Trajnostni pristop SLV

Pri podjetju SLV spoštujemo trajnost kot rezultat skupka treh področij, in sicer gospodarstva, okolja in družbe. Le s celostnim upoštevanjem vseh procesov v naši osnovni dejavnosti lahko zagotovimo, da smo kot podjetje dolgoročno uspešni, ne da bi svoje storitve opravljali na račun družbe ali okolja. Naša mednarodna poslovna dejavnost nam predstavlja izziv, kako izpolniti te zahteve do najrazličnejših skupin zainteresiranih strani, ne samo v Nemčiji, ampak po vsem svetu. Z odgovornim vodenjem podjetja, nenehnim izboljševanjem našega energetsko učinkovitega portfelja izdelkov ter zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu zaposlenih in poslovnih partnerjev pomagamo zmanjšati negativne učinke svojih dejavnosti in okrepiti pozitivne.

Trajnostno potovanje

"Trajnost je skupek večih elementov, ki tvorijo vrednostno verigo

V središču vseh naših prizadevanj je vzdrževanje trajnostne vrednostne verige. To vključuje mnogo več kot le optimizacijo dobavne verige, čeprav ta prav zares predstavlja osrednje mesto v vrednostni verigi. Poleg tega pa pomembno vlogo igrajo še ljudje, komunikacija, inovacije in informacijska varnost."

Odgovorna rast

Vsa naša prizadevanja temeljijo na naših štirih vrednotah. Ker smo prepričani, da lahko le tako rastemo odgovorno. Razmišljamo in delujemo kot podjetniki, vendar se vedno trudimo, da strankam ponudimo kakovostno razsvetljavo in prvovrstne storitve. Naša rast je vedno trajnostna, ker se zavedamo svoje odgovornosti do ljudi, družbe in predvsem okolja. Spoštljiv pristop določa naša dejanja tukaj, kar ne nazadnje vodi h kakovostnemu spremljanju celotne vrednostne verige:

Poslovni model vzdolž celotne vrednostne verige

obchodní model v celém hodnotovém řetězci

CEO Eric Lachambre

STREMIMO K TRAJNOSTNIM REZULTATOM V VSEJ VREDNOSTNI VERIGI – IN NE UNOVČUJEMO LE NAŠIH DOBIČKOV ZA CENO SOCIALNIH IN OKOLJSKIH SKRBI


Izpostavitvene točke projekta

Naš trajnostni cilj je ohraniti trajnostno vrednostno verigo z uravnoteženo interakcijo ekonomskih, socialnih in ekoloških vidikov pri vseh naših temeljnih poslovnih procesih.

Izdelki z recikliranimi sekundarnimi surovinami

Za naš proces razvoja izdelkov so značilni tudi ukrepi za varčevanje z viri in ekološke inovacije pri vseh temeljnih procesih. Da so naši izdelki tudi boljši za okolje in naš planet, primarne materiale nadomeščamo s sekundarnimi surovinami, da naredimo pomemben prvi korak k trajnostni ponudbi izdelkov.

Vendar pa je naša odgovornost, vezana na naše izdelke, še obsežnejša. Zagotavljanje varnosti naših izdelkov, ki jih uporabljajo naše stranke, je tudi naša glavna prednostna naloga. Zato s skrbno izbiro dobavitelja in večstopenjskimi postopki testiranja zagotavljamo, da naše stranke dobijo izdelke najvišje kakovosti kar se tiče varnosti. Ponujamo širok spekter informacij o fotometričnih, tehničnih, regulativnih in varnostnih lastnostih izdelka, vse to pa najdete v razdelku s prenosi datotek. Naša dodatna petletna garancija za velike izdelke iz trenutnega portfelja izdelkov SLV odraža tudi našo zavezo glede kakovosti in trajnosti naših izdelkov.

Naša pot k še večji trajnostni naravnanosti

Sprožilec naše nove trajnostne strategije je bila ocena, s katero je družba EcoVadis ocenila podjetje SLV GmbH leta 2017. Pokazala nam je, kje se kot podjetje nahajamo in kako gledamo na različna vprašanja trajnosti. Jasno nam je pokazala tudi raznolikost in kompleksnost teme trajnosti ter potrebo po neodvisnem in interdisciplinarnem pristopu. Zato to področje v podjetju SLV zdaj zastopa enota, odgovorna na ravni skupine, ki neposredno poroča vodstvu.

global.loading.alt_text
Prosim počakaj...