Duurzaamheid bij SLV

Bij SLV verstaan we duurzaamheid als de evenwichtige interactie van de drie gebieden economie, milieu en  de samenleving. Alleen door alle processen van onze core business holistisch te beschouwen, kunnen we ervoor zorgen dat we als bedrijf op lange termijn succesvol zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de maatschappij of het milieu.

Bij SLV Lighting Group willen we onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem.

Sven Schirmer, Leadership Team.

Als business unit en merk van SLV Lighting Group nemen we onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de mensen zeer serieus. We zijn toegewijd om onze klanten te voorzien van milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte producten en tegelijkertijd onze impact op het milieu en het klimaat te minimaliseren.

ONZE SAMRINA: EEN LICHTEND VOORBEELD

De Duitse Vereniging van Elektrische en Elektronische Fabrikanten (ZVEI) heeft onze SAMRINA-buitenarmatuur gepresenteerd als een best-practice voorbeeld van kunststofrecycling in een van haar gidsen voor kunststofrecycling.

Met het SAMRINA-armatuur bereiken we het doel om zoveel mogelijk primaire grondstoffen te vervangen door secundaire grondstoffen, met behoud van dezelfde hoge kwaliteit en duurzaamheid van de producten. De grondpenarmaturen zijn voornamelijk gemaakt van LyondellBasell's Schuladur® GF30 kunststof, dat voor 35% uit gerecyclede grondstoffen bestaat. Het aandeel gerecycled materiaal is goed voor 17 % van de totale massa van het product.

Het vervangen van primaire grondstoffen door secundaire grondstoffen heeft een dubbel effect. Ten eerste kunnen afval en restmaterialen worden teruggebracht naar een functionerende circulaire economie, waardoor er minder plastic afval in het milieu terechtkomt. Ten tweede vermindert het gebruik van secundaire grondstoffen de behoefte aan primaire materialen. Dit verkleint de ecologische voetafdruk van het product met behoud van de kwaliteit.

ONZE WEG NAAR MEER DUURZAAMHEID

SLV en SLV Lighting Group zijn ervan overtuigd dat de duurzaamheidsstrategie op lange termijn een positieve impact zal hebben op de samenleving, het milieu en onze economische levensvatbaarheid. Als einddoel heeft de groep zich tot doel gesteld om tegen 2025 klimaatneutraal te zijn voor Scope 1 (directe emissies) en Scope 2 (indirecte emissies door inkoop van elektriciteit, warmte of stoom). Tegen 2035 zal ook Scope 3 (alle andere emissies die verband houden met de acties van het bedrijf of zijn partners en leveranciers) worden gedekt.

De integratie van sociale en milieuaspecten, die al uitgebreid aan bod kwamen in het in 2021 gepubliceerde MVO-handboek, blijft ook een belangrijk onderdeel. Er worden bijvoorbeeld regelmatig ESG-audits van leveranciers uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er geen mensenrechtenschendingen plaatsvinden in de waardeketen en dat onze leveranciers zich ertoe verbinden te handelen in overeenstemming met de waarden van de Groep.

Het volledige Duurzaamheidsrapport 2022 met onze focus op circulaire economie, klimaatverandering, sociale verantwoordelijkheid en Global People Agenda is te vinden op slv-lighting-group.com. Vragen en suggesties over duurzaamheid bij SLV kunt u sturen naar [email protected].

global.loading.alt_text
Wacht even...