BIG WHITE® '21

Odkryj nieskończoną różnorodność produktów. Zamów egzemplarz już teraz.

ZIELONE ŚWIATŁO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zrównoważony rozwój rozumiemy jako podejmowanie działań oszczędzających zasoby oraz innowacje ekologiczne – we wszystkich naszych głównych procesach. Oferujemy katalog BIG WHITE® '21 zarówno w formacie PDF (online), jak i w formie drukowanej. Aby oszczędzać zasoby, zredukowaliśmy jego format do A5 i drukujemy go na papierze pochodzącym z recyklingu, a nasze innowacyjne produkty są bardziej przyjazne dla środowiska i planety.

Unikanie, redukcja, ponowne wykorzystywanie i sekwencja recyklingu to obecnie główne przedmioty zainteresowania SLV. Projektujemy produkty i opakowania w sposób przyjazny dla środowiska, aby wyeliminować ukryte odpady, zmniejszyć emisje i zoptymalizować logistykę. Dziś projektujemy technologię oświetleniową z myślą o gospodarce w obiegu zamkniętym, koncentrując się na ekologicznym wzornictwie z korzyścią dla środowiska, ludzi, ochrony klimatu i w interesie nas wszystkich.

Proces w trakcie
Zaczekaj