Účinné osvětlení při práci z domova pro produktivní práci

Většina lidí nedělá mezi svítidly rozdíl – ale odlišná intenzita, barva a zdroje světla účinkují na lidský organismus zcela rozdílně. Šikovnou souhrou zdrojů světla, barev světla a světelného výkonu se může rozvíjet individuální koncepce osvětlení, která se liší podle činnosti a potřeb. 

Pro začlenění těch správných zdrojů světla při práci z domova staví mnoho zaměstnanců před tuto výzvu: účinná práce závisí na řádném osvětlení. Vhodné světlo nejen, že zajišťuje příjemnou atmosféru, zvyšuje však i soustředění a výkonnost. 

Lux, Lumen a Kelvin: jaký je v nich rozdíl?

 1. Pomocí jednotky Lux se měří, kolik světla (resp. kolik světelného toku) dopadá na osvětlenou plochu. Jednotkou Lux se tedy měří intenzita osvětlení.

 2. Jednotkou Lumen se měří světelný tok. Počet Lumenů jednoho svítidla uvádí, kolik výkonu se ve viditelné oblasti rozptyluje a udává tím celkový světelný výkon.

 3. Barva světla se měří v jednotkách Kelvin. Čím nižší je hodnota v Kelvinech, tím teplejší je barva světla.

Optimální světlo v kanceláři upravuje zákon.

Pro vytvoření optimálních světelných podmínek v kanceláři se můžete řídit zákonem o bezpečnosti práce § 3 a § 5. Tento zákon od zaměstnavatele vyžaduje, aby v pravidelných intervalech kontroloval osvětlení na pracovišti. Tak nedojde k ohrožení zdraví zaměstnanců.

Na základě zákonné směrnice má optimální osvětlení pracoviště činit 500 Lux, osvětlení okolí daného místa 300 Lux a osvětlení pozadí 100 Lux. Jedná se o orientační hodnoty, podle nichž se můžete řídit při vytváření ideálního osvětlení svého pracoviště při práci z domova.

Správné řízení osvětlení při práci z domova: sedm tipů pro důkladné osvětlení pracovny

Současné systémy řízení osvětlení pracují účinně, aby usnadňovaly práci u psacího stolu. V této souvislosti je přičítána velká hodnota zejména barvě světla. Pro optimální osvětlení prostoru je velmi rozhodujícím faktorem osvětlení pracoviště. K tomu účelu lze využít různé přístroje a svítidla, jež interiér přizpůsobí převažujícímu dennímu světlu. K nim patří:

Snímače denního světla: tyto snímače přizpůsobují umělé osvětlení přirozenému okolnímu světlu. Ve srovnání se zastaralými svítidly umožňují ušetřit až 80 % nákladů na energii – bez ztráty kvality světla.

Snímače pohybu: tyto snímače osvětlí prostor teprve, když do něj vstoupíte a poté se automaticky vypnou, když pracovnu opustíte.

Řízení světla: u moderních řídicích systémů se může jas, barva světla, jakož i teplota základního osvětlení v Kelvinech lišit. Na základě koncepce Human Centric Lighting (HCL), osvětlení přizpůsobené lidskému biorytmu, se výkon osvětlení pracoviště váže na pocit pohody člověka.

Okna: denní světlo má na pracovní výkon a schopnost soustředění pozitivní vliv.

1. Tip: využívejte denní světlo

Vliv okolního světla na funkci lidského zraku je spojen se střídáním dne a noci. Biologický účinek světla se zase v průběhu dne váže na biologické hodiny. To řídí naši výkonnost ovlivňováním metabolických procesů. Tímto způsobem je uvolňování melatoninu vázáno na denní rytmus, jakož i na změnu ročních období. Při nedostatku světla se může sezónně vyskytnout takzvaná Sezónní afektivní porucha (SAD), již v hovorovém jazyce možná znáte pod pojmem „zimní deprese“.

Orientace pracoviště, jakož i jeho osvětlení denním světlem závisí na poměru čela okna vůči obytné ploše. Psací stůl byste měli umístit na stranu vedle okna. Právě v zimě je navíc účinná lampa s denním světlem, která splňuje požadavky na optimální osvětlení kanceláře. Svítidlo WORKLIGHT  značky SLV má všechny tyto předpoklady a disponuje ovládáním denního světla pomocí snímače pohybu.

2. Tip: naplánujte si optimálně pracovnu

Prostorové plánování kancelářského prostoru s vícero pracovišti se řídí evropskou normou DIN EN 12464-1. Proto se při plánování své pracovny při práci z domova také řiďte těmito požadavky. Na vytváření pracoviště mají značný vliv následující parametry:

 • Koncepce kanceláře: tvar kancelářského prostoru, organizační podoba, velikost kanceláře

 • Koncepce prostoru: přidělení funkčních oblastí, uspořádání pracoviště

 • Koncepce pracoviště: funkčnost, ergonomie, osvětlení

 • Základ plánování: pracovní úlohy, pracovní prostředky, prostorové podmínky

Při základním osvětlení pracoviště při práci z domova by měly uměle používané zdroje světla zohledňovat a podporovat příslušné povětrnostní podmínky závislé na ročním období i denní době. Toho lze docílit různými svítidly. Plochá svítidla LED, jako např. závěsné svítidlo Q-LINE PD, zajišťují rovnoměrné plošné osvětlení prostoru. Kromě toho lze obdobného účinku dosáhnout i zapuštěnými svítidly, jsou-li ve vhodném počtu.

3. TIP: VYTVÁŘENÍ ZÁKLADNÍHO JASU

Základní jas místnosti můžete ovlivňovat různými faktory, které se neřídí pouze jen velikostí místnosti a počtem oken. Vliv na základní jas mají:

 • světlé zdi

 • odrážení světla od nábytku

 • umístění nábytku k oknu

 • závěsy a žaluzie

 • osvětlení pracoviště svítidly

Rovnoměrné osvětlení pracoviště můžete docílit plochými svítidly LED, páskami LED, jakož a stropními závěsnými svítidly. K tomuto účelu se hodí zejména svítidla stolní, stojací a nástěnná svítidla řady KARPO, která lze díky své různorodé konstrukci využít v různých pracovnách. Optimální osvětlení kanceláře pracuje s teplotou chromatičnosti 3 000 Kelvinů a je ideální pro domácí pracovnu.

4. Tip: využívejte přímé zdroje světla prostřednictvím osvětlení psacího stolu

Různé druhy osvětlení psacího stolu se ideálně hodí k tomu, aby váš psací stůl optimálně ozářily. Různá provedení jako jsou stolní svítidla MECANICA PLUS zajišťují, aby byly plněny vaše individuální potřeby. Při koupi byste si měli dát speciálně pozor na to, aby jas a ergonomie svítidla na psací stůl splňovaly svůj smysl a účel. Zde je třeba hlavně dbát na podání barev a světelný výkon svítidla. Platí následující:

Světla LED s nastavitelnou barvou světla jsou proto vynikající pro osvětlení pracovního stolu. Stolní lampa WORKLIGHT poskytuje nejen přímé osvětlení vašeho pracoviště. Je také vybaven senzorem denního světla a pohybu a lze jej individuálně nastavit podle vašich potřeb pomocí dotykového stmívače. Protože jej lze snadno připevnit k okraji stolu, je ideální zejména pro výškově nastavitelné stoly.

5. Tip: zvolte správnou barvu světla

Jak jsou barvy světla důležité pro pocit vlastní fyzické pohody, to se ukazuje v léčbě světlem, která využívá barvy k léčebným účelům. Tato forma léčby využívá různé vlnové délky světla, aby měla pozitivní dopad na lidskou psychiku. Barvy svítidla vyplývají z teploty chromatičnosti, jež se měří v Kelvinech. Různé barvy světla daného svítidla mají tyto účinky:

 • Zdroj světla o teplotě alespoň 4000 Kelvinů vytváří jasné namodralé světlo, které podporuje vaši koncentraci.

 • Žluté světlo má barevnou teplotu 2700 kelvinů a je srovnatelné s teplým světlem svíčky. Toto světlo podporuje spánek.

Obecně se teploty chromatičnosti svítidel dělí do tří skupin, které lze realizovat s různými typy světel.

1. kategorie: světlo s hodnotou 3 300 Kelvinů se označuje za hřejivé bílé světlo a připomíná západ slunce. Vytváří příjemnou a klidnou atmosféru.

2. kategorie: světlo s hodnotou mezi 3 330 a 5 000 Kelvinů má neutrální bílou barvu. Má charakter umělého světla a nemá žádný zvláštní dopad na náladu či výkonnost člověka.

3. kategorie: světlo s hodnotou nad 5 000 Kelvinů má studenou bílou resp. bílou barvu denního světla a působí povzbudivě a stimulačně.

6. Tip: měňte barvu světla v průběhu dne

Když se slunce brzo ráno objeví na obzoru, má barva jeho světla jiný účinek než uprostřed dne. Změna barvy světla je výsledkem toho, jak se světlo láme. Pokud je večer světlo nízko, budou se sluneční paprsky rozptylovat (Rayleighův rozptyl) a vznikne červené světlo o dlouhých vlnách. V poledne má sluneční světlo naopak namodralou barvu.
Tímto způsobem se barvy světla v Kelvinech mění od teplejších barev ranního světla (2 800 – 3 000 Kelvinů) po studenější barvy denního světla až po teplé barvy večerního světla, které dosahují až 2 000 Kelvinů. Teplé barvy světla podporují tvorbu spánkového hormonu melatoninu: což znamená, že čím nižší je koncentrace melatoninu v krvi, tím vyšší je vaše výkonnost. Pro vaši práci z domova proto doporučujeme stolní svítidlo s různými teplotami chromatičnosti.

V pracovně záleží na vhodném světle

Důkladné osvětlení pracoviště při práci z domova je nejen důležité pro zdraví zraku, nýbrž i pro schopnost podávat výkon a soustředit se. I když se zdá, že možnosti optimálního osvětlení pracoviště jsou nekonečné a nákladné, můžete si pomocí několika jednoduchých kroků a těch správných svítidel uprostřed svých čtyř stěn vytvořit zdravé pracovní prostředí. Tím pak rychle pocítíte pozitivní dopad na svůj výkon, například tím, že přizpůsobíte barvu a intenzitu světla svému dennímu rytmu.

Koneckonců: na ideální osvětlení své domácí kanceláře můžete uplatnit daňový odpočet – díky malé peněžní částce tak dosáhnete největšího užitku.

global.loading.alt_text
Počkejte prosím...