Bærekraft I SLV

I SLV forstår vi med bærekraft et vel avveid samspill innen de tre områdene økonomi, miljø og samfunn. Vi kan bare ved helhetlig ivaretakelse gjennom alle prosessene i vår kjernevirksomhet sørge for å lykkes som bedrift på lang sikt uten at leveringen av ytelsene våre skjer på bekostning av samfunn eller miljø. Den internasjonale forretningsdriften vår stiller oss overfor utfordringen om å oppfylle disse kravene i møte med høyst forskjellige grupper av interessenter ikke bare i Tyskland, men rundt om i hele verden. Vi bidrar til å minimere negativ og forsterke positiv påvirkning fra vår virksomhet ved hjelp av en ansvarsbevisst bedriftsledelse, den stadige forbedringen av vår energibesparende produktportefølje, samt sikringen av trygge arbeidsforhold og sunnhet for medarbeidere og forretningspartnere.

SLV bærekraftsreise

Bærekraft avgjøres ved viktige ledd i kjeden av verdiskapning

Alle våre bestrebelser har som fokus å opprettholde en bærekraftig kjede av verdiskapning. Dette omfatter mer enn bare å ha en best mulig leveringskjede, selv om også den danner et sentralt ledd i verdiskapningskjeden. I tillegg kommer likevel også fremfor alt menneskene, kommunikasjon, innovasjon og datasikkerhet.

Mennesker danner basisen for enhver verdiskaping og er derfor av stor betydning innen SLV.

Med hensyn til ressurs- og energieffektivitet, repareringsmulighet, gjenvinning og miljødesign, så innbefatter området Innovasjon en bred palett av produktforbedringer som leder fram mot en kretsløpøkonomi.

Leveringskjeden omfatter all forsendelse, transport, reising, materialspesifikasjon og dertil knyttede dokumenter samt varemerking med det mål å øke innsynet med hensyn til våre produkter, fremstillingen av dem samt arbeidsstandarder.

Kommunikasjon knytter alle disse aspektene sammen med våre interessenters engasjement og gjør både vårt krav og våre mål mer integrerte og meningsfulle.

HÅNDBOK I BEDRIFTENS SAMFUNNSANSVAR (CSR MANUAL)

Hånd i hånd for ansvarsfull vekst.

For SLV er ikke CSR (Corporate Social Responsibility) et spesialprogram. Det er rett og slett hva vi gjør hver eneste dag for å maksimere positive ringvirkninger og minimere negative."

Lest ned 'CSR' håndboka her (på engelsk) og lær om alle våre initiativer. For vår fremdrift på vårt samfunnsansvar, er også din tilbakemelding verdifull. Vi ønsker deg velkommen til å dele dine meninger med oss: [email protected]

Ansvarsfull vekst

Alle våre bestrebelser om det bygger på fundamentet av de fire verdivalgene våre. For vi er overbevist om at det er bare slik vi kan vokse på en ansvarsfull måte. Vi tenker og handler som selskap, men er samtidig alltid sterkt opptatt av å gi kundene kvalitetsbelysning og førsteklasses service. Veksten vår er under dette alltid bærekraftig, fordi vi er bevisste på vårt ansvar overfor mennesker, samfunn og i første rekke miljø. En respektfull opptreden er her avgjørende for handlingene våre, noe som ikke minst munner ut i kontroll av kvalitet i hele verdiskapningskjeden.

Forretningsmodell på hele verdiskapningskjeden

Forretningsmodell langs verdikjeden

VI HAR SOM MÅLSETNING Å OPPNÅ BÆREKRAFTIGE RESULTATER GJENNOM HELE VERDIKJEDEN - FREMFOR Å KUN FOKUSERE PÅ PROFITT PÅ BEKOSTNING AV SOSIALE OG MILJØRELATERTE HENSYN.

Eric Lachambre, CEO

Hovedpunkter i prosjektet

Våre bærekraftsmål består i å opprettholde en bærekraftig kjede av verdiskaping ved et vel avveid samspill mellom økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter i alle prosesser i virksomheten vår.

REGLER FOR ANSVARLIGE INNKJØP

Akseptable arbeidsforhold

Sikkerhet under produksjons og på arbeidsplass

Trygge produkter

Rettferdig konkurranse og antikorrupsjon

Redusjon av miljøpåvirkning

Åpenhet gjennom leverandørkjeden

Produkter med resirkulerte sekundærråvarer

Også vår prosess for produktutvikling er preget av ressursskånende opptreden og økologiske innovasjoner, enda mer enn i kjerneprosessene. For at produktene våre skal være bedre for miljøet og planeten, erstatter vi primære råvarer med sekundære for å ta et første, viktig skritt i retning av en bærekraftig produktpalett.

Produktene SAMRINA, RUBA & SIMA inneholder allerede en del resirkulert plast, og er dermed lysende eksempler på hvordan kvalitet og levetid kan kombineres på en mest mulig bærekraftig måte. Dette vises tydelig ved en tilsvarende merking på innpakningen. Dermed vet kundene våre for framtiden straks hvilke av produktene våre som belaster miljøet minst og inneholder en del resirkulerte råvarer.

Produktansvaret vårt dekker imidlertid mer. Også forvissningen om våre produkters sikkerhet under kundenes bruk har høyeste prioritet hos oss. Derfor sikrer vi ved omhyggelig leveranseutvalg og testprosesser i flere trinn at kundene mottar varer som er sikkerhetsmessig feilfrie og av høyeste kvalitet. Dessuten tilbyr vi på området med downloads en stor mengde med utfyllende informasjon om fotometriske, tekniske, regulerende og sikkerhetsrelevante produktegenskaper. Også den fem år lange garantien vi i tillegg gir på store deler av det til enhver tid aktuelle utvalget av SLV-produkter, avspeiler de høye kravene vi har til produktene våre med hensyn til kvalitet og bærekraft.

Bærekraftig emballasje

Vi også tar grep på bærekraft når det gjelder emballering av våre produkter. Vi ønsker å unngå plastmateriale i alle produktforpakninger. Dette inkluderer også etiketter og relaterte tape-/limprodukter. Og enda viktigere, vi optimaliserer volumet på våre forsendelser og med dette reduserer avfallsmengde fra forsendelser. Vi oppnår dette ved hjelp av skreddersydd emballasje i forhold til ordrestørrelse, såkalt 'on-demand' emballering: våre kartonger skjæres ut og brettes under plukking av ordre. På denne måten, sender vi ikke ut halvfulle kartonger som må fylles med plastfyll, og bruker kun så lite kartongmateriale som er nødvendig.

Kartongmaterialet er produsert av resirkulerte råvarer og er FSC-merket. Dette er en annen måte vi ønsker å støtte bruken av resirkulerte råvarer. For fargetrykk, begrenser vi oss selv til to trykkfarger som er VOC-fri (VOC er flyktige organiske forbindelser) og, hvis mulig, er plantebasert. Også her faser vi gradvis ut lakk og 'glossy' trykk for å sikre langvarig mulig kompostering av vår emballasje.

Vår vei mot økt bærekraft

EcoVadis-vurderingen av SLV GmbH i 2017 dannet utløsningen av vår nye strategi for bærekraft, da den viste oss hvor vi som foretak befant oss og hvordan vi så på forskjellige temaer innen bærekraft. Men den tydeliggjorde også for oss hvor mangsidig og sammensatt emnefeltet er - og nødvendigheten av en uavhengig og tverrfaglig tilnærming. Derfor blir dette nå hos SLV ivaretatt av en enhet med ansvar på gruppenivå som rapporterer direkte til bedriftens ledelse.

"Vi er bevisste på vår virksomhets påvirkning på miljøet og har aktiv forståelse av vårt ansvar for miljø- og klimavern." (Eric Lachambre, CEO)

Du kan laste ned hele hele meldingen om bærekraft her:
Sustainability Report 2020 (engelsk)

Spørsmål og kommentarer til den kan du sende til [email protected].

Vi forplikter oss til en bærekraftig fremtid

Siden juni 2017 har SLV forpliktet seg til FN's bærekraftmål UNGC (United Nations Global Compact). I og med det erklærer vi oss klare til å understøtte avtalens ti prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøvern og bekjempelse av korrupsjon. Vi tilbyr deg vår årlige melding om fremdrift (Communication on Progress) nedenfor som nedlast.

Vår Samrina som et eksempel i praksis

SAMRINA ble belyst som et eksempel på best praktisk utført bærekraft innen elektrobransjen av ZVEI (Foreningen for tyske elektro og elektroniske produsenter) i mai 2021. Et forbilde for resirkulering av plast innen elektrobransjen, og også best praktisk utført bærekraft.

global.loading.alt_text
Vennligst vent...