Zrównoważony rozwój w SLV

SLV traktuje zrównoważony rozwój jako wyważone współdziałanie trzech obszarów: gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Tylko poprzez całościowe rozpatrywanie wszystkich procesów naszej zasadniczej działalności możemy zapewnić długofalowy sukces firmy, nie świadcząc przy tym usług kosztem społeczeństwa lub środowiska. Nasza działalność międzynarodowa stawia przed nami wyzwanie sprostania tym wymaganiom w stosunku do szerokiego wachlarza grup interesariuszy, nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie. Poprzez odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem, ciągłe doskonalenie oferty naszych energooszczędnych produktów, a także dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników i partnerów biznesowych, pomagamy minimalizować negatywny i wzmacniać pozytywny wpływ naszej działalności.

Podróż SLV w kierunku zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój wyznaczają ważne ogniwa w łańcuchu wartości

Wszystkie nasze wysiłki koncentrują się na utrzymaniu zrównoważonego łańcucha wartości. Obejmuje to coś więcej niż tylko optymalizację łańcucha dostaw, nawet jeśli jest to najważniejsze ogniwo w łańcuchu wartości. Oprócz niego istotni są przede wszystkim ludzie, komunikacja, innowacje i bezpieczeństwo informacji.

Ludzie stanowią podstawę tworzenia wartości i dlatego w SLV mają ogromne znaczenie.

Jeśli chodzi o efektywność wykorzystania zasobów i energii, możliwość naprawy produktów, możliwość recyklingu i ekologiczne wzornictwo, dzięki innowacyjności wprowadzamy szeroką gamę ulepszeń produktów, które prowadzą do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do łańcucha dostaw należą wszystkie wysyłki, cały transport, podróże, specyfikacje materiałów oraz związane z nimi deklaracje i etykiety, które mają służyć zwiększeniu przejrzystości naszych produktów, ich wytwarzania i standardów pracy.

Komunikacja łączy wszystkie te aspekty oraz zaangażowanie naszych interesariuszy i sprawia, że wszystkie nasze działania w jeszcze większym stopniu uwzględniają nasze ambicje i cele.

Podręcznik CSR

Ręka w rękę dla odpowiedzialnego rozwoju.

Corporate Social Responsibility (CSR) nie jest specjalnym programem. To po prostu to, co robimy każdego dnia, aby zmaksymalizować pozytywne skutki i zminimalizować negatywne”.

Pobierz Podręcznik CSR tutaj i dowiedz się wszystkiego o naszych inicjatywach. Twoja opinia jest również cenna dla postępów w zakresie odpowiedzialności społecznej. Zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi opiniami: [email protected]

Odpowiedzialny rozwój

Wszystkie nasze wysiłki opierają się na fundamencie naszych czterech wartości. Jesteśmy przekonani, że to jedyny sposób na odpowiedzialny rozwój. Myślimy i działamy jak przedsiębiorcy, ale zawsze staramy się oferować naszym klientom wysokiej jakości oświetlenie i obsługę na najwyższym poziomie. Przy tym cały czas rozwijamy się w sposób zrównoważony, mając świadomość naszej odpowiedzialności wobec ludzi, społeczeństwa, a przede wszystkim środowiska. Podejście oparte na szacunku determinuje nasze działania, sprowadzające się nie tylko do monitorowania jakości całego łańcucha wartości:

Model biznesowy uwzględniający cały łańcuch wartości

Model biznesowy uwzględniający cały łańcuch wartości

WE AIM TO ACHIEVE SUSTAINABLE RESULTS THROUGHOUT THE ENTIRE VALUE CHAIN – INSTEAD OF FOCUSING SOLELY ON PROFIT AT THE EXPENSE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONCERNS.

Eric Lachambre, CEO

Najważniejsze cechy projektów

Naszym celem w zakresie zrównoważonego rozwoju jest utrzymanie zrównoważonego łańcucha wartości poprzez wyważone współdziałanie aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych we wszystkich naszych podstawowych procesach biznesowych.

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Fair working conditions

Production site and process safety

Product Safety

Fair competition and anticorruption

Environmental impact reduction

Supply chain transparency

Produkty z przetworzonymi surowcami wtórnymi

Proces rozwoju produktów charakteryzuje się również oszczędnością zasobów i innowacyjnością ekologiczną we wszystkich podstawowych procesach. Aby produkty były lepsze także dla środowiska i naszej planety, zastępujemy materiały pierwotne surowcami wtórnymi, robiąc pierwszy ważny krok w kierunku zrównoważonego asortymentu.

Już teraz produkty SAMRINA, RUBA i SIMA zawierają część tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, dlatego są świetnymi przykładami zrównoważonego połączenia jakości i żywotności. Informuje o tym odpowiednia etykieta na opakowaniu produktu. W przyszłości nasi klienci będą od razu wiedzieć, które z produktów mają najmniejszy negatywny wpływ na środowisko i które z nich zawierają surowce pochodzące z recyklingu.

Zarządzanie naszymi produktami idzie jednak jeszcze dalej. Naszym najwyższym priorytetem jest także zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkowania produktów przez klientów. Dlatego poprzez staranny dobór dostawców oraz wieloetapowe procesy kontrolne zapewniamy klientom najwyższej jakości produkty o gwarantowanym poziomie bezpieczeństwa. Na stronie z materiałami do pobrania udostępniamy również wiele dodatkowych informacji dotyczących właściwości fotometrycznych, technicznych, prawnych i związanych z bezpieczeństwem produktów. Dodatkowa pięcioletnia gwarancja na duże części aktualnego portfolio produktów SLV również odzwierciedla nasze wysokie wymagania wobec produktów pod względem ich jakości i ekologicznego charakteru.

Zrównoważone opakowania

Również w kwestii opakowań naszych produktów działamy w sposób jak najbardziej zrównoważony. Staramy się unikać tworzyw sztucznych we wszystkich opakowaniach produktów. Dotyczy to również naklejek i związanych z nimi klejów. Przede wszystkim optymalizujemy objętość naszych opakowań, a tym samym zmniejszamy ilość odpadów opakowaniowych. Osiągamy to za pomocą opakowań na żądanie: nasze kartony są dostosowywane do zamówienia. W ten sposób nie wysyłamy w drogę na wpół pustych kartonów, lecz zużywamy tylko tyle materiału, ile potrzeba.

Do produkcji pudełek wybieramy materiały opakowaniowe z recyklingu, posiadające znak FSC. Jest to kolejny sposób, w jaki chcemy promować wykorzystanie surowców wtórnych. W przypadku druku ograniczamy się do dwóch tuszy, które nie zawierają lotnych związków organicznych i, jeśli to możliwe, mają bazę roślinną. Również tutaj stopniowo wycofujemy się z lakierów i farb błyszczących, aby zapewnić długoterminową kompostowalność naszych opakowań.

Nasza droga do bardziej zrównoważonego rozwoju

Początkiem naszego zrównoważonego rozwoju stała się ocena firmy SLV GmbH przeprowadzona przez EcoVadis w 2017 roku. Pokazała nam ona, gdzie znajdujemy się jako firma i jak podchodzimy do różnych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Pokazała nam także różnorodność i złożoność tego tematu - oraz potrzebę niezależnego, interdyscyplinarnego podejścia. Dlatego za te kwestie odpowiada teraz osobny dział na poziomie grupy, który podlega bezpośrednio zarządowi firmy.

„Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na środowisko i poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za ochronę środowiska i klimatu”. (Eric Lachambre, CEO)

Pobierz tutaj pełny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju::
Sustainability Report 2020 (w języku angielskim)

Pytania i sugestie prosimy kierować na adres [email protected].

Zobowiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości

Od czerwca 2017 roku SLV jest zaangażowana w program United Nations Global Compact (UNGC). Jednoznacznie wspieramy dziesięć zasad porozumienia dotyczących obszarów takich jak prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska i walka z korupcją. Nasz roczny raport z postępów (Communication on Progress) jest dostępny do pobrania poniżej.

Nasza Samrina jako przykład najlepszej praktyki

SAMRINA została wyróżniona jako przykład najlepszej praktyki z branży elektrycznej przez ZVEI (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Elektrycznych i Elektronicznych) w maju 2021 roku. Przewodnik po recyklatach tworzyw sztucznych w przemyśle elektrycznym, w tym przykład najlepszej praktyki.

Proces w trakcie
Zaczekaj