Zrównoważony rozwój w SLV

SLV traktuje zrównoważony rozwój jako wyważone współdziałanie trzech obszarów: gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Tylko poprzez całościowe rozpatrywanie wszystkich procesów naszej zasadniczej działalności możemy zapewnić długofalowy sukces firmy, nie świadcząc przy tym usług kosztem społeczeństwa lub środowiska. Nasza działalność międzynarodowa stawia przed nami wyzwanie sprostania tym wymaganiom w stosunku do szerokiego wachlarza grup interesariuszy, nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie. Poprzez odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem, ciągłe doskonalenie oferty naszych energooszczędnych produktów, a także dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników i partnerów biznesowych, pomagamy minimalizować negatywny i wzmacniać pozytywny wpływ naszej działalności.

Podróż SLV w kierunku zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój wyznaczają ważne ogniwa w łańcuchu wartości

Wszystkie nasze wysiłki koncentrują się na utrzymaniu zrównoważonego łańcucha wartości. Obejmuje to coś więcej niż tylko optymalizację łańcucha dostaw, nawet jeśli jest to najważniejsze ogniwo w łańcuchu wartości. Oprócz niego istotni są przede wszystkim ludzie, komunikacja, innowacje i bezpieczeństwo informacji.

Ludzie stanowią podstawę tworzenia wartości i dlatego w SLV mają ogromne znaczenie.

Jeśli chodzi o efektywność wykorzystania zasobów i energii, możliwość naprawy produktów, możliwość recyklingu i ekologiczne wzornictwo, dzięki innowacyjności wprowadzamy szeroką gamę ulepszeń produktów, które prowadzą do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do łańcucha dostaw należą wszystkie wysyłki, cały transport, podróże, specyfikacje materiałów oraz związane z nimi deklaracje i etykiety, które mają służyć zwiększeniu przejrzystości naszych produktów, ich wytwarzania i standardów pracy.

Komunikacja łączy wszystkie te aspekty oraz zaangażowanie naszych interesariuszy i sprawia, że wszystkie nasze działania w jeszcze większym stopniu uwzględniają nasze ambicje i cele.

Odpowiedzialny rozwój

Wszystkie nasze wysiłki opierają się na fundamencie naszych czterech wartości. Jesteśmy przekonani, że to jedyny sposób na odpowiedzialny rozwój. Myślimy i działamy jak przedsiębiorcy, ale zawsze staramy się oferować naszym klientom wysokiej jakości oświetlenie i obsługę na najwyższym poziomie. Przy tym cały czas rozwijamy się w sposób zrównoważony, mając świadomość naszej odpowiedzialności wobec ludzi, społeczeństwa, a przede wszystkim środowiska. Podejście oparte na szacunku determinuje nasze działania, sprowadzające się nie tylko do monitorowania jakości całego łańcucha wartości:

Model biznesowy uwzględniający cały łańcuch wartości

Model biznesowy uwzględniający cały łańcuch wartości

"WE AIM TO ACHIEVE SUSTAINABLE RESULTS THROUGHOUT THE ENTIRE VALUE CHAIN – INSTEAD OF FOCUSING SOLELY ON PROFIT AT THE EXPENSE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONCERNS." (Eric Lachambre, CEO)

Najważniejsze cechy projektów

Naszym celem w zakresie zrównoważonego rozwoju jest utrzymanie zrównoważonego łańcucha wartości poprzez wyważone współdziałanie aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych we wszystkich naszych podstawowych procesach biznesowych.

Produkty z przetworzonymi surowcami wtórnymi

Proces rozwoju produktów charakteryzuje się również oszczędnością zasobów i innowacyjnością ekologiczną we wszystkich podstawowych procesach. Aby produkty były lepsze także dla środowiska i naszej planety, zastępujemy materiały pierwotne surowcami wtórnymi, robiąc pierwszy ważny krok w kierunku zrównoważonego asortymentu.

Już teraz produkty SAMRINA, RUBA i SIMA zawierają część tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, dlatego są świetnymi przykładami zrównoważonego połączenia jakości i żywotności. Informuje o tym odpowiednia etykieta na opakowaniu produktu. W przyszłości nasi klienci będą od razu wiedzieć, które z produktów mają najmniejszy negatywny wpływ na środowisko i które z nich zawierają surowce pochodzące z recyklingu.

Zarządzanie naszymi produktami idzie jednak jeszcze dalej. Naszym najwyższym priorytetem jest także zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkowania produktów przez klientów. Dlatego poprzez staranny dobór dostawców oraz wieloetapowe procesy kontrolne zapewniamy klientom najwyższej jakości produkty o gwarantowanym poziomie bezpieczeństwa. Na stronie z materiałami do pobrania udostępniamy również wiele dodatkowych informacji dotyczących właściwości fotometrycznych, technicznych, prawnych i związanych z bezpieczeństwem produktów. Dodatkowa pięcioletnia gwarancja na duże części aktualnego portfolio produktów SLV również odzwierciedla nasze wysokie wymagania wobec produktów pod względem ich jakości i ekologicznego charakteru.

Nasza droga do bardziej zrównoważonego rozwoju

Początkiem naszego zrównoważonego rozwoju stała się ocena firmy SLV GmbH przeprowadzona przez EcoVadis w 2017 roku. Pokazała nam ona, gdzie znajdujemy się jako firma i jak podchodzimy do różnych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Pokazała nam także różnorodność i złożoność tego tematu - oraz potrzebę niezależnego, interdyscyplinarnego podejścia. Dlatego za te kwestie odpowiada teraz osobny dział na poziomie grupy, który podlega bezpośrednio zarządowi firmy.

„Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na środowisko i poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za ochronę środowiska i klimatu”. (Eric Lachambre, CEO)

Pobierz tutaj pełny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju::
Sustainability Report 2020 (w języku angielskim)

Pytania i sugestie prosimy kierować na adres [email protected].

Proces w trakcie
Zaczekaj