Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 Hartelijk bedankt voor het bezoeken van onze website en voor uw interesse. Hierbij willen we u informeren over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.
1.2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is SLV Nederland, Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, Tel.: +31 773204343, Fax: +31 773204340, e-mail: [email protected]. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of TLS-codering. U kunt een beveiligde verbinding herkennen aan het vergrendelingspictogram achter de tekst "https://" in uw browserveld.

2) Dataverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website uitsluitend voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:
2.1 Onze bezochte website
2.2 Datum en tijdstip van het bezoek
2.3 Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
2.4 Bron/link van waaruit u op de website kwam
2.5 Gebruikte browser
2.6 Gebruikte besturingssysteem
2.7 Gebruikt IP-adres (eventueel in geanomiseerde vorm)
De verwerking verloopt conform art. 6 lid 1 sub f AVG gebaseerd op ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er specifieke aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Content Delivery Network

Cloudflare
We gebruiken op onze website een zogenaamde Content Delivery Netwrok ("CDN") van de technologische dienstverlener Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, VS ("Cloudflare"). Content Delivery Network is een online dienst waarmee met name grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) worden geleverd door een netwerk van regionaal gedistribueerde servers die via internet zijn verbonden. Het gebruik van Content Delivery Network van Cloudflare helpt ons bij het optimaliseren van de laadsnelheden van onze website.
De verwerking verloopt conform art. 6 lid 1 sub f AVG gebaseerd op ons legitieme belang bij een veilige en efficiënte levering en verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.
Cloudflare is gevestigd in de VS en is gecertificeerd voor het Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsverdrag "Privacy Shield", dat naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Cloudflare op: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die vastgelegd worden op uw eindapparaat. Een aantal van de cookies die we gebruiken wordt na het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). Als cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, de duur hiervan is afhankelijk van de cookie.
Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG ofwel om het contract uit te voeren ofwel in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG om onze legitieme belangen bij een zo goed mogelijk functionerende website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te beschermen.
We kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden cookies van partnerbedrijven ook opgeslagen op uw harde schijf wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we samenwerken met de bovengenoemde advertentiepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in de volgende paragrafen wordt verzameld.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en individueel kunt beslissen of u ze accepteert of dat u cookies in bepaalde gevallen niet accepteert of helemaal niet accepteert. Elke browser beheert de cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is als cookies niet worden geaccepteerd.

5) Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld bij een contactformulier, is te zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. Als uw contact opneemt met het oog op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarvereisten zijn.

6) Gebruik van klantgegevens voor direct marketing

6.1 Aanmelden voor onze nieuwsbrief per e-mail

SLV Nederland verwerkt persoonsgegevens van klanten, van personen die zich geregistreerd hebben op onze website of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. Daarnaast worden er persoonsgegevens verwerkt van (potentiele) werknemers. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een single-optin in procedure. Dit betekent dat we alleen een nieuwsbrief sturen als u het registratieformulier heeft ingevuld.
Door het invullen van het registratieformulier, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art.6 lid 1 sub a AVG. Bij het registreren voor de nieuwsbrief bewaren we uw IP-adres dat door de internetprovider (ISP) is ingevoerd, evenals de datum en tijd van registratie om een mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De door ons verzamelde gegevens bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden in de vorm van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de bovengenoemde persoon. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens. Of we behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover we u informeren in deze verklaring.
SLV Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen.

6.2 Reclame per post

Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde direct mail, bewaren wij uw voor- en achternaam, uw postadres en, voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen bij het afsluiten van het contract, uw titel, academische graad, geboortejaar en uw professionele, Industrie- of handelsnaam volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Deze informatie slaan wij op en gebruiken we voor het verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het bewaren en het gebruik van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke.

7) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van YouTube-video's
Deze website maakt gebruik van de YouTube-embedfunctie om video's van de provider "Youtube", die eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") weer te geven en af ​​te spelen.
Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van embedded YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de provider "YouTube"-cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens "YouTube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken op te nemen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt.
Als u niet wilt dat uw YouTube-profiel wordt toegewezen, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG gebaseerd op de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van haar website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hiervoor moet u echter wel contact opnement met YouTube. Bij het gebruik van YouTube kunnen persoonsgegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS.
Ongeacht of de embedded video's worden afgespeeld, er wordt elke keer dat deze website wordt bezocht, verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, wat zonder onze invloed tot verdere gegevensverwerking kan leiden.
In het geval van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, is Google LLC. gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
Meer informatie over gegevensbescherming op "YouTube" is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider op:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG aangehouden. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de bovengenoemde optie om bezwaar aan te tekenen.

8) Online marketing

8.1 Facebook Pixel voor het instellen van Custom Audiences met uitgebreide gegevensvergelijking (met cookie-consent-tool)

Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de modus van uitgebreide gegevensvergelijking, die wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Wanneer een gebruiker klikt op een advertentie die op Facebook wordt afgespeeld en door ons is geplaatst, wordt, op basis van zijn of haar uitdrukkelijke toestemming, een add-on toegevoegd aan de URL van onze gelinkte pagina door Facebook Pixel. Deze URL-parameter wordt vervolgens in de browser van de gebruiker ingevoegd via een cookie, die onze gelinkte pagina zelf instelt. Bovendien verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres dat we op onze website verzamelen, gekoppeld aan de Facebook-advertentie tijdens processen zoals aankooptransacties, accountregistraties of registraties (uitgebreide gegevensvergelijking). De cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief de specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook.
Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking is Facebook enerzijds in staat om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties nauwkeurig te bepalen (zogenaamde "Facebook-advertenties").
Dienovereenkomstig gebruiken we Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking om alleen de door ons geplaatste Facebook-advertenties weer te geven aan die Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. Interesses in bepaalde onderwerpen of producten gebaseerd op de bezochte websites), die we naar Facebook verzenden (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruikers en niet hinderlijk zijn. Op deze manier kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder evalueren door te begrijpen of gebruikers werden doorverwezen naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hadden geklikt (zogenaamde "conversie"). Vergeleken met de standaardvariant van Facebook Pixel, helpt de functie van de uitgebreide gegevensvergelijking ons om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes beter te meten door meer toegewezen conversies vast te leggen.
Alle verzonden gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en haar partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
Deze verwerkingen vinden alleen plaats wanneer uitdrukkelijke toestemming is gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. Toestemming voor het gebruik van Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Bent u jonger, dan vragen wij u om toestemming te vragen aan uw ouder of wettelijke voogd.
De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal overgebracht naar een Facebook-server en daar opgeslagen, in dit geval kan deze ook worden verzonden naar de servers van Facebook Inc. in de VS. Facebook Inc. is gevestigd in de VS en is gecertificeerd voor het Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsverdrag "Privacy Shield", dat naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel" in de "Cookie Consent Tool" die op de website is geïntegreerd.

8.2 Gebruik van Google Ads conversion-tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, conversion-tracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken het aanbod van Google Ads om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. In relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. We streven ernaar u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een ​​eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te bereiken.
De cookie voor conversion-tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die vastgelegd worden op uw eindapparaat. Deze cookies zijn normaal gesproken 30 dagen geldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die is verkregen met behulp van de conversion-cookies, wordt gebruikt om conversion-statistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversion-tracking. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies.
U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google conversion tracking-cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder het trefwoord "gebruikersinstellingen". U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van conversion-tracking. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. Bij het gebruik van Google Ads kunnen persoonsgegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS.
In het geval van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, is Google LLC. gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
Hier vindt u meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google: https://www.google.de/policies/privacy/
U kunt cookies voor advertentiespecificaties permanent deactiveren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG aangehouden. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de bovengenoemde optie om bezwaar aan te tekenen.

9) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics
Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google'). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen, die ook naar de servers van Google LLC. in de VS kan worden verzonden.
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics alleen met de extensie "_anonymizeIp ()", die anonimisering van het IP-adres door verkorting garandeert en een directe persoonlijke referentie uitsluit. De extensie zal uw IP-adres van Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verkorten. Het volledige IP-adres wordt alleen verzonden naar een server van Google LLC. In de VS en daar in uitzonderlijke gevallen verkort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG gebaseerd op ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google (Universal) Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browserplug-in of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een ​​opt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken: Google Analytics deaktivieren
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
In het geval van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, is Google LLC. gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG aangehouden. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de bovengenoemde optie om bezwaar aan te tekenen.

10) Retargeting/ Remarketing/ Verwijzende reclame

Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, hierbij adverteren we deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerd adverteren mogelijk maakt met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw internet- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die op internet weergeven worden, te personaliseren.
Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor apparaatoverschrijdende remarketing. Om dit te doen, koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Bij het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonsgegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS.
U kunt de instelling van cookies voor advertentievereisten permanent deactiveren door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
U kunt tevens contact opnemen met de Digital Advertising Alliance over het plaatsen van cookies en de instellingen hiervan, op het internetadres www.aboutads.info Daarnaast kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en individueel kunt beslissen of u ze accepteert of dat u cookies in bepaalde gevallen niet accepteert of helemaal niet accepteert. De functionaliteit van onze website is mogelijk beperkt als cookies niet worden geaccepteerd.
In het geval van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, is Google LLC. gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot advertenties en Google kunt u hier bekijken:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG aangehouden. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de bovengenoemde optie om bezwaar aan te tekenen.

11) Tools en overig

11.1 - UserCentrics

Deze website gebruikt de cookie-consent-tool van UserCentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München ("UserCentrics“), die technisch noodzakelijke cookies instelt om uw cookievoorkeuren op te slaan. De gegevensverwerking verloopt conform art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons legitieme belang bij het aanbieden van een cookie-toestemmingbeheerservice voor websitebezoekers.

11.2 Sollicitaties voor vacatures per e-mail

Op onze website plaatsen we momenteel vacatures in een apart gedeelte, waarop geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren via het opgegeven contactadres.
Om deel te nemen aan het sollicitatieproces, moeten sollicitanten ons alle persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie, samen met de aanvraag per e-mail.
De vereiste informatie omvat algemene informatie over de persoon (naam, adres, telefoon- of elektronische contactmogelijkheden) en prestatie-specifiek bewijs van de kwalificaties die vereist zijn voor de baan. Indien nodig is ook gezondheidsgerelateerde informatie vereist, die in het belang van de sociale bescherming speciale aandacht moet krijgen wat betreft arbeids- en sociaal recht.
In de vacature staat vermeld welke componenten een sollicitatie moet bevatten om in aanmerking te komen en in welke vorm deze componenten per e-mail moeten worden verzonden.
Na ontvangst van de aanvraag die is verzonden via het opgegeven e-mailadres voor contact, slaan we de gegevens van de sollicitant op en evalueren we deze uitsluitend voor de verwerking van de aanvraag. Voor vragen die tijdens de verwerking ontstaan, gebruiken we ofwel het e-mailadres dat de sollicitant bij zijn of haar aanvraag heeft opgegeven, ofwel een gespecificeerd telefoonnummer.
De wettelijke basis voor deze verwerking, inclusief contact opnemen bij vragen, is in principe art. 6 lid 1 sub b AVG in combinatie met § 26, lid 1, wet inzake gegevensbescherming, in die zin dat het sollicitatieproces wordt beschouwd als een initiatie van de arbeidsovereenkomst.
Indien in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over ernstig gehandicapten) worden opgevraagd bij sollicitanten, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. art. 9 lid 2 sub b AVG zodat we de rechten die voortvloeien uit het arbeidsrecht en het recht van sociale zekerheid en sociale bescherming kunnen uitoefenen en onze verplichtingen terzake kunnen nakomen.
Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de speciale gegevenscategorieën ook op art. 9 lid 1 sub h AVG gebaseerd zijn indien deze wordt uitgevoerd met het oog op preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor het beoordelen van het vermogen van de sollicitant om te werken, voor medische diagnostiek, zorg of behandeling op gezondheids- of sociaal gebied of voor het beheer van systemen en diensten op gezondheids- of sociaal gebied.
Als de sollicitant in de loop van de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn aanvraag voortijdig intrekt, worden zijn of haar gegevens die per e-mail zijn verzonden, evenals alle elektronische correspondentie, inclusief de originele aanvraag-e-mail, uiterlijk na 6 maanden verwijderd na een overeenkomstige kennisgeving. Deze periode is gebaseerd op ons legitieme belang bij het beantwoorden van eventuele vervolgvragen op de aanvraag en, indien nodig, bij het kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren uit de regelgeving inzake gelijke behandeling van sollicitanten.
Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG in combinatie met § 26, lid 1, wet inzake gegevensbescherming, voor een verdere verwerking met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie.

11.3 - Google Maps

We gebruiken op onze website Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze dienst, wordt onze locatie aan u getoond en wordt elke reis gemakkelijker.
Zodra u de subpagina's oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) overgebracht naar de servers van Google en daar opgeslagen. Deze informatie kan tevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS. Dit vindt plaats ongeacht of Google een gebruikersaccount verstrekt waarbij u bent aangemeld of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel aan Google wordt toegewezen, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze.
De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG gebaseerd op de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hiervoor moet u echter wel contact opnemen met Google.
In het geval van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, is Google LLC. gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list Als u bij het gebruik van Google Maps niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google, is er ook de mogelijkheid om de Google Maps-webservice volledig te deactiveren door de JavaScript-applicatie in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.
U vindt de gebruiksvoorwaarden van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de Google-website ("Google Privacy Policy“): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG aangehouden. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de bovengenoemde optie om bezwaar aan te tekenen.

11.4 - Elasticsearch

Deze website gebruikt de dienst "Elasticsearch" van ELASTIC, 800 West El Camino Real, Suite 350, Mountain View, California 94040, VS voor het aanbieden van een zoekfunctie voor artikelen via het zoekveld en voor navigatie en filters.
Voor dit doel verzamelt Elasticsearch bepaalde gebruikersinformatie (zoals de gebruiker of sessie-ID) in anonieme vorm en slaat deze op. Als persoonsgegevens ook worden verwerkt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het foutbestendig zoeken naar artikelen en het gemakkelijker maken om onze producten in de winkel te vinden en zo ons aanbod optimaal te commercialiseren.
Meer informatie over het privacybeleid van Elasticsearch verkrijgt u hier: https://www.elastic.co/de/legal/privacy-statement

11.5 - Verzending van foutmeldingen naar ScaleCommerce

Op onze website hebben we een systeem geïmplementeerd voor het automatisch verzenden van foutmeldingen naar ScaleCommerce GmbH, Fraunhoferstraße 23A, 10587 Berlijn.
In het geval van technische complicaties of functionele beperkingen in verband met de werking van de software van ScaleCommerce, stuurt het systeem automatische foutmeldingen naar ScaleCommerce, die informatie bevatten over de respectievelijke foutbron en de oorsprong ervan. Zowel serverinformatie als gebruiksparameters zoals het IP-adres, de gebruikte browser, de tijdstempel en de gecontroleerde URL worden verzonden.
Afhankelijk van de oorsprong van de fout, kunnen foutrapporten ook aanvullende persoonlijke klantgegevens bevatten die we hebben verzameld en opgeslagen tijdens het sluiten van contracten (met name voor- en achternaam, adres, e-mailadres). Bijvoorbeeld als de fout optreedt in verband met softwarematige verwerking van klantgegevens.
Als persoonsgegevens ook worden verwerkt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG gebaseerd op ons legitieme belang bij een efficiënte analyse van foutenoorzaken om de betrouwbaarheid en functionaliteit van onze website te verbeteren. ScaleCommerce heeft tevens een vergelijkbaar legitiem belang bij verwerking als technische leverancier van de winkelsoftware. Meer informatie over het privacybeleid van ScaleCommerce verkrijgt u hier: https://scale.sc/kontakt/#datenschutz

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) aan de betrokkene met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

Recht op informatie volgens art. 15 AVG: U heeft in het bijzonder het recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de criteria voor de bepaling van de opslagperiode, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens, als we deze niet bij u hebben verzameld, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en indien nodig, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte die u beïnvloedt en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking, evenals uw recht op informatie, dat garandeert volgens art. 46 AVG bestaat wanneer uw gegevens worden doorgestuurd naar derde landen;

Recht op correctie volgens art. 16 AVG: U heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw door ons opgeslagen onvolledige gegevens;

Recht op wissen conform art. 17 AVG: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen conform de voorwaarden van art. 17 lid 1 AVG. Dit recht vervalt echter als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een ​​wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;

Recht op beperking van verwerking volgens art. 18 AVG: U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwistte, wordt gecontroleerd en als u weigert uw gegevens te laten verwijderen vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking, en in plaats daarvan verzoekt dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt, als u uw gegevens verstrekt om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de redenen van uw specifieke situatie, zolang het niet zeker is of onze legitieme redenen de overhand hebben;

Recht op kennisgeving volgens art. 19 AVG: Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke persoon hebt uitgeoefend, is hij of zij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn meegedeeld, te informeren over deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke aan te vragen, voor zover dit technisch haalbaar is;

Recht op herroeping in overeenstemming met art. 7 lid 3 AVG: U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. In geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking;

Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk middel, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of plaats van de vermeende schending.

12.2 RECHT OP BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS BEGINSEL VAN WETTELIJK BELANG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM OP BASIS VAN UW BIJZONDERE SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET TOEKOMSTIG EFFECT. ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. EEN VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WE OVERTUIGENDE LEGITIEME GROND VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE OPWEEGT TEGEN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN. ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME. U KUNT HET BEZWAAR INDIENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING-DOELEINDEN STOPZETTEN.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten op basis van de respectievelijke rechtsgrondslag, het doel van verwerking en, indien relevant, ook op basis van de respectievelijke wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en fiscaal recht). Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.
Indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die deel uitmaken van wettelijke of soortgelijke wettelijke verplichtingen en op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG verwerkt worden, dan worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of initiatie van het contract en/of we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.
Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar conform art. 21 lid 1 AVG uitoefent, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Bij het verwerken van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG uitoefent.
Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

global.loading.alt_text
Wacht even...