Zrównoważony rozwój

Skuteczny i długotrwały

Zrównoważony rozwój ma pierwszorzędne znaczenie również w SLV. Ale co dokładnie oznacza dla nas zrównoważony rozwój? Zrównoważony rozwój rozumiemy jako zrównoważoną interakcję między obszarami gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Chcemy być świadomi wpływu naszych działań na środowisko, ponieważ tylko poprzez zrównoważone zachowanie możemy zapewnić odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej ziemi.

Chcemy to osiągnąć, zwracając pod uwagę na wszystkie aspekty w wszystkich podstawowych procesach. W ten sposób możemy długofalowo odnosić sukcesy jako firma. Robimy to bez oferowania naszych produktów i usług kosztem środowiska lub społeczeństwa.

Jak to robimy?

Już zaczęliśmy urzeczywistniać nasze cele. Jak to robimy i co już osiągnęliśmy, można znaleźć na kolejnych stronach.

Ślad CO2

Proces w trakcie
Zaczekaj