Bærekraft

Langvarig og vellykket.

Bærekraft er hovedfokus også i SLV. Men hva betyr egentlig bærekraft for oss? Vi ser bærekraft som et balansert forhold mellom områdene økonomi, miljø og samfunn. Vi ønsker å være bevisst på de påvirkninger våre handlinger har på miljø, ettersom kun gjennom bærekraftig adverd kan vi sikre ansvarsfull bruk av vår jords ressurser.

Vi ønsker å oppnå dette ved å vurdere alle konsekvensene av vår kjernevirksomhet. På denne måten, kan vi være både bærekraftig og vellykket som selskap på lang sikt. Og vi gjør dette uten å tilby produkter og tjenester som går på bekostning av miljø eller samfunn.

Hva gjør vi?

Vi har allerede begynt med å realisere våre mål. Hvordan vi oppnår dette og hva vi allerede har gjort kan du finne på de neste sidene.

Karbon fotavtrkkk

global.loading.alt_text
Vennligst vent...