Bærekraft AT SLV

Her i SLV, ser vi bærekraft som en samspilt balanse mellom de tre områdene økonomi, miljø og samfunn. Kun ved å betrakte alle prosessene i vår kjernevirksomhet holistisk kan vi sikre at vi virkelig er vellykket som selskap på lang sikt, uten å være en belastning for samfunn eller miljø.

I grupperingen SLV Lighting Group, ønsker vi å være en del av løsningen, ikke problemet.

Sven Schirmer, Leadership Team.

Som ett forretningsområde og varemerke i SLV Lighting Group GmbH, tar vi vårt ansvar overfor miljø og mennesker veldig seriøst. Vi er forpliktet til å tilføre våre kunder miljøvennlige og ressursbesparende produkter og samtidig redusere vår påvirkning på miljø og klima.

SLV SAMRINA: ET EKSEMPEL PÅ BEST UTFØRELSE

ZVEI ( Tysk elektrisk og elektronisk produsentforening) har presentert vår SAMRINA utendørs jordspydspot som eksempel på best utførelse på gjenbruk av plastmaterialer i en av sine informasjonsfoldere om resirkulering av plastmaterialer.

Med SAMRINA-armaturet oppnår vi målsetningen med å erstatte så mye av råvarene som mulig med gjenbrukte råmaterialer, og likevel oppnå samme, høye kvalitet og robusthet på produktetene. Jordspydspotlighten er i hovedsak produsert av LyondellBasell's Schuladur® GF30-plastmateriale, som består av 35% resirkulerte råmaterialer. Andelen resirkulert materiale utgjør 17 % av total produktmasse.

Å erstatte ferske råmaterialer med resirkulerte råmaterialer har dobbel effekt. For det første kan avfall og restmaterialer returneres til en fungerende sirkulærøkonomi, noe som resulterer i at mindre plastavfall slippes ut i naturen. For det andre reduserer bruken av resirkulerte råmaterialer bruken av ferske råmaterialer. Dette reduserer det økologiske fotavtrykket fra produktet mens det likevel har samme kvalitet.

VÅR VEI TIL MER BÆREKRAFT

SLV og nnuks Holding GmbH er overbevist om at bærekraftstrategien vil ha en positiv langsiktig innvirkning på samfunnet, miljøet og vår økonomiske levedyktighet. Som et endelig mål har konsernet satt seg som mål å bli klimanøytral innen 2025 for Omfang 1 (direkte utslipp) og Omfang 2 (indirekte utslipp fra kjøp av strøm, varme eller damp). Innen 2035 vil Omfang 3 (alle andre utslipp knyttet til handlingene til selskapet eller dets partnere og leverandører) også være dekket.

Integreringen av sosiale og miljømessige hensyn, som allerede ble behandlet i detalj i CSR-håndboken utgitt i 2021, fortsetter også å være en viktig komponent. For eksempel gjennomføres det regelmessige ESG-revisjoner av leverandører for å sikre at det ikke er menneskerettighetsbrudd langs verdikjeden og at våre leverandører er forpliktet til å handle i samsvar med konsernets verdier.

Den fullstendige bærekraftsrapporten 2022 (Sustainability Report 2022) med vårt fokus på sirkulærøkonomi, klimaendringer, sosialt ansvar og FNs bærekraftsmål finner du på slv-lighting-group.com. Spørsmål og forslag om bærekraft ved SLV sendes til [email protected].

global.loading.alt_text
Vennligst vent...