Udržitelnost začíná na pracovišti

Otázkou udržitelnosti se ekonomika nezačala zabývat až v době, kdy mladí lidé vyšli do ulic s cílem upozornit na ochranu klimatu a životního prostředí. Již v roce 1990 byl zaveden „model trojí zodpovědnosti“ založený na životním prostředí, ekonomice a společnosti, který funguje jako měřítko pro udržitelnou činnost v politice i podnikání. Podle nedávného průzkumu je každý druhý spotřebitel ochoten změnit své spotřebitelské chování v zájmu udržitelnosti.
Mezitím vyhlásilo mnoho velkých koncernů udržitelnost za svůj firemní cíl. Udržitelnost je však stále důležitější i v menších podnicích. Více než 80 procent Němců se při nakupování rozhoduje podle toho, jak vážně bere prodejce otázku udržitelnosti.

Většinou se však zaměřují pouze na výrobu šetřící zdroje a obaly šetrné k životnímu prostředí. Téma udržitelnosti se však vztahuje na celý hodnotový řetězec od výroby přes distribuci až po správu. Stále důležitější je také „zelená kancelář“, v níž zaměstnanci zacházejí se stroji a zdroji ohleduplně k životnímu prostředí.

V tomto článku najdete důležité tipy, jak můžete v několika krocích zajistit větší udržitelnost na svém pracovišti.

Kancelář jako faktor uhlíkové stopy

Ekologická odpovědnost podniků se nezastavuje před dveřmi kanceláří – a to z dobrého důvodu: obchodní a administrativní procesy ovlivňují bilanci CO2 stejně jako spotřeba energie ve výrobě, logistika a obalové materiály při distribuci. Nejde jen o úsporu elektřiny a papíru během pracovní doby. Udržitelnost na pracovišti začíná už cestou do práce a pokračuje šetrným využíváním zdrojů až po přestávku na kávu a oběd.

Jednou tam a zase zpět

Jak se vaši zaměstnanci dostávají do práce? Protože: z hlediska životního prostředí je rozdíl, zda vaši zaměstnanci jezdí do práce individuálně autem, veřejnou dopravou nebo na kole. 

Cesta do práce je soukromou záležitostí a měla by jí i zůstat. Přesto má vaše společnost možnost ovlivnit ochranu životního prostředí. Například tím, že nabídne organizaci spolujízd, financování pracovních jízdenek nebo odměny za ekologické chování. Jako zaměstnavatel můžete významně přispět k motivaci svých zaměstnanců k udržitelnému chování. 

Zejména pandemie nám ukázala, že služební cesty nejsou vždy nezbytně nutné: ke kýženému úspěchu mohou často vést i videokonference. Pokud však není jiná možnost, vyplatí se využít nabídku železniční dopravy, než se uchýlit k autu nebo letadlu.

Kancelářské potřeby jsou ve statistikách na druhém místě

I při nákupu nábytku, technologií a kancelářských potřeb můžete postupovat podle modelu trojí zodpovědnosti. Výroba, dodávka a likvidace způsobují vysoké emise CO2. Může vám pomoci, když budete využívat regionální výrobce a dbát na udržitelnou výrobu nábytku a technologií. Zjistěte si například informace o ekologicky šetrných materiálech pro kancelářský nábytek a ujistěte se, že kupujete jen tolik kancelářských potřeb, kolik skutečně využijete. Rezervy jsou sice důležité, ale i zde byste měli dbát spíše na míru než na množství.

Používejte kancelářské potřeby způsobem šetřícím zdroje

Efektivní využívání kancelářských potřeb je důležitou součástí, kterou lze začlenit do strategie udržitelnosti vaší společnosti.

Velký potenciál úspor představuje zejména papír. Nákup recyklovaného papíru připomene vašemu týmu, že na papír lze tisknout z obou stran. Ne každý e-mail je nutné vytisknout a ne každý chybný výtisk musí nutně skončit ve skartovačce. Stejně tak lze z potištěného papíru snadno vyrobit lístky na poznámky a není nutné je draze nakupovat. Užitečnou pomůckou může být katalog opatření jako příloha provozní příručky. Každý kancelářský předmět, od sešívačky po kancelářskou sponku, musí být pečlivě zpochybněn. Co je skutečně potřeba, co je zbytečné nebo co lze udělat úspornějším způsobem?

To platí i pro kuchyň.Fair trade káva namísto kávových kapslí podtrhuje vůli vedení společnosti žít udržitelností ve všech oblastech činnosti společnosti.

Tip:

Dalším důležitým opatřením, které můžete snadno zavést, je zrušení jednorázových kelímků na kávu a horké nápoje. Stačí, když si zaměstnanci přinesou do kanceláře starý hrnek na kávu z domova.

Špatné osvětlení může být žroutem elektřiny

Kromě vybavení udržitelnými výrobky závisí udržitelnost v kanceláři také na úpravě způsobů chování zaměstnanců. Úspora elektrické energie stojí na prvním místě. Každá spotřebovaná kilowatthodina uvolní do atmosféry více než 500 gramů CO2. Při výrobě elektřiny se 40 procenty zelené elektřiny se stále uvolňuje 474 gramů kysličníku uhličitého. Elektrickou energii můžete v kanceláři ušetřit na mnoha místech pomocí:

  • energeticky úsporných technických zařízení,

  • multifunkčních zařízení,

  • osvětlení kanceláří pomocí LED,

  • zásuvek s přepínači.

V kanceláři je mnoho žroutů energie. To se týká nejen počítačů a tiskáren, ale také neefektivního používání osvětlení, klimatizace a kuchyňských spotřebičů. Potenciál úspor je zde obrovský. Jen v oblasti osvětlení lze ušetřit 80 % spotřeby elektrické energie, pokud nahradíte klasické žárovky žárovkami LED. Žárovka přemění na světlo pouhých pět procent energie, u LED je to 35 až 40 procent.

Faktem je: vysoké náklady na elektřinu nezpůsobují pouze tiskárny a podobná zařízení. Téměř polovina elektrické energie spotřebované na německých pracovištích připadá na osvětlení. Koncepce osvětlení přizpůsobená prostorovým podmínkám s energeticky úspornými svítidly s „elektroluminiscenčním diodami (LED)“ je jednou z možností, jak ušetřit elektrickou energii.

Své zaměstnance však můžete k úspoře elektřiny motivovat i jinak. Může vám například pomoci, když se svými zaměstnanci budete sdílet důležité informace. Můžete například zveřejnit seznam měsíčních nákladů na elektřinu a porovnat je s předchozími měsíci. Pokud si tyto informace chcete nechat pro sebe, vyplatí se vytvořit seznam spotřebičů, které ve firmě spotřebovávají nejvíce elektřiny.

Pokyny týkající se toho, jak ušetřit elektřinu přepnutím do režimu spánku nebo efektivním používáním topení a kuchyňských spotřebičů, mohou výrazně snížit spotřebu elektřiny ve vaší firmě. Dokonce i vyhledávání na internetu může být udržitelné, pokud vaše společnost používá vyhledávače, které jsou zaměřené na udržitelnost. To, co platí pro celý dodavatelský řetězec, platí i zde. Existují vyhledávače, které fungují uhlíkově neutrálně a podporují ekologické projekty, například vyhledávač ECOSIA.

Tip:

Pro lepší klima v místnosti nepotřebujete žádná zařízení, která spotřebovávají elektřinu. Rostliny spotřebovávají CO2 a produkují kyslík. Regulují teplotu v místnosti, fungují jako filtry škodlivin, pohlcují zvuk a vytvářejí živou atmosféru. Zelené kanceláře tedy přispívají i k ekologičtějšímu životnímu prostředí!

Třídit odpad je povinnost

Pokud jde o ochranu životního prostředí, je třídění odpadu v kanceláři klíčovou otázkou. Vždyť v Německu pracuje v kancelářích přibližně 50 procent všech pracujících. Nezáleží přitom na velikosti firmy – žádná společnost se dnes neobejde bez koncepce likvidace odpadů. Odpadkový koš na papír na každém pracovišti už dávno není dostačující. Místo toho je třeba odpad a sběrné suroviny sbírat odděleně a řádně je likvidovat.

Součástí základního vybavení je promyšlený systém třídění odpadu s vhodnými sběrnými nádobami na různé druhy odpadu, jako je papír, plasty, recyklovatelné materiály a organický a zbytkový odpad. Takové nádoby na odpad, které jsou navíc vizuálně označeny, motivují zaměstnance a usnadňují třídění odpadu. Třídění odpadu a odborná likvidace ve smyslu zákona o oběhovém hospodářství není pro podniky dobrovolná, ale je vyžadována zákonem.

Udržitelnost funguje pouze s trojí zodpovědností

Kromě ekologické odpovědnosti nelze od udržitelné firemní kultury oddělit ani společenskou odpovědnost podniků. Zatímco v minulosti šlo pouze o obchodní zájmy, dnes se společnosti chovají společensky odpovědně i nad rámec svých zákonných povinností. Pojem „společenská odpovědnost firem“, zkráceně CSR, zahrnuje všechna opatření, která mají dopad na životní prostředí a společnost obecně a zejména na vlastní zaměstnance. Patří mezi ně mimo jiné:

  • úcta vůči zaměstnancům,

  • přiměřené odměňování,

  • rovné příležitosti,

  • bezpečné pracoviště ve zdravém pracovním prostředí.

Výhody přesně přizpůsobené strategie CSR jsou pro firmy zřejmé. Podniky, které berou svou společenskou odpovědnost vůči zaměstnancům a společnosti vážně, jsou vyhledávanými zaměstnavateli a obchodními partnery. To následně přispívá k pozitivnímu obrazu v očích veřejnosti.

Získáte tak konkurenční výhodu oproti konkurenci. Vedle ekologické a sociální odpovědnosti však vždy musí existovat i odpovědnost ekonomická. Investovat do provozu, zaměstnanců, inovací a ochrany životního prostředí mohou pouze společnosti, které jsou ziskové. Bez zisku není udržitelnost možná. Pouze spojením ekologie, ekonomiky a sociálních otázek může vzniknout firemní kultura udržitelnosti.

Závěr:

Podniková udržitelnost se nemůže zastavit před dveřmi kanceláří. Právě na pracovišti je potenciál pro udržitelnou činnost obzvláště velký. Nejde jen o úsporné využívání zdrojů energie a surovin. Naopak, harmonizace environmentálně relevantních a sociálních zájmů nabízí široký prostor pro podnikatelské aktivity, což má pozitivní vliv na image a dlouhodobý úspěch podniku. Společnost a politika vyžadují od podniků udržitelné řízení CSR, které zohledňuje ekologickou, ekonomickou a sociální odpovědnost a viditelně ji prožívá v každé části podniku.

Žádoucích účinků na ochranu životního prostředí a klimatu bude možné dosáhnout pouze tehdy, pokud bude trojí zodpovědnost pevně zakotvena v podnikové kultuře. Naše tipy vám pomohou zavést ve vaší kanceláři ekologičtější kulturu.

global.loading.alt_text
Počkejte prosím...