Personvern

1) Informasjon om innhenting av personopplysninger og kontaktdata til ansvarlig

1.1 Vi gleder oss over at du besøker nettsidene våre og takker for din interesse. I det følgende informerer vi deg om håndteringen av dine personopplysninger ved bruk av våre nettsider. Personopplysninger er her alle opplysninger som kan identifisere deg personlig. 1.2 Behandlingsansvarlig for disse nettsidene i henhold til personvernforordningen (GDPR) er SLV Norge AS, Sagaveien 13, R1443 Drøbak, Norge, tlf.: +47 482 255 00, e-post: [email protected] Den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger er den naturlige eller juridiske personen som bestemmer enten alene eller sammen med andre om formålene og midlene for behandlingen av personopplysningene.
1.3 Disse nettsidene bruker av sikkerhetsmessige grunner og for vern av overføringen av personopplysninger og annet fortrolig innhold (f.eks. bestillinger eller forespørsler til de ansvarlige) en SSL- hhv. en TLS-kryptering. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse med tegnfølgen "https://" og hengelåssymbolet i adresselinjen i nettleseren.

2) Dataregistrering ved besøk på nettsidene våre

Ved bruk av våre nettsider kun til informasjon, altså når du ikke registrerer deg eller formidler oss informasjon på annen måte, innhenter vi kun slike data som din nettleser formidler til vår server (såkalte "server-loggfiler"). Når du henter frem våre nettsider, innhenter vi følgende data som er teknisk nødvendig for oss for å vise deg nettsidene:
2.1 De besøkte nettsidene våre
2.2 Dato og klokkeslett ved tidspunktet for tilgangen
2.3 Mengde sendte data i byte
2.4 Kilde/henvisning, dvs. hvor du ankom sidene fra
2.5 Benyttet nettleser
2.6 Brukt operativsystem
2.7 Brukt IP-adresse (evt. i anonymisert form)
Bearbeidingen skjer iht. art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grunnlag av vår berettigete interesse til forbedring av stabilitet og funksjonalitet på våre nettsider. En videreformidling eller annen bruk av dataene finner ikke sted. Vi forbeholder oss riktignok å kontrollere server-loggfilene senere, hvis det skulle finnes konkrete holdepunkter for en rettsstridig bruk.

3) Innholdsleveringsnettverk

Cloudflare
På våre nettsider bruker vi en t såkalt Content Delivery Network ("CDN") fra teknologileverandøren Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Ved et Content Delivery Network handler det om en nettjeneste som hjelper til med levering av spesielt store mediefiler (slik som f.eks. grafikk, sideinnhold eller skripter) gjennom et nett av regionalt fordelte servere som er forbundet med Internett. Bruk av Content Delivery Network fra Cloudflare hjelper oss ved optimering av ladehastighetene til nettsidene våre.
Bearbeidingen skjer iht. art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grunnlag av vår berettigete interesse til en sikker og effektiv klargjøring og forbedring av stabilitet og funksjonalitet på våre nettsider.
Cloudflare med hovedkontor i USA er sertifisert for den amerikansk-europeiske personvernoverenskomsten "Privacy Shield", noe som garanterer overholdelsen av det gjeldende datavernnivået i EU.
Ytterligere informasjon om dette finner du i personvernerklæringen fra Cloudflare under https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

4) Informasjonskapsler

For å utforme besøket på nettsidene våre attraktivt og gjøre det mulig med bruk av bestemte funksjoner, bruker vi såkalte informasjonskapsler på ulike sider. Her handler det om små tekstfiler som legges på sluttapparatet ditt. Noen av de informasjonskapslene som vi bruker blir etter avsluttet nettleserøkt , også etter lukking av nettleseren, slettet igjen (såkalte økt-informasjonskapsler). Andre informasjonskapsler blir værende på sluttapparatet og gjør det mulig for oss eller våre partnervirksomheter (informasjonskapsler fra tredjeparts tilbydere) å gjenkjenne nettleseren igjen ved neste besøk (persistente informasjonskapsler). Hvis det legges inn informasjonskapsler, innhenter og behandler disse i individuelt omfang bestemte brukeropplysninger, slik som nettleser- og posisjonsdata samt IP-adresseverdier. Persistente informasjonskapsler blir automatisk slettet etter en angitt tid, som kan være forskjellig avhengig av informasjonskapsel.
Så fremt det behandles personopplysninger gjennom enkelte informasjonskapsler som er implementert av oss, skjer behandlingen i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR enten for gjennomføring av avtalen eller etter art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR for bevaring av våre berettigede interesser i en best mulig funksjonalitet på nettsidene samt en kundevennlig og effektiv utforming av sidebesøket. Vi samarbeider under visse omstendigheter med reklamepartnere som hjelper oss til å utforme vårt internettilbud mer interessant for deg. For dette formålet blir det også ved ditt besøk på våre nettsider for dette tilfellet lagret informasjonskapsler fra partnervirksomheter på harddisken din (informasjonskapsler fra tredjepartsleverandører). Når vi samarbeider med forhåndsnevnte reklamepartnere, blir du informert om bruken av denne typen informasjonskapsler og omfanget av de aktuelt innhentede opplysningene for avsnittene nedenfor individuelt og separat.
Vær oppmerksom på at du kan stille inn din nettleser slik at du blir informert om innlegging av informasjonskapsler og kan bestemme i de enkelte tilfellene om du skal godta informasjonskapsler eller godta informasjonskapsler i bestemte tilfeller eller generelt utelukke dem. Alle nettlesere er forskjellige i måten de administrerer innstillinger for informasjonskapsler. Denne er beskrevet i hjelpemenyen til enhver nettleser som forklarer deg hvordan du kan endre informasjonskapselinnstillingene. Disse finner du under følgende linker for den aktuelle nettleseren:
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Vær oppmerksom på at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til nettsidene våre være begrenset.

5) Ta kontakt

Innenfor rammen av kontaktopptaket med oss (f.eks. med kontaktskjema eller e-post) blir personopplysninger innhentet. Hvilke opplysninger som innhentes i tilfelle et kontaktskjema, vises i det aktuelle kontaktskjemaet. Disse opplysningene blir kun lagret og brukt for å besvare din henvendelse eller kontaktopptak og den tilhørende tekniske administrasjonen. Rettslig grunnlag for behandlingen av disse opplysningene er vår berettigede interesse i å besvare din henvendelse iht. art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Din kontakt har til formål å inngå en avtale, er rettslig grunnlag for behandlingen art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR. Dine data blir slettet etter avsluttet behandling av din forespørsel. Dette er tilfelle når det anses ut fra omstendighetene at det aktuelle saksforholdet er oppklart og avsluttet og så fremt ingen lovbestemte oppbevaringsplikter finnes.

6) Bruk av kundeopplysninger til direktereklame

Registrering for vårt nyhetsbrev på e-post
Hvis du registrerer deg for vårt nyhetsbrev på e-post, sender vi deg regelmessig informasjon om våre tilbud. Pliktangivelse for oversending av nyhetsbrevet er kun din e-postadresse. Angivelse av ytterligere opplysninger er frivillig og blir brukt til å kunne tiltale deg personlig. For sending av nyhetsbrevet bruker vi den såkalte doble Opt-In-prosessen. Dette betyr at vi først kan formidle et nyhetsbrev på e-post når du uttrykkelig har bekreftet at du godtar mottak av nyhetsbrev. Vi sender deg deretter en bekreftelses-e-post, der du bes om å klikke på en tilsvarende link for å bekrefte at du i fremtiden ønsker å motta nyhetsbrevet.
Med aktivering av bekreftelseslinken gir du oss tillatelse til bruk av dine personopplysninger iht. art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Ved registrering for nyhetsbrevet lagrer vi den IP-adressen som er lagt inn av internettleverandøren (ISP) samt dato og klokkeslett for registreringen for å senere kunne forklare et mulig misbruk av din e-postadresse ved et senere tidspunkt. De opplysningene som innhentes av oss ved registreringen til nyhetsbrevet brukes kun til formålet tiltale ved nyhetsbrev. Du kan når som helst si opp abonnementet på nyhetsbrevet via foresett link i nyhetsbrevet eller i den tilhørende meldingen til den ansvarlige som ble angitt innledningsvis. Etter vellykket oppsigelse blir din e-postadresse umiddelbart slettet fra vår nyhetsbrevdistributør, så lenge du ikke uttrykkelig har godkjent en videre bruk av dine opplysninger eller vi forbeholder oss en databruk utover dette, som er tillatt ved lov og som vi informerer deg om i denne forklaringen.

7) Bruk av sosiale medier: Videoer

Bruk av YouTube-videoer
Disse nettsidene bruker YouTube-integreringsfunksjonen til visning og gjengivelse av videoer fra leverandøren "YourTube", som tilhører Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").
Her blir den utvidede personvernsmodusen brukt, der en lagring av brukerinformasjon etter tilbyderangivelser settes i gang først ved gjengivelse av videoen/e. Hvis gjengivelsen av integrerte YouTube-videoer startes, tar tilbyderen i bruk "YouTube"-informasjonskabler for å samle informasjon om brukeratferd. Anvisninger fra "YouTube" tjener blant annet til å registrere videostatistikk, forbedre brukervennlighet og forby misbrukende handlingsmåter. Hvis du er logget inn på Google, tilordnes dataene direkte til din konto når du klikker på en video. Hvis du ikke ønsker tilordning til din profil hos YouTube, må du logge deg ut før aktivering av knapen. Google lagrer dine data (selv for ikke-innloggede brukere) som brukerprofiler og vurderer disse. En slik vurdering skjer spesielt iht. art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grunnlag av de berettigede interessene til Google i visning av personlig tilpasset reklame, markedsforskning og/eller behovsrettet utforming av nettsidene. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av denne brukerprofilen, ved at du henvender deg til YouTube om utøvelsen av dette. Innenfor rammen av bruken av YouTube kan det også oppstå en formidling av personopplysninger til serveren til Google LLC. i USA.
Uavhengig av en gjengivelse av den integrerte videoen blir det ved hver henting av disse nettsidene opprettet en forbindelse til Google-nettverket noe som uten vår påvirkning kan utløse ytterligere databehandlingsforløp.
I tilfelle formidling av personopplysninger til Google LLC. med hovedkontor i USA har Google LLC. sertifisert seg for den amerikansk-europeiske personvernoverenskomsten "Privacy Shield", noe som garanterer overholdelsen av det gjeldende datavernnivået i EU. Et aktuelt sertifikat kan ses her: https://www.privacyshield.gov/list
Mer informasjon om datavern fra "YouTube" finner du i personvernerklæringen til tilbyderen på:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. I den grad det er rettslig nødvendig har vi til forutgående fremstilte behandling av dine data innhentet ditt samtykke iht. til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst med virkning for fremtiden. For å utøve tilbakekallingen følger du forutgående beskrevne mulighet til innsigelse.

8) Markedsføring på nett

Facebook Pixel for opprettelse av Custom Audiences med utvidet datasynkronisering (med Cookie-Consent-Tool) Innenfor vårt onlinetilbud blir den såkalte "Facebook-Pixel" for det sosiale nettverket Facebook brukt i modusen for utvidet datasynkronisering, som drives av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook").
På grunnlag av uttrykkelig samtykke når en bruker klikker på en reklame hos Facebook som er koblet av oss, blir URL-en til vår tilkoblede side lagt til et tillegg gjennom Facebook Pixel. Dermed blir disse URL-parameterne etter videreledning skrevet inn i nettleseren til brukeren, som selv viser vår tilknyttede side. I tillegg blir spesifikke kundedata registrert (utvidet datasynkronisering) av denne informasjonskapselen, slik som for eksempel e-postadressen som vi samler på våre nettsider som er forbundet med Facebook-visningen ved prosesser som kjøpekontrakter, kontoregistreringer eller registreringer. Informasjonskapselen blir lest ut av Facebook Pixel og gjør det mulig med en videreledning av dataene, inkludert de spesifikke kundedataene, til Facebook.
Ved hjelp av Facebook Pixel med utvidet datasynkronisering er det for Facebook mulig å nøyaktig bestemme de besøkende av vårt onlinetilbud som målgruppe for visningen av annonser (såkalte "Facebook-Ads"). I henhold til dette bruker vi Facebook-Pixel med utvidet datasynkronisering, for å vise Facebook-Ads koblet av oss kun for slike Facebook-brukere som også har vist en interesse i vårt onlinetilbud eller de bestemte kjennetegnene (f.eks. interesse i bestemte temaer eller produkter, som bestemmes på grunnlag av de besøkte nettsidene), som vi formidler til Facebook (såkalte "Custom Audiences"). Ved hjelp av Facebook-Pixels med utvidet datasynkronisering ønsker vi også å sikre at våre Facebook-Ads tilsvarer den potensielle interessen til brukeren og ikke virker belastende. Dermed kan vi fortsette med å vurdere virksomheten til Facebook-reklamevisninger for statistikk- og markedsforskningsformål ved å forstå om brukeren ble videreført (såkalt "Conversion") etter klikk på en Facebook-reklameannonse til våre nettsider. I sammenligning med standardvarianten til Facebook Pixel hjelper funksjonen for utvidet datasynkronisering oss til å måle effektiviteten til reklamekampanjene våre bedre, ved at de registrerer mer tilordnede konverteringer.
Alle formidlede data blir lagret og behandlet av Facebook, slik at en forbindelse til den aktuelle brukerprofilen er mulig og Facebook kan bruke dataene til egne reklameformål, tilsvarende Facebook-databruksdirektivet (https://www.facebook.com/about/privacy/). Dataene kan gjøre det mulig for Facebook og dets partnere å koble reklamevisninger på og utenfor Facebook.
Disse behandlingsforløpene skjer utelukkende ved tildeling av uttrykkelig samtykke etter art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR.
Et samtykke til bruk av Facebook-Pixel skal kun erklæres av brukere som er eldre enn 13 år gamle. Hvis du er yngre, ber vi deg om å spørre om tillatelse fra dine foresatte.
Informasjonen som innhentes av Facebook, blir som regel overført til en server som tilhører Facebook og lagret der, her kan det også skje en formidling til serveren til Facebook Inc. i USA. Facebook Inc. med hovedkontor i USA er sertifisert for den amerikansk-europeiske personvernoverenskomsten "Privacy Shield", noe som garanterer overholdelsen av det gjeldende datavernnivået i EU.
Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst med virkning for fremtiden. For å utøve tilbaketrekking, fjerner du haken ved innstillingen for "Facebook Pixel" på nettsidenes integrerte "Cookie-Consent-Tool".

9) Nettsideanalysetjenester

Google (Universal) Analytics
Google (Universal) Analytics
Disse nettsidene bruker Google (Universal) Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics bruker såkalte "cookies" (informasjonskapsler), tekstfiler som lagres på din datamaskin og gjør det mulig med en analyse av din bruk av nettsidene. Informasjonen som innhentes av informasjonskapselen om din bruk av disse nettsidene (inkludert den korte IP-adressen), blir som regel overført til en server som tilhører Google og lagret der, her kan det også skje en formidling til serveren til Google LLC. i USA.
Disse nettsidene bruker Google (Universal) Analytics utelukkende med forlengelsen "_anonymizelp()", som sikrer en anonymisering av IP-adressen ved å forkorte og utelukker en direkte personforbindelse. Gjennom forlengelsen blir din IP-adresse forkortet først av Google innenfor medlemsstatene i EU eller i avtalestatene innen EØS. Det er kun i unntakstilfeller at den fullstendige IP-adressen overføres til en server som tilhører Google LLC. i USA og forkortes der. I disse unntakstilfellene skjer en behandling iht. art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i statistisk analyse for brukeratferden for optimerings- og markedsføringsformål.
I vårt oppdrag vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsidene, for å sammenstille rapporter over nettsideaktivitetene og for å kunne tilby ytterligere tjenester som er forbundet med nettsidebruken og internettbruken til oss. IP-adressen som formidles fra din nettleser innenfor rammen av Google (Universal) Analytics blir ikke sammenført med andre data fra Google.
Du kan forhindre lagringen av informasjonskapsler gjennom tilsvarende innstillinger i nettleserens programvare. Vi gjør likevel oppmerksom på at du i så fall ikke kan gjøre full nytte av alle funksjoner på disse nettsidene. Utover dette kan du forhindre registreringen av data produsert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettsidene (inkl. din IP-adresse) til Google, samt bearbeidingen av disse dataene av Google ved at du laster ned og installerer tilgjengelig nettleser-plugin på følgende link. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativt til nettleser-plugin eller innenfor nettlesere på mobile enheter, klikk på den følgende linken for å sette en opt-out-informasjonskapse for å forhindre registreringen av Google Analytics innenfor disse nettsidene i fremtiden (denne opt-out-informasjonskapselen fungerer kun i denne nettleseren og for dette domenet. Hvis du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du klikke på denne linken på nytt): Deaktiver Google Analytics
Flere merknader om Google (Universal) Analytics finner du her: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
I tilfelle formidling av personopplysninger til Google LLC. med hovedkontor i USA har Google LLC. sertifisert seg for den amerikansk-europeiske personvernoverenskomsten "Privacy Shield", noe som garanterer overholdelsen av det gjeldende datavernnivået i EU. Et aktuelt sertifikat kan ses her: https://www.privacyshield.gov/list
I den grad det er rettslig nødvendig har vi til forutgående fremstilte behandling av dine data innhentet ditt samtykke iht. til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst med virkning for fremtiden. For å utøve tilbakekallingen følger du forutgående beskrevne mulighet til innsigelse.

10) Retargeting / Remarketing / Anbefalingsreklame

Google Ads Remarketing
Våre nettsider bruker funksjonene til Google Ads Remarketing, med disse annonserer vi for disse nettsidene i Google-søkeresultater, samt på tredjeparts nettsider. Leverandør er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). For dette formålet setter Google en informasjonskapsel i nettleseren til sluttenheten, som automatisk med en pseudonym informasjonskapsel-ID og på grunnlag av de sidene du har besøkt gjør det mulig med en interessebasert reklame. Behandlingen skjer på grunnlag av vår berettigede interesse til optimal markedsføring av våre nettsider i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. En databehandling utover dette skjer likevel kun så fremt du har gitt ditt samtykke overfor Google til at Google knytter sammen din nett- og app-leseratferd og informasjon fra din Google-konto brukes til personlig tilpasning av annonser som du ser på nettet. Hvis du er logget inn på på Google når du besøker nettsidene våre, bruker Google i dette tilfellet dine data sammen med Google Analytics-data for å opprette og definere målgruppelister for enhetsovergripende Remarketing. Til dette blir dine personopplysninger midlertidig knyttet sammen av Google med Google Analytics-data for å danne våre målgrupper. Innenfor rammen av bruken av Google Ads Remarketing kan det også oppstå en formidling av personopplysninger til serveren til Google LLC. i USA.
Du kan varig deaktivere setting av informasjonskapsler for reklamemaler ved at du laster ned og installerer tilgjengelige nettleser-plugin fra følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Alternativt kan du få informasjon fra Digital Advertising Alliance på internettadressen www.aboutads.info om setting av informasjonskapsler og foreta innstillinger vedrørende dette. Til slutt kan du stille inn din nettleser slik at du blir informert om innlegging av informasjonskapsler og kan bestemme i de enkelte tilfellene om du skal godta informasjonskapsler eller godta informasjonskapsler i bestemte tilfeller eller generelt utelukke dem. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til nettsidene våre være begrenset.
I tilfelle formidling av personopplysninger til Google LLC. med hovedkontor i USA har Google LLC. sertifisert seg for den amerikansk-europeiske personvernoverenskomsten "Privacy Shield", noe som garanterer overholdelsen av det gjeldende datavernnivået i EU. Et aktuelt sertifikat kan ses her: https://www.privacyshield.gov/list
Mer informasjon og personvernbestemmelser vedrørende reklame og Google kan du se her:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/ I den grad det er rettslig nødvendig har vi til forutgående fremstilte behandling av dine data innhentet ditt samtykke iht. til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst med virkning for fremtiden. For å utøve tilbakekallingen følger du forutgående beskrevne mulighet til innsigelse.

11) Børstevalser og annet

11.1 - UserCentrics
Disse nettsidene bruker Cookie-Consent-Tool fra UserCentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München ("UserCentrics"), som setter teknisk nødvendige informasjonskapsler for å lagre dine informasjonskapselpreferanser. Denne databearbeidingen skjer iht. art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i å stille en informasjonskapsel-samtykkeadministrasjonstjeneste til disposisjon for nettsidebesøkende.
11.2 - Elasticsearch
Disse nettsidene bruker tjenesten "Elasticsearch" fra ELASTIC, 800 West El Camino Real, Suite 350, Mountain View, California 94040, USA for å stille til disposisjon en søkefunksjon for artikler via søkefeltet og for navigasjon og filter.
Til dette formålet innhenter og lagrer Elasticsearch visse brukeropplysninger (bruker- hhv. økt-ID) i anonymisert form. Så fremt det her også behandles personopplysninger, skjer behandlingen i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i å stille til disposisjon et feiltolerant søk etter artikler og lett funn av våre produkter i butikken og en optimal markedsføring av vårt tilbud.
Mer informasjon om personvernbestemmelser fra Elasticsearch får du her: https://www.elastic.co/de/legal/privacy-statement 11.3 - Formidling av feilmeldinger til ScaleCommerce
På nettsidene har vi implementert et system for automatisk formidling av feilrapporter fra ScaleCommerce GmbH, Fraunhoferstraße 23A, 10587 Berlin ("ScaleCommerce").
Ved tekniske komplikasjoner eller funksjonalitetsbegrensninger i sammenheng med driften av programvaren fra ScaleCOmmerce sender systemet automatiske feilrapporter til ScaleCommerce for å få informasjon om den aktuelle feilkilden og opphav til denne. Her formidles ogås serverinformasjon og brukspararametere slik som IP-adresse, brukt nettleser, tidsstempel og styrt URL.
Feilrapporter kan under visse omstendigheter, avhengig av opphavet til feilen, også inneholde ytterligere personopplysninger for kunder, som vi har innhentet og lagret i forbindelse med avtaleinngåelser (spesielt for- og etternavn, adresse, mailadresse). Dette er dermed alltid tenkelig når feilen oppstår i sammenheng med en programvarebasert behandling av kundedata..
Så fremt det også finnes personopplysninger i den overførte informasjonen, skjer behandlingen iht. art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse til en effektiv feilårsaksanalyse for forbedring av pålitelighet og funksjonalitet på vår tilstedeværelse på Internett. En lik berettiget interesse i behandlingen utviser også ScaleCommerce som teknisk tilbyder av Shop-Software. Mer informasjon om personvernbestemmelser fra ScaleCommerce får du her: https://www.scale.sc/kontakt/#datenschutz

12) Rettigheter til de berørte

12.1 Den gjeldende personvernloven garanterer deg i forhold til den ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger omfattende rettigheter som registrert (informasjons -og intervensjonsrettigheter), som vi informerer deg om nedenfor:

Innsynsrett iht. art. 15 GDPR: Du har spesielt en rett til informasjon om dine personopplysninger som er behandlet av oss, bearbeidingsformålene, kategorier av bearbeidede personopplysninger, mottakere eller kategorier av mottakere, som dine data ble eller blir avslørt til, planlagt oppbevaringstid hhv. kriteriene for bestemmelse av oppbevaringstid, rett til å korrigere, slette, begrense behandling, protestede mot behandling, klage til en tilsynsmyndighet, opphavet til dataene, hvis disse ikke ble innhentet av oss, automatisert beslutningsfatning inkludert profilering og ev. utsagnskraftig informasjon om den involverte logikken og det aktuelle omfanget og de tiltenkte virkningene av en slik behandling, samt din rett til opplysning om hvilke garantier som finnes iht. art. 46 GDPR ved videre overføring av dine data til tredjeland.

Rett til å korrigere iht. art. 16 GDPR: Du har en rett til å umiddelbart korrigere data om deg som er feilaktige og/eller fullstendiggjøre ufullstendige data som er lagret hos oss.

Rett til å slette iht. art. 17 GDPR: Du har rett til å forlange sletting av dine personopplysninger hvis forutsetningene i art. 17 avsn. 1 GDPR er oppfylt. Dette retten finnes likevel ikke hvis behandlingen er nødvendig for å utøve rettigheten til fri meningsytring og informasjon, til oppfylling av en rettslig forpliktelse, av grunner av offentlig interesse eller belastning, utøvelse eller forsvar mot rettslige krav.

Rett til å begrense behandlingen iht. art. 18 GDPR: Du har rett til å forlange begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, så lenge den riktigheten som bestrides av deg kontrolleres, hvis du avviser en sletting av dine data på grunn av ikke tillatt databehandling og i stedet forlanger en begrensning av behandlingen av dine data, hvis du trenger dataene til anvendelse, utøvelse eller forsvar av rettslige krav, etter at vi ikke lenger trenger disse dataene etter at formålet er oppnådd eller hvis du på grunn av din spesielle situasjon har foretatt en innsigelse, så lenge det fortsatt ikke er fastsatt om våre berettigede grunner overveier.

Rett til innsyn iht. art. 19 GDPR: Hvis du har gjort retten til å korrigere, slette eller begrense bearbeidingen gjeldende overfor den ansvarlige, er denne forpliktet til å meddele denne korrigeringen eller slettingen av opplysningene eller varsle om begrensning av bearbeiding til alle mottakere som de aktuelle personlige opplysningene ble avslørt til, med mindre dette er umulig eller er forbundet med et uforholdsmessig tidsforbruk. Du har rett til å opplyses om disse mottakerne.

Rett til dataoverførbarhet iht. art. 20 GDPR: Du har rett til å motta de personlige opplysningene som du har stilt til disposisjon for oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller forlange overføring til en annen behandlingsansvarlig, så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å tilbaketrekke samtykker iht. art. 7 avsn. 3 GDPR: Du har til rett til å tilbakekalle ditt samtykke som er gitt til behandling av data til enhver tid med fremtidig virkning. I tilfelle en tilbakekalling vil vi slette de aktuelle dataene umiddelbart, så fremt en videre behandling ikke kan støttes på et rettslig grunnlag for samtykkefri behandling. En slik tilbakekalling berører ikke rettmessigheten til databehandlingen fra samtykket ble gitt frem og frem til tilbakekallingen.

Rett til å klage iht. art. 77 GDPR: Hvis du mener at bearbeidingen av personlige data som angår deg, overtrer EUs personvernforordning, har du - uaktet en annen forvaltningsrettslig eller rettslig rettshjelp - retten til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du oppholder deg, arbeidsplassen eller stedet for den påståtte overtredelsen.

12.2 INNSIGELSESRETT
HVIS VI I RAMMEN AV EN INTERESSEAVVEIING BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER PÅ GRUNN AV VÅR OVERVEIENDE BERETTIGEDE INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RETT TIL, AV GRUNNER SOM SKYLES DIN SPESIELLE SITUASJON, Å PROTESTERE PÅ DENNE BEHANDLINGEN MED VIRKNING FOR FREMTIDEN.
HVIS DU BRUKER DIN RETT TIL Å PROTESTERE, AVSLUTTER VI BEARBEIDINGEN AV DE AKTUELLE OPPLYSNINGENE. EN VIDERE BEHANDLING FORBEHOLDES NÅR VI HAR TVINGENDE VERNEVERDIGE GRUNNER TIL BEARBEIDINGEN SOM KAN PÅVISES, SOM OVERVEIER DINE INTERESSER, GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER OG GRUNNLEGGENDE FRIHETER, ELLER NÅR BEARBEIDINGEN TJENER TIL ANVENDELSE, UTØVELSE ELLER FORSVAR AV RETTSLIGE KRAV.
HVIS DE AKTUELLE PERSONLIGE OPPLYSNINGENE BEHANDLES FOR Å DRIVE DIREKTE REKLAME, HAR DU NÅR SOM HELST RETT TIL Å KOMME MED INNSIGELSE MOT BEARBEIDINGEN AV DE AKTUELLE PERSONLIGE OPPLYSNINGENE MED FORMÅL Å LEGGE INN DEN TYPEN REKLAME. DU KAN UTØVE INNSIGELSEN SLIK SOM BESKREVET OVENFOR.
HVIS DU BRUKER DIN RETT TIL Å PROTESTERE, AVSLUTTER VI BEARBEIDINGEN AV DE AKTUELLE OPPLYSNINGENE FOR DIREKTEREKLAMEFORMÅL.

13) Varighet på lagring av personopplysninger
Varigheten på lagringen av personopplysninger måles på grunnlag av de aktuelt rettslige grunnlagene, behandlingsformålet og – hvis det er aktuelt – i tillegg på grunnlag av de aktuelle lovbestemte oppbevaringsfristene (f.eks. handels- og skatterettslige oppbevaringsfrister). Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av et uttrykkelig samtykke iht art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR blir disse dataene lagret inntil den berørte trekke tilbake sitt samtykke.
Hvis det finnes lovbestemte oppbevaringsfrister for data, som behandles innenfor rammen av lovpålagte eller lovpålagtlignende forpliktelser på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, blir disse dataene rutinemessig slettet etter utløp av oppbevaringstidsfristene så lenge de ikke lenger er nødvendige for oppdragsoppfylling eller avtaleoppfyllelse og/eller det fra vår side ikke finnes noen berettiget interesse til videre oppbevaring.
Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR blir disse dataene lagret inntil den berørte utøver sin innsigelsesrett i henhold til art. 21 avsn. 1 GDPR, med mindre vi kan påvise tvingende verneverdige grunner til bearbeidingen, som utveier den berørte personens interesser, rettigheter og friheter, eller bearbeidingen tjener til avbetaling, utøvelse eller forsvar ved rettslige krav.
Ved behandling av personopplysninger for formålet med direktereklame på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR blir disse dataene lagret inntil den berørte utøver sin innsigelsesrett i henhold til art. 21 avsn. 2 GDPR.
Så fremt det fra informasjonen i denne erklæringen om spesifikke behandlingssituasjoner ikke kommer frem annet, blir de lagrede personopplysningene ellers slettet når de ikke lenger er nødvendige til det formålet de ble innhentet til eller på annen måte behandlet for.

global.loading.alt_text
Vennligst vent...