookie může být omezena funkčnost naší webové stránky.

5) Kontaktování

Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou shromažďovány osobní údaje. Z příslušného kontaktního formuláře je zjevné, které osobní údaje jsou v případě daného kontaktního formuláře shromažďovány. Tyto údaje jsou ukládány a používány výlučně za účelem zodpovězení vašeho požadavku, příp. za účelem kontaktování a s tím spojené technické administrace. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vašeho požadavku v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem kontaktování uzavření smlouvy, pak je dodatečným právním podkladem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou po dokončení zpracování vašeho požadavku vymazány. Je tomu tak tehdy, pokud lze z okolností vyvodit, že dotyčná záležitost byla definitivně vyjasněna a pokud neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání údajů.

6) Využití údajů o zákaznících pro přímou reklamu

Přihlášení k odběru našeho e-mailového informačního zpravodaje
Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového informačního zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Povinným údajem pro zasílání informačního zpravodaje je pouze vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších údajů je dobrovolné a používá se za účelem osobního oslovení. K zasílání informačního zpravodaje používáme tzv. proces Double Opt-in. To znamená, že vám e-mailový zpravodaj budeme zasílat až tehdy, pokud jste nám výslovně potvrdili, že souhlasíte s jeho přijímáním. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o kliknutí na odpovídající odkaz a potvrzení, že si přejete, abychom Vám v budoucnu zasílali informační zpravodaj.
Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělíte svůj souhlas k používání vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při přihlašování k odběru informačního zpravodaje uložíme vaši IP adresu přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas přihlášení, abychom mohli sledovat možné zneužití vaší e-mailové adresy. Osobní údaje, které získáme při registraci k odběru informačního zpravodaje, budou použity pouze pro reklamní účely ve formě informačního zpravodaje. Odběr informačního zpravodaje můžete kdykoli zrušit pomocí odkazu uvedeného v informačním zpravodaji nebo zasláním zprávy výše uvedené odpovědné osobě. Po odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho rozdělovníku pro informační zpravodaj, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů, nebo pokud si vyhradíme právo používat osobní údaje mimo tento rámec, které je povoleno zákonem, a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.

7) Používání sociálních médií: Videa

Používání videí YouTube
Tato internetová stránka používá funkci vkládání YouTube k zobrazení a přehrávání videí od poskytovatele „Youtube“, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google“).
Přitom se používá rozšířený režim ochrany dat, který v závislosti na poskytovateli začne ukládat informace o uživateli až při spuštění přehrávání videa. Pokud je spuštěno přehrávání vložených videí YouTube, používá poskytovatel „Youtube“ soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů. Podle upozornění „YouTube“ se používají mimo jiné k zaznamenávání video statistik, zlepšování přívětivosti pro uživatele a předcházení zneužívajícímu chování. Pokud jste přihlášeni ke společnosti Google, budou vaše údaje při kliknutí na video přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako profily využití a vyhodnocuje je. Takovéto zpracování se provádí zejména souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu anebo návrhu své webové stránky v souladu s potřebami. Proti vytváření těchto profilů užívání můžete vznést námitku, přičemž se pro její uplatnění musíte obrátit na YouTube. Při používání YouTube mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. v USA.
Bez ohledu na to, zda se vložená videa přehrávají, je při každém zobrazení této webové stránky navázáno spojení se sítí Google, což může bez našeho vlivu vyvolat další procesy zpracování dat.
Pro případ přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem v USA je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát je možno zobrazit zde: https://www.privacyshield.gov/list
Další informace o ochraně osobních údajů na „YouTube“ naleznete v prohlášení o ochraně údajů poskytovatele na adrese:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Pokud je to z právního hlediska nutné, vyžádali jsme si k výše uvedenému zpracování vašich údajů váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Pro vykonání svého odvolání postupujte prosím podle níže popsané možnosti k vykonání odvolání.

8) Online marketing

8.1 Facebook Pixel pro vytváření Custom Audiences s rozšířeným porovnáváním dat (pomocí nástroje Cookie Consent)

V rámci naší on-line nabídky je používán tzv. „Pixel Facebook“ sociální sítě Facebook v režimu rozšířeného porovnávání dat, který provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ireland („Facebook“).
Na základě jejího výslovného souhlasu, když uživatel klikne na námi aktivovanou reklamu zobrazovanou na Facebooku, přidá se k URL naší propojené stránky doplněk ze strany Facebook Pixel. Tento parametr adresy URL je poté po předání do prohlížeče uživatele zapsán pomocí souboru cookie, který sám nastavuje naši propojenou stránku. Dodatečně tento soubor cookie shromažďuje specifická specifické údaje zákazníků, jako je například e-mailová adresa, kterou shromažďujeme na našich webových stránkách propojených s reklamou na Facebooku při procesech jako jsou nákupní transakce, přihlašování k účtu nebo registrace (rozšířené porovnání dat). Soubor cookie je poté načten pomocí Facebook Pixel a umožňuje předávání údajů, včetně konkrétních údajů zákazníků, Facebooku.
Pomocí Facebook Pixel s rozšířeným porovnáním dat je Facebook na jedné straně schopen přesně určit návštěvníky naší nabídky online jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebookové reklamy“). Proto používáme Facebook Pixel s rozšířeným porovnáním dat, abychom námi aktivované Facebookové reklamy zobrazovali pouze těm uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši online nabídku, nebo kteří mají určité vlastnosti (např. zájmy o určitá témata nebo produkty, které jsou určeny na základě navštívených webových stránek), které předáváme Facebooku (tzv. „Custom Audiences“). S pomocí Facebook Pixelů s rozšířeným porovnáním dat chceme rovněž zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neobtěžovaly je.
Tímto způsobem můžeme dále vyhodnocovat účinnost Facebookových reklam pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu tím, že zjistíme, zda byli uživatelé na náš web přesměrováni po kliknutí na reklamu na Facebooku (tzv. „Konverze“). V porovnání se standardní variantou Facebook Pixel nám rozšířené porovnání dat umožňuje lépe měřit účinnost našich reklamních kampaní zaznamenáváním více přiřazených konverzí.
Všechna přenášená data jsou ukládána a zpracovávána společností Facebook, takže je možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook může data používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí pro používání údajů společnosti Facebook. Data mohou společnosti Facebook a jejím partnerům umožnit umisťování reklamy na Facebook i mimo něj.
Tyto procesy zpracování probíhají výlučně při udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
Souhlas s používáním Facebook Pixel mohou udělit pouze uživatelé, kteří jsou starší 13 let. Pokud jste mladší, žádáme vás, abyste o svolení požádali svého zákonného zástupce.
Informace generované Facebookem jsou obvykle přenášeny a ukládány na server společnosti Facebook, přitom může docházet rovněž k přenosu na servery společnosti Facebook Inc. v USA. Společnost Facebook Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.
Tento udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Pokud chcete provést odvolání, odstraňte zaškrtnutí v nástroji „Cookie-Consent-Tool“ začleněném do webové stránky vedle nastavení pro „Facebook Pixel“.

8.2 Používání Google Ads Conversion-Tracking

Tato internetová stránka používá online reklamní program „Google Ads“ a v rámci Google Ads také sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google“). Využíváme nabídku Google Ads, abychom pomocí reklamních prostředků (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách upozorňovali na naše atraktivní nabídky. Ve vztahu k údajům z reklamních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Usilujeme tak o to, abychom vám zobrazovali reklamu, která vás zajímá, aby naše webové stránky byly pro vás zajímavější a dosáhly férového výpočtu vzniklých nákladů na reklamu. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. V případě cookies se jedná o malé textové soubory ukládané ve vašem koncovém zařízení.
Tyto cookies obvykle po 30 dnech ztratí platnost a nepoužívají se pro osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určitou stránku z těchto internetových stránek a cookie je ještě platný, může Google a my rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Google Ads. Informace získané pomocí cookies pro konverzi slouží k vytváření konverzních statistik pro zákazníky Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klepnuli na jejich inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou štítkem sledování konverzí.
Neobdrží však žádné informace, kterými by bylo možno osobně identifikovat uživatele. Pokud se nechcete zúčastnit sledování, můžete toto použití zablokovat tak, že ve svém internetovém prohlížeči pod klíčovým slovem „Uživatelská nastavení“ deaktivujete soubor cookie sledování konverzí. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Google Ads používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Při používání Google Ads mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. v USA.
Pro případ přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem v USA je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát je možno zobrazit zde: https://www.privacyshield.gov/list
Na následující internetové adrese získáte další informace o ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Google:
https://www.google.de/policies/privacy/

Cookies pro reklamní účely můžete trvale deaktivovat tak, že je zakážete odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče nebo stažením a instalací plug-inu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Mějte prosím na paměti, že pokud deaktivujete používání souborů cookie, nemusí být použitelné určité funkce této webové stránky, nebo že budou použitelné pouze omezeně.
Pokud je to z právního hlediska nutné, vyžádali jsme si k výše uvedenému zpracování vašich údajů váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Pro vykonání svého odvolání postupujte prosím podle níže popsané možnosti k vykonání odvolání.

9) Webové analytické služby

Google (Universal) Analytics
Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google“). Google (Universal) Analytics používá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google a uloženy na tomto serveru, přitom může rovněž docházet k přenosu na servery společnosti Google LLC. v USA.
Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy zkrácením a vylučuje přímou osobní referenci. Tímto rozšířením bude Vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google LLC. do USA přenášena plná IP adresa a tam je zkrácena. V těchto výjimečných případech toto zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.
Na naši zakázku bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání internetové stránky, pro sestavování zpráv o internetových aktivitách a pro provádění dalších služeb vůči nám spojených s používáním internetových stránek a internetu. IP adresa předaná Vaším internetovým prohlížečem v rámci Google (Universal) Analytics není slučována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vytvořených souborem cookie a vztahujících se k Vašemu používání internetové stránky (vč. vaší IP adresy) ze strany společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete zásuvný modul pro internetový prohlížeč dostupný pod následujícím odkazem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jako alternativu k plug-inu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte prosím na následující odkaz pro nastavení souboru cookie pro odhlášení, který v budoucnu zabrání službě Google Analytics shromažďovat data na tomto webu (tento soubor cookie pro odhlášení funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Pokud v tomto prohlížeči vymažete soubory cookie, budete muset znovu kliknout na tento odkaz): Google Analytics deaktivieren
Bližší pokyny ke Google (Universal) Analytics najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Pro případ přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem v USA je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát je možno zobrazit zde: https://www.privacyshield.gov/list

Pokud je to z právního hlediska nutné, vyžádali jsme si k výše uvedenému zpracování vašich údajů váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Pro vykonání svého odvolání postupujte prosím podle níže popsané možnosti k vykonání odvolání.

10) Retargeting/remarketing/reklama na doporučení

Google Ads Remarketing
Náš web využívá funkce remarketingu Google Ads, tímto inzerujeme tento web ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Za tímto účelem nastaví Google v prohlížeči koncového zařízení soubor cookie, který pomocí pseudonymního ID cookie na základě navštívených stránek automaticky povolí zájmově orientovanou reklamu. Zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu na optimálním marketingu naší webové stránky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Zpracování dat mimo tento rámec probíhá pouze tehdy, pokud jste se společností Google souhlasili s tím, že vaše historie internetového prohlížeče a prohlížeče aplikací bude propojena společností Google s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google budou použity k personalizaci reklam, které si na webu prohlížíte. Pokud jste v tomto případě při návštěvě našeho webu přihlášeni do Googlu, použije Google vaše údaje společně s údaji Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem propojí společnost Google vaše osobní údaje dočasně s údaji Google Analytics a vytvoří cílové skupiny. Při používání Google Ads Remarketing mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. v USA.
Nastavení souborů cookie pro reklamní účely můžete trvale deaktivovat stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativně se můžete na nastavení souborů cookie informovat u Digital Advertising Alliance na internetové adrese www.aboutads.info a provést jejich nastavení. Nakonec můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení, a abyste se mohli rozhodnout, zda přijetí cookies pro určité případy nebo obecně přijmout nebo vyloučit. Odmítnutím souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.
Pro případ přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem v USA je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát je možno zobrazit zde: https://www.privacyshield.gov/list

Další informace a zásady ochrany osobních údajů týkající se reklamy a Google můžete získat zde:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Pokud je to z právního hlediska nutné, vyžádali jsme si k výše uvedenému zpracování vašich údajů váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Pro vykonání svého odvolání postupujte prosím podle níže popsané možnosti k vykonání odvolání.

11) Nástroje a ostatní

11.1 - UserCentrics

Tento web používá pro souhlas se soubory cookie nástroj Cookie Consent od společnosti UserCentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München („UserCentrics“), který nastavuje technicky nezbytné soubory cookie k uložení vašich preferencí pro soubory cookie. Toto zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na poskytování služby správy souhlasů pro návštěvníky webových stránek.

11.2 Žádosti o místo na základě konkurzů na místo emailem

Na našich webových stránkách v současné době v samostatné sekci inzerujeme volná místa, o která se mohou zájemci ucházet e-mailem na uvedené kontaktní adrese.
Zahájení přijímacího řízení přitom předpokládá, že nám uchazeč společně se žádostí o místo zašle e-mailem všechny osobní údaje potřebné pro řádné a informované posouzení a výběr.
Mezi potřebné údaje přitom patří obecné informace o osobě (jméno, adresa, možnost telefonického nebo elektronického kontaktu) a specifické doklady o kvalifikacích potřebných pro dané místo. Kromě toho jsou případně nutné údaje týkající se zdraví, které je nutno pracovně a sociálně právně separátně zohlednit v zájmu sociální ochrany osoby žadatele.
Příslušný inzerát na místo uvádí, jaké součásti musí žádost o místo v jednotlivých případech obsahovat, a v jaké podobě mají být tyto součásti zaslány e-mailem.
Po přijetí žádosti o místo zaslané na uvedenou kontaktní e-mailovou adresu uložíme údaje žadatelů a budeme je vyhodnocovat výlučně pro účely personálního oddělení. Pro dotazy, které se vyskytnou v průběhu zpracování, použijeme podle vlastního výběru buď e-mailovou adresu poskytnutou žadatelem v jeho žádosti, nebo uvedené telefonní číslo.
Právním podkladem pro toto zpracování, včetně kontaktování, je zásadně čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG (spolkový zákon na ochranu dat), v jehož smyslu se proběhnutí přijímacího řízení považuje za zahájení pracovní smlouvy.
Pokud jsou v rámci přijímacího řízení u žadatelů požadovány zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. zdravotní údaje, jako jsou informace o těžkém zdravotním postižení), provádí se zpracování podle čl. čl. 9 odst. 2 písm. b. GDPR, abychom mohli vykonávat práva vyplývající z pracovního práva, zákona o sociálním zabezpečení a sociální ochraně a plnit v tomto ohledu své povinnosti.
Kumulativně nebo alternativně může být zpracování zvláštních kategorií údajů založeno i na čl. 9 odst. 1 písm. h GDPR, pokud jsou pro účely zdravotní prevence nebo pracovního lékařství používány pro hodnocení schopnosti žadatele pracovat, pro lékařskou diagnostiku, péči nebo ošetření ve zdravotnické nebo sociální oblasti nebo pro správu systémů a služeb ve zdravotnické nebo sociální oblasti.
Pokud není žadatel v průběhu výše popsaného hodnocení vybrán, nebo pokud žadatel svou žádost předčasně stáhne, jsou jeho data zaslaná e-mailem a veškerá elektronická korespondence včetně původního e-mailu s žádostí po odpovídajícím oznámení nejpozději po 6 měsících vymazána. Tato lhůta je založena na našem oprávněném zájmu na zodpovězení případných následných otázek k žádosti a případně na splnění našich povinností, poskytnout důkazy z předpisů o rovném zacházení se žadateli.
V případě úspěšné žádosti budou poskytnuté údaje dále zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG (spolkový zákon na ochranu dat) za účelem provádění pracovního poměru.

11.3 - Google Maps

Na našich webových stránkách používáme Google Maps (API) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních (zeměpisných) map pro vizuální zobrazení geografických informací. Použitím této služby se vám zobrazí naše poloha a usnadní se vám případný příjezd.
Již při zobrazení těch podstránek, na kterých je integrována mapa Google Maps, jsou informace o vašem používání našeho webu (jako je vaše IP adresa) přenášeny na servery Google a ukládány na těchto serverech; přitom rovněž dochází k přenosu na servery Google LLC. USA. K tomu dochází bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet existuje. Pokud jste přihlášeni do Googlu, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu na Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako profily využití a vyhodnocuje je. Shromažďování, skladování a vyhodnocování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu anebo na návrhu webových stránek Google v souladu s potřebami. Proti vytvoření těchto uživatelských profilů můžete vznést námitku, přičemž se pro její uplatnění musíte obrátit na společnost Google.
Pro případ přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem v USA je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát je možno zobrazit zde: https://www.privacyshield.gov/list

Pro případ přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem v USA je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Pak na tomto webu nebude možno používat Google Maps a tedy zobrazení mapy.
Podmínky používání společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatečné podmínky používání pro Google Maps naleznete na adrese [https://www.google.com/intl. /de_US/help/terms_maps.html](https://www.google.com/intl. /de_US/help/terms_maps.html)

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Google Maps naleznete na webových stránkách Google („Zásady ochrany osobních údajů Google“): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Pokud je to z právního hlediska nutné, vyžádali jsme si k výše uvedenému zpracování vašich údajů váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Pro vykonání svého odvolání postupujte prosím podle níže popsané možnosti k vykonání odvolání.

11.4 - Elasticsearch

Tato webová stránka používá službu Elasticsearch společnosti ELASTIC, 800 West El Camino Real, Suite 350, Mountain View, California 94040, USA k poskytování vyhledávací funkce pro články prostřednictvím vyhledávacího pole a pro navigaci a filtry. Za tímto účelem shromažďuje a ukládá Elasticsearch v anonymizovaném tvaru určité informace o uživateli (jako je ID uživatele nebo ID relace).
Jsou-li přitom zpracovávány rovněž osobní údaje, provádí se zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na poskytování vyhledávání článků odolného vůči chybám a snadném nalezení našich produktů v obchodě a tedy optimálním marketingu naší nabídky.
Další informace o předpisech společnosti Elasticsearch o ochraně údajů naleznete zde: https://www.elastic.co/de/legal/privacy-statement

11.5 - Přenos hlášení o chybách do ScaleCommerce

Na naší webové stránce jsme implementovali systém automatického přenosu hlášení o chybách od společnosti ScaleCommerce GmbH, Fraunhoferstrasse 23A, 10587 Berlin (dále jen „ScaleCommerce“).
V případě technických komplikací nebo zhoršení funkčnosti v souvislosti s provozováním softwaru od ScaleCommerce odešle systém společnosti ScaleCommerce automatické zprávy o chybách, které obsahují informace o příslušném zdroji chyby a jeho původu. Přitom jsou přenášeny jak informace ze serveru, tak i parametry použití, jako je IP adresa, použitý prohlížeč, časové razítko a aktivovaná adresa URL.
V závislosti na původu chyby mohou zprávy o chybách obsahovat také další osobní údaje o zákaznících, které jsme shromáždili a uložili v průběhu uzavírání smluv (zejména jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu). To je myslitelné vždy tehdy, pokud dojde k chybě v souvislosti se softwarovým zpracováním údajů o zákaznících.
Pokud jsou součástí takto přenášených informací rovněž osobní údaje, probíhá zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR základě našeho oprávněného zájmu na efektivní analýze příčin závad pro zlepšení spolehlivosti a funkčnosti naší internetové prezentace. Rovněž společnost jako technický poskytovatel softwaru pro obchody má stejný oprávněný zájem na zpracování.
Další informace o předpisech společnosti ScaleCommerce o ochraně údajů naleznete zde: https://scale.sc/kontakt/#datenschutz

12) Práva subjektu údajů

12.1 Platný zákon o ochraně osobních údajů vám při zpracování vašich osobních údajů poskytuje komplexní práva subjektu údajů vůči odpovědné osobě (práva na informace a na intervenci), o kterých vás dále informujeme:

Právo na informace podle čl. 15 GDPR: Zejména máte právo na informace o námi zpracovávaných osobních údajích, účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje poskytnuty, o plánované době uchovávání, případně kritériích pro stanovení doby uchovávání, o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, stížnost k orgánu dozoru, o původu vašich údajů, pokud jsme je nezískali od vás, o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně na vypovídající informace o použité logice a rozsahu, který vás ovlivňuje, a o zamýšlených účincích takového zpracování, jakož i o vašem právu na informace, jaké záruky existují podle čl. 46 GDPR při předávání vašich údajů do třetích zemí;

Právo na opravu v souladu s čl. 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů, které se vás týkají, anebo na doplnění neúplných údajů, které jsme uložili;

Právo na vymazání souladu s čl. 17 GDPR: Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny předpoklady čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo však neexistuje zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro uplatnění práva na svobodu projevu a informace, pro splnění zákonné povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků;

Právo na omezení zpracování souladu s čl. 18 GDPR: Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, dokud není zkontrolována správnost vašich údajů, které jste zpochybnili, pokud odmítnete vymazání vašich údajů kvůli nepřípustnému zpracování údajů, a místo toho požádat o omezení zpracování vašich údajů, pokud potřebujete poskytnutí svých údajů pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků poté, co již tyto údaje nepotřebujeme po dosažení cíle nebo pokud jste vznesli námitku z důvodu své zvláštní situace, pokud není jisté, zda převažují naše legitimní důvody;

Právo na informování v souladu s čl. 19 GDPR: Pokud jste vůči odpovědné osobě uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, je odpovědná osoba povinna informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, o této opravě nebo vymazání údajů nebo o omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 GDPR: Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo požádat o předání jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné;

Právo na zrušení udělených souhlasů v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte právo, tento jednou udělený souhlas se zpracováním údajů kdykoliv odvolat s účinky do budoucna.

V případě odvolání příslušná data neprodleně smažeme, pokud není další zpracování založeno na právním základě pro zpracování bez souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání;

Právo na stížnost v souladu s čl. 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje GDPR, máte – bez ohledu na jiné správně právní nebo soudní opravné prostředky – právo podat stížnost u dozorujícího úřadu, zejména v členském státu vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa domnělého porušení.

12.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ

POKUD V RÁMCI UVÁŽENÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE KDYKOLIV PRÁVO, ABYSTE Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE, PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ PODALI ODVOLÁNÍ S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.
POKUD SVÉHO PRÁVA NA ODVOLÁNÍ VYUŽIJETE, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚDAJŮ. PRÁVO NA DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ VŠAK ZŮSTÁVÁ VYHRAZENO, POKUD PROKÁŽEME NUTNÉ CHRÁNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OCHRANĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ.
POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO VZNÉST PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉ REKLAMY KDYKOLIV NÁMITKU. NÁMITKU MŮŽETE PODAT TAK, JAK JE POPSÁNO VÝŠE.
POKUD SVÉHO PRÁVA NA ODVOLÁNÍ VYUŽIJETE, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM PŘÍMÉ REKLAMY.

13) Doba uchovávání osobní údajů

Doba uchovávání osobních údajů závisí na příslušném právním základě, na účelu zpracování a – pokud je to relevantní – také na základě příslušného zákonného období uchovávání (např. doby uchovávání podle obchodního a daňového práva). Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR jsou tato data uložena tak dlouho, dokud subjekt údajů svůj souhlas nezruší.
Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci povinností v souvislosti s právními či podobnými úkony na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, budou tato data rutinně mazána po uplynutí lhůty pro uchovávání, pokud již nejsou nutná k plnění nebo zahájení smlouvy anebo pokud nemáme na dalším uložení oprávněný zájem.
Při zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR jsou tato data uložena tak dlouho, dokud subjekt údajů neuplatní svůj souhlas podle čl. 21 odst. 1 GDPR, ledaže bychom pro naše zpracování prokázali naléhavé důvody vyžadující ochranu, které by převažovaly nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo pokud by zpracování podléhalo uplatňování, výkonu nebo hájení právních nároků. Při zpracování osobních údajů pro účely přímé reklamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR jsou tato data uložena tak dlouho, dokud subjekt údajů neuplatní svůj souhlas podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
Pokud z ostatních informací v tomto prohlášení o specifických situacích zpracování nevyplývá nic jiného, jsou uložené osobní údaje vymazány tehdy, pokud již nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly získány nebo jiným způsobem zpracovávány.

global.loading.alt_text
Počkejte prosím...