Bærekraft I SLV

I SLV forstår vi med bærekraft et vel avveid samspill innen de tre områdene økonomi, miljø og samfunn. Vi kan bare ved helhetlig ivaretakelse gjennom alle prosessene i vår kjernevirksomhet sørge for å lykkes som bedrift på lang sikt uten at leveringen av ytelsene våre skjer på bekostning av samfunn eller miljø. Den internasjonale forretningsdriften vår stiller oss overfor utfordringen om å oppfylle disse kravene i møte med høyst forskjellige grupper av interessenter ikke bare i Tyskland, men rundt om i hele verden. Vi bidrar til å minimere negativ og forsterke positiv påvirkning fra vår virksomhet ved hjelp av en ansvarsbevisst bedriftsledelse, den stadige forbedringen av vår energibesparende produktportefølje, samt sikringen av trygge arbeidsforhold og sunnhet for medarbeidere og forretningspartnere.

SLV bærekraftsreise

Bærekraft avgjøres ved viktige ledd i kjeden av verdiskapning

Alle våre bestrebelser har som fokus å opprettholde en bærekraftig kjede av verdiskapning. Dette omfatter mer enn bare å ha en best mulig leveringskjede, selv om også den danner et sentralt ledd i verdiskapningskjeden. I tillegg kommer likevel også fremfor alt menneskene, kommunikasjon, innovasjon og datasikkerhet.

Mennesker danner basisen for enhver verdiskaping og er derfor av stor betydning innen SLV.

Med hensyn til ressurs- og energieffektivitet, repareringsmulighet, gjenvinning og miljødesign, så innbefatter området Innovasjon en bred palett av produktforbedringer som leder fram mot en kretsløpøkonomi.

Leveringskjeden omfatter all forsendelse, transport, reising, materialspesifikasjon og dertil knyttede dokumenter samt varemerking med det mål å øke innsynet med hensyn til våre produkter, fremstillingen av dem samt arbeidsstandarder.

Kommunikasjon knytter alle disse aspektene sammen med våre interessenters engasjement og gjør både vårt krav og våre mål mer integrerte og meningsfulle.

Ansvarsfull vekst

Alle våre bestrebelser om det bygger på fundamentet av de fire verdiene våre. For vi er overbevist om at det er bare slik vi kan vokse på en ansvarlig måte. Vi tenker og handler som bedriftsfolk, men er samtidig alltid sterkt opptatt av å gi kundene kvalitetsbelysning og førsteklasses service. Veksten vår er under dette alltid bærekraftig, fordi vi er bevisste på vårt ansvar overfor menneskene, samfunnet og i første rekke miljøet. En respektfull opptreden er her avgjørende for handlingene våre, noe som ikke minst munner ut i overvåkningen av kvalitet i hele kjeden av verdiskaping.

Forretningsmodell langs verdiskapingskjeden

Forretningsmodell langs verdikjeden

"WE AIM TO ACHIEVE SUSTAINABLE RESULTS THROUGHOUT THE ENTIRE VALUE CHAIN – INSTEAD OF FOCUSING SOLELY ON PROFIT AT THE EXPENSE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONCERNS." (Eric Lachambre, CEO)

Highlights i prosjektet

Vårt mål om bærekraft består av å opprettholde en bærekraftig kjede av verdiskaping ved et vel avveid samspill mellom økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter i alle prosessene i kjernedriften vår.

Produkter med resirkulerte sekundærråvarer

Også vår prosess for produktutvikling er preget av ressursskånende opptreden og økologiske innovasjoner, enda mer enn i kjerneprosessene. For at produktene våre skal være bedre for miljøet og planeten, erstatter vi primære råvarer med sekundære for å ta et første, viktig skritt i retning av en bærekraftig produktpalett.

Produktene SAMRINA, RUBA & SIMA inneholder allerede en del resirkulert plast, og er dermed lysende eksempler på hvordan kvalitet og levetid kan kombineres på en mest mulig bærekraftig måte. Dette vises tydelig ved en tilsvarende merking på innpakningen. Dermed vet kundene våre for framtiden straks hvilke av produktene våre som belaster miljøet minst og inneholder en del resirkulerte råvarer.

Produktansvaret vårt dekker imidlertid mer. Også forvissningen om våre produkters sikkerhet under kundenes bruk har høyeste prioritet hos oss. Derfor sikrer vi ved omhyggelig leveranseutvalg og testprosesser i flere trinn at kundene mottar varer som er sikkerhetsmessig feilfrie og av høyeste kvalitet. Dessuten tilbyr vi på området med downloads en stor mengde med utfyllende informasjon om fotometriske, tekniske, regulerende og sikkerhetsrelevante produktegenskaper. Også den fem år lange garantien vi i tillegg gir på store deler av det til enhver tid aktuelle utvalget av SLV-produkter, avspeiler de høye kravene vi har til produktene våre med hensyn til kvalitet og bærekraft.

Vår vei mot større bærekraft

EcoVadis-vurderingen av SLV GmbH i 2017 dannet utløsningen av vår nye strategi for bærekraft, da den viste oss hvor vi som foretak befant oss og hvordan vi så på forskjellige temaer innen bærekraft. Men den tydeliggjorde også for oss hvor mangsidig og sammensatt saksfeltet er - og nødvendigheten av en uavhengig og tverrfaglig tilnærming. Derfor blir dette nå hos SLV ivaretatt av en enhet med ansvar på gruppenivå som rapporterer direkte til bedriftens leder.

"Vi er bevisste på vår virksomhets påvirkning på miljøet og har aktiv forståelse av vårt ansvar for miljø- og klimavern." (Eric Lachambre, CEO)

Du kan laste ned hele hele meldingen om bærekraft her:
Sustainability Report 2020 (engelsk)

Spørsmål og kommentarer til den kan du sende til [email protected].

global.loading.alt_text
Vennligst vent...