Bærekraft begynner på arbeidsplassen

Handelen har jobbet med spørsmålet om bærekraft lenge før unge mennesker begynte å gå ut i gatane for å høyne bevissthet for klima- og miljøvern. Tilbake på 90-tallet kom "Three Pillars Model", som omfatter økonomi, samfunn, og miljø, utviklet som et mål på bærekraft innen politikk og økonomi. Ifølge en fersk studie, vil én av to forbrukere endre sin egen forbrukeratferd på grunn av bærekraft.
Mange store selskaper har nå erklært bærekraft som et bedriftsmål. Men selv i mindre selskaper blir bærekraft stadig viktigere. Som eksempel kan vi si at mer enn 80 present av innbyggerne i Tyskland tar sine kjøpsbeslutninger basert å hvor seriøst et selskap håndterer spørsmålet om bærekraft.

Men generelt er fokus her på ressurseffektiv produksjon og miljøvennlig emballasje. Temaet bærekraft spenner over hele verdikjeden, fra produksjon, til handel, og administrasjon. "Det grønne kontor", hvor ansatte bruker maskiner og ressurser på en miljøbevisst måte, øker i betydning.

I denne artikkelen får du viktige tips med å hjelpe deg øke bærekraft på din arbeidsplass med bare noen få viktige trinn.

Kontoret som en faktor som bestemmer en bedrifts karbonavtrykk

Det økologiske ansvaret til virksomheten stopper ikke på dørmatten – og med god grunn: forretnings- og administrative prosesser påvirker et selskaps karbonavtrykk** like mye som energiforbruk under produksjon, logistikk, og emballasjemateriale for salg. Dette handler ikke bare om å spare strøm og papir i løpet av arbeidstiden. Det er i økende grad slik at bærekraft på arbeidsplassen begynner allerede på reisen til jobb, og strekker seg utover forsiktig bruk av ressurser, og inn i kaffe- og lunsjpauser.

Der og tilbake

Frem til nå, hvordan har dine ansatte reist til jobben? Tross alt; om de ansatte reiser til jobb sammen i bilene sine, bruker offentlig transport eller hopper på sykkelen, vil det med stor sannsynlighet utgjøre en forskjell for miljøet. 

Din egen reisevei til jobben er en privatsak, og slik bør den forbli. Ikke desto mindre har din bedrift muligheter til å påvirke og fremme beskyttelse av miljøet, for eksempel ved å tilby å organisere bildelingstiltak, finansiere ansattes bruk av offentlig transport, eller gi bonus for miljøbevisst atferd. Som arbeidsgiver kan du derfor bidra betydelig til å motivere dine ansatte til bærekraftige valg. 

In particular, the pandemic has shown us that business trips are not always necessary: video conferences can often also bring the desired success. However, when there is no other option, it is worth looking for rail offers, rather than resorting to travel by car or plane.

Kontorutstyr kommer på andreplass i statistikken

Selv når det gjelder kjøp av møbler, teknologi og kontorrekvisita, kan du også fokusere på 'Three Pillar'-modellen. Produksjon, vareleveranse, og avfall genererer et høyt nivå CO2-utstlipp. Her kan det være nyttig vis du velger lokale produsenter, og sørger for at dine møbler og teknologi er bærekraftig produsert. Som eksempel bør du undersøke miljøvennlige materialer til kontormøblene dine, og sørge for at du kun kjøper den mengde kontorrekvisita som du faktisk skal bruke. Å bygge opp lager kan også være viktig, men også her bør du fokusere på å skaffe et passende kvantum, fremfor å fylle til taket.

Gjør ressurseffektiv bruk av kontorutstyr

Effektiv bruk av kontorutstyr er en viktig byggestein, som kan bidra til din virksomhets bærekraftsstrategi.

Spesielt er det et stort sparepotensiale når det gjelder papir. Kjøp av resirkulert papir vil minne dine kollegaer at papiret kan skrives ut på begge sider. Ikke alle e-poster må skrives ut på papir, og ikke alle trykkfeil må gå rett i makuleringsmaskinen. Memo notater kan like godt lages av kopipapir fremfor å kjøpe dyre notatblokker. En tiltakskatalog som vedlegg til bruksanvisningen kan være en nyttig huskehjelp i denne forbindelse. Her må alle kontorrekvisita, fra stiftemaskiner til binders granskes. Hva er virkelig nødvendig, hva er unødvendig eller kan være mer ressurseffektivt?

Det samme gjelder også på kjøkkenet.Fair-trade kaffe fremfor kaffeputer understreker ledelsens ønske om å drive bærekraftig innenfor alle områder av selskapet.

Tip:

Å kvitte seg med engangskopper til kaffe og varm drikke er også et viktig tiltak, som er veldig enkelt å gjennomføre. Til dette er det tilstrekkelig at alle ansatte tar med et gammelt krus inn på kontoret hjemmefra.

Feil belysning kan sluke strøm

I tillegg til å utstyre kontoret med bærekraftige produkter, krever bærekraft på kontoret også en tilpasning av atferd av ansatte. Energisparing står øverst på agendaen. Hver konsumert kilowatt-time frigjør mer enn 500 gram CO2 til atmosfæren. Med en energimiks av 40 prosent grønn energi, frigjøres fremdeles 474 gram karbondioksid . Faktisk kan du spare strøm på mange områder ved å bruke:

  • Energisparende teknologiske enheter

  • Multifunksjonelle enheter

  • Kontorbelysning med LED

  • Veggkontakt med tidsbryter

Det er mange energislukere på kontoret. Dette er ikke begrenst til PC-er og skrivere, men også ineffektiv bruk av belysning, klimaanlegg og kjøkkenapparater. Energisparepotensialet her er stort. Bare innen belysning kan man spare 80 prosent på strømforbruket dersom tradisjonelle glødelamper oppgraderes med LED. Glødelamper omdanner kun fem prosent av energi til belysning, mens samme resultat for LED er 35-40 prosent.

Fakta er: det er ikke bare skrivere etc. som har høye strømkostnader. Nesten halvparten av strømforbruket på en typisk arbeidsplass skyldes belysningen. En skreddersydd belysning som er tilpasset behovet, med energisparende belysning med "Lys-Emitterende Dioder (LED)" er en måte å spare energi på.

Det finnes imiderltid andre måter du kan motivere dine ansatte til å spare strøm. Det kan for eksempel hjelpe hvis du deler viktig informasjon med dine ansatte. Du kan for eksempel publisere en liste over de månedlige strømkonstnadene, og sammenligne disse med tidligere måneder. Hvis du liker å holde denne informasjonen for deg selv, er det verdt å lage en liste over enhetene som bruker mest strøm i selskapet.

Meldinger som forklarer hvordan strøm kan spares ved å bruke hvilemodus, eller gjennom effektiv bruk av oppvarming og kjøkkenapparater kan redusere strømforbruket i din bedrift betydelig. Selv surfing på internett kan gjøres mer bærekraftig, når det er søkemoterer som benyttes som er forpliktet til bærekraft. Hva som gjelder for hele leveringskjeden, er også verdt å merke seg. Det finnes faktisk søkemotorer som opererer på karbonnøytral basis, for eksempel ved å støtte miljøprosjekter, slik som søkemotoren ECOSIA.

Tip:

For a better room climate, do away with energy-consumoing devices. Plants consume CO2 and produce oxygen. They regulate room temperature, act as pollutant filters, absorb sound, and create a lively atmosphere. Green offices also make for a greener environment!

Avfallssortering er obligatorisk

Når det gjelder miljøvern, er avfallssortering et sentralt tema innen kontormiljøet. Rundt 50 prosent av alle ansatte jobber typisk i et kontormiljø. Her spiller det ingen rolle hvor stor eller liten virksomheten er - i dag kan ingen bedrifter operere uten et sammenhengende avfallsbehandlingskonsept. En avfallsbøtte for papir på hver kontorplass har lenge vært utilstrekkelig. Det er i økende grad behov for at avfall og resirkulerbart** må samles inn separat, og behandlet på riktig måte.

Et godt designet avfallssorteringssystem, med passende innsamlingsbeholdere for de ulike avfallstypene, slik som papir, plast, resikulérbare materialer, og organisk & ikke-resirkulérbart avfall er blant kategoriene. Avfallsbeholdere slik som dette, som også er synlig merket, vil motivere dine ansatte og lette sortering av avfall.. Avfallssortering og forsvarlig avhending som blant annet er definert i Tysk lov om avfallshåndtering og produktgjenvinning, er faktisk ikke frivillig for bedrifter, men de er lovpålagt.

Bærekraft fungerer bare hvis alle tre pilarene er adressert

I tillegg til miljøhensyn går virksomheters sosiale ansvar hånd i hånd med en bærekraftig bedriftskultur. Mens det tidligere handlet om økonomiske interesser, går virksomheter i dag utover sine juridiske forpliktelser, også når det gjelder samfunnsansvar. Begrepet "Corporate Social Responsibility", eller forkortet til CSR, omfatter alle tiltak som påvirker miljøet og samfunnet generelt, og spesielt dine egne arbeidstakere. Blant andre faktorer, inkluderer dette:

  • Ansatte er verdsatt

  • Tilstrekkelig godtgjørelse

  • Like muligheter

  • En trygg arbeidsplass, med et sunt arbeidsmiljø

Fordelene med en skreddersydd *CSR-strategi for en virksomhet er tydelige å se. Virksomheter som tar sitt samfunnsansvar overfor sine ansatte og overfor samfunnet generelt på alvor, er ettertraktede arbeidsgivere og samarbeidspartnere i næringslivet. Dette igjen, bidrar til et positivt renommé i offentlighetens øyne.

Som et resultat gir dette dem en konkurransefordel. I tillegg til miljømessig og sosialt ansvar, må bedrifter imidlertid alltid vise økonomisk ansvar. Bare selskaper som genererer overskudd kan investere i sin virksomhet, i sine ansatte, i innovasjon, og i miljøvern. Uten overskudd er bærekraft ikke mulig. Bare ved å kombinere miljømessig, økonomisk og sosialt ansvar kan en bærekraftig bedriftskultur vokse.

Konklusjon:

Bærekraft i en virksomhet kan ikke stoppe opp på dørmatten. Potensialet for bærekraftig handling er spesielt viktig på arbeidsplassen. Dette handler om mer enn bare ressurseffektiv bruk av energi og råvarer. Sammenstillingen av miljøhensyn og forretningsinteresser gir i økende grad rom for virksomhetsgrep som har positiv innvirkning på selskapets image og varig suksess. Samfunn og politikk krever at virksomheter praktiserer bærekraftig CSR-ledelse, som må være bevisst sitt miljømessige, økonomiske og sosiale ansvar, og bør være visuelt tydelig innenfor hver avdeling i selskapet.

Bare hvis de tre pillarene for bærekraft er godt forankret i bedriftskulturen, vil de ønskede effektene når det gjelder mijø- og klimavern genereres. I denne forbindelsen kan tipsene våre hjelpe deg med å etablere en grønnere kultur på kontoret ditt.

global.loading.alt_text
Vennligst vent...