REFLEKTOR PUNKTOWY

KONFIGURACJA TECHNIKI

Dodatkowe informacje na temat poszczególnych opcji konfiguracyjnych można uzyskać klikając w ikonę .
Wizualizacja przedstawia przykładową oprawę. Jest ona dostarczana zmontowana w wybranym kolorze.
Wizualizacja przedstawia przykładową oprawę oświetleniową oraz obraz światła w pomieszczeniu. Wymiary przedstawionych opraw nie są zgodne ze skalą.

REFLEKTOR PUNKTOWY

KONFIGURACJA TECHNIKI

Dodatkowe informacje na temat poszczególnych opcji konfiguracyjnych można uzyskać klikając w ikonę .

Wybór wersji

Dane eksploatacyjne i wymiary montażowe

Temperatura barwy światła

Kąt połowiczny rozpraszania

24 °
36 °
60 °

Sterownik LED

Proces w trakcie
Zaczekaj