Duurzaamheid bij SLV.

Bij SLV verstaan ​​we onder duurzaamheid een evenwichtige wisselwerking tussen de drie bereiken economie, milieu en samenleving. Alleen door alle processen van onze corebusiness als een geheel te beschouwen, kunnen we als bedrijf op lange termijn succesvol zijn, zonder dat onze dienstverlening ten koste gaat van de maatschappij of het milieu. Door onze internationale zakelijke activiteiten staan wij voor de uitdaging om aan deze eisen te voldoen tegenover de meest uiteenlopende stakeholdergroepen, niet alleen in Duitsland, maar over de hele wereld. Door verantwoordelijke bedrijfsvoering, voortdurende verbetering van onze energie-efficiënte productportfolio's en het waarborgen van veilige en gezonde werkplekken voor onze medewerkers en zakenpartners, zorgen we ervoor dat de negatieve effecten van onze activiteiten geminimaliseerd en de positieve versterkt worden.

SLV Duurzaamheidsreis

Duurzaamheid wordt bepaald door belangrijke schakels in de waardeketen

Al onze inspanningen zijn gericht op het in stand houden van een duurzame waardeketen. Dit omvat meer dan alleen het optimaliseren van de toeleveringsketen, ook al is die een centrale schakel in de waardeketen. Maar daarnaast gaat het om mensen, communicatie, innovatie en informatiebeveiliging.

Mensen vormen de basis van elke waardecreatie en zijn daarom binnen SLV van groot belang.

Als het gaat om hulpbronnen- en energie-efficiëntie, herstelvermogen, recycleerbaarheid en ecologisch ontwerp omvat het bereik innovatie een breed scala aan productverbeteringen die tot een circulaire economie leiden.

De toeleveringsketen omvat alle zendingen, transporten, reizen, materiaalspecificaties en de daarbij bijbehorende productverklaringen en etikettering met als doel de transparantie van onze producten, hun fabricage en werkstandaarden te vergroten.

Communicatie verbindt al deze aspecten en de inzet van onze stakeholders met elkaar en zorgt voor meer integratie en verbetering van onze ambities en onze doelen.

CSR MANUAL

Hand in hand voor verantwoorde groei.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is geen speciaal programma. Het is gewoon wat we elke dag doen om de positieve effecten te maximaliseren en de negatieve te minimaliseren.

Download hier het MVO-handboek en kom alles te weten over onze initiatieven. Voor vooruitgang op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid is uw feedback ook waardevol. Wij verwelkomen u om uw mening met ons te delen: [email protected]

Verantwoorde groei

Al onze inspanningen zijn gebaseerd op onze vier waarden. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de enige manier is om verantwoord te groeien. Wij denken en handelen als ondernemers, maar streven er altijd naar om onze klanten kwaliteitsverlichting en eersteklas service te bieden. Onze groei is altijd duurzaam omdat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor mensen, de maatschappij en vooral het milieu. Wij willen daar in ons handelen respectvol mee omgaan, wat met name leidt tot kwaliteitsbewaking van de hele waardeketen:

Bedrijfsmodel gebaseerd op de waardeketen

Bedrijfsmodel langs de waardeketen

WE AIM TO ACHIEVE SUSTAINABLE RESULTS THROUGHOUT THE ENTIRE VALUE CHAIN – INSTEAD OF FOCUSING SOLELY ON PROFIT AT THE EXPENSE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONCERNS.

Eric Lachambre, CEO

Project Highlights

Ons duurzaamheidsdoel is erop gericht om een ​​duurzame waardeketen in stand te houden door een evenwichtige interactie van economische, sociale en ecologische aspecten in al de kernprocessen van ons bedrijf.

RESPONSIBLE SOURCING POLICY

Fair working conditions

Production site and process safety

Product Safety

Fair competition and anticorruption

Environmental impact reduction

Supply chain transparency

Producten met gerecyclede secundaire grondstoffen

Ons productontwikkelingsproces wordt ook gekenmerkt door middelenbesparende acties en ecologische innovaties, in alle kernprocessen. Om ervoor te zorgen dat onze producten ook beter zijn voor het milieu en onze planeet, vervangen we primaire materialen door secundaire grondstoffen om een ​​belangrijke eerste stap te zetten naar een duurzaam productgamma.

Nu al bestaan de producten SAMRINA, RUBA en SIMA al gedeeltelijk uit gerecyclede kunststoffen. Daarmee zijn ze lichtende voorbeelden hoe kwaliteit en levensduur zo duurzaam mogelijk gecombineerd kunnen worden. Dit wordt duidelijk met een bijbehorend label op de productverpakking. In de toekomst weten onze klanten direct welke van onze producten het milieu het minste belasten en welke gedeeltelijk bestaan uit gerecyclede grondstoffen.

Onze productverantwoordelijkheid gaat echter nog verder. Ook de veiligheidsgarantie van onze producten bij gebruik door onze klanten is voor ons een topprioriteit. Door een zorgvuldige leveranciersselectie en testprocessen in meerdere fasen zorgen we ervoor dat onze klanten perfect veilige producten krijgen van de hoogste kwaliteit. Op onze downloadpagina bieden we ook een grote hoeveelheid aanvullende informatie aan over fotometrische, technische, regelgevende en veiligheidsrelevante producteigenschappen. Onze extra garantie van vijf jaar op grote delen van de huidige SLV-productportfolio weerspiegelt ook onze hoge eisen aan onze producten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Duurzame verpakking

Ook wat het verpakkingsmateriaal van onze producten betreft, gaan wij zo duurzaam mogelijk te werk. Wij proberen plastic materialen in alle productverpakkingen te vermijden. Dit geldt ook voor stickers en aanverwante kleefstoffen. Bovenal optimaliseren wij het volume van onze verpakkingen en verminderen zo het verpakkingsafval. Wij bereiken dit met behulp van on-demand verpakking: onze kartonnen dozen worden aangepast aan de bestelling. Op die manier sturen wij geen halflege kartonnen dozen op weg, maar gebruiken wij slechts zoveel materiaal als nodig is.

Voor de dozen kiezen we voor gerecycleerd verpakkingsmateriaal met FSC-label. Ook op die manier willen we het gebruik van secundaire grondstoffen bevorderen. Voor het drukwerk beperken we ons tot twee inkten die VOC-vrij zijn en indien mogelijk een plantaardige basis hebben. Ook hier schaffen wij geleidelijk vernis en glanzende inkten af om de composteerbaarheid van onze verpakkingen op lange termijn te verzekeren.

Onze weg naar meer duurzaamheid

De aanleiding voor onze nieuwe duurzaamheidsstrategie is de EcoVadis-evaluatie van SLV GmbH in 2017. Toen werd duidelijk waar we staan ​als bedrijf en hoe we tegen verschillende duurzaamheidsvraagstukken aankijken. Maar ook werden we ons bewust van de diversiteit en complexiteit van het onderwerp - en de behoefte aan een onafhankelijke en interdisciplinaire aanpak. Binnen de SLV is een verantwoordelijke eenheid op groepsniveau hiermee aan de slag gegaan en rapporteert rechtstreeks aan de directie.

"We zijn ons bewust van de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en nemen actief onze verantwoordelijkheid voor milieu- en klimaatbescherming." (Eric Lachambre, CEO)

Download hier het volledige duurzaamheidsrapport:
Sustainability Report 2020 (Englisch)

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met [email protected].

Verbintenissen voor een duurzame toekomst

Sinds juni 2017 heeft SLV zich gecommitteerd aan het United Nations Global Compact (UNGC). Daarmee geven we duidelijk aan dat we de tien principes van de overeenkomst op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding ondersteunen. Ons jaarlijkse voortgangsrapport (Communication on Progress) kunt u hieronder downloaden.

Onze Samrina als voorbeeld van beste praktijken

SAMRINA werd in mei 2021 door de ZVEI (Duitse Vereniging van Elektrische en Elektronische Fabrikanten) in de kijker gezet als een voorbeeld van beste praktijk in de elektro-industrie. De gids voor kunststofrecyclaten in de elektrotechnische industrie, inclusief het voorbeeld van de beste praktijk.

global.loading.alt_text
Wacht even...