Nye energimerkeetiketter fra 2021: Reviderte energieffektivitetsklasser for belysning

Fra september 2021nye energiklassemerker og reviderte energieffektivitetsklasser for belysning er gjeldende. Lysutbytteklasser vil nå kategorisere i klasser A til G etter reviderte trinn. Nedenfor har vi oppsummert hva dette betyr for deg, og hva du bør tenke på fremover.

Hva er energimerkeetikett?

Energimerkeetikett – også kalt energimerker – har eksistert i EU siden 1998. Energimerkeetikett er ment som en enkel informasjon for å hjelpe deg velge og handle miljøvennlige, energisparende produkter. Til å begynne med var det kun lyskilder for boligbelysning som hadde krav om energimerkeetikett.

Hva endres på den nye energimerkeetiketten?

Implementeringen av det nye regulativet for belysning er relatert til EU-regulativene EU 2019/2015 og/eller 2021/340 (produktinformasjon) i tillegg til EU 2019/2020 og/eller 2021/341 (produktdesign), som erstatter og bygger på tidligere regulativer. De referer til alle lyskilder, slik som LED-moduler, lyskilder med sokkel eller belysningsarmaturer.

Her referer ""lyskilder"" ikke kun til lyskilder med sokkel men også belysningsarmaturer hvor lyskilden ikke er utbyttbar. Spesifikt, betyr dette:

  • Belysningsarmatur med sokkel som har lyskilde som kan utbyttes uten å ødelegge armaturet er betraktet som omkringliggende produkter og skal ikke ha energimerkeetikett – derimot, skal energiklasse på lyskilde oppgis.

  • Individuelt solgte strømforsyninger, inklusive LED-Drivere, må fremover publisere ny informasjon på salgspakning.

  • Belysningsarmaturer med sokkel, hvor en utskiftbar lyskilde kan settes inn, er ikke omfattet av energimerkeordningen

Andre nye tillegg referer til lyskilde og LED-Driver i armaturer og deres energimerkeetikett, i tillegg til innføring av lyskilder i den nye versjonen av EU's EPREL database med utvidede parametere.

Det oppdaterte EU-regulativet har vært gjeldende siden 1. september 2021 og må være synlig på alle produkter som hører til ordningen.

Hvordan utseende på energimerkeetiketten endres

De gamle "pluss" klassene, som A+++, A++ and A+, har blitt tatt bort. Fremover vil energimerkeklasser bli indikert av fargekode og etikett som også viser trinnene.

Hvorfor har energieffektivitetsklassene blitt revidert?

Med de nye regulativet, vil klassetrinnene ha nye krav. Skala går fra A til G. Kravene for hver klasse er designet med tanke på at det kun i fremtiden er mulig å oppnå klasse A til C. Dette betyr, som eksempel, at en lyskilde med en E energiklasse fremdeles har høyt lysutbytte. Og det betyr også at det ikke er noe samsvar mellom de gamle energiklassene og det nye systemet.

Ny energimerkeetikett, enkelt forklart

(Ved å klikke på gule punkter, kan du finne en forklaring for hvert element)

Produsenter

Modell/typebetegnelse

… eller navn på produkt (f.eks. EAN/GTIN)

SKALA PÅ TILGJENGELIGE ENERGIKLASSER

energimerkeklasser

Vektet energiforbruk oppgitt i kWt/1000t.

QR-kode

Den har lenke til produktinformasjon i EPREL-databasen.

Mer detaljert informasjon på 2021 energimerkeetikett

Det tyske Elektrisk Industri Forbundet (Verband der Elektroindustrie, ZVEI) har laget en omfattende informasjonsbrosjyre. Den forklarer bakgrunden for revisjonen, tidsfrister, forpliktelser for henholdsvis produsenter og forhandlere, Den oppdaterte ecodesigndirektivet med hensyn til effektiv bruk av ressurser og den nye energimerkeetiketten.

global.loading.alt_text
Vennligst vent...