Duurzaamheid bij SLV.

Bij SLV verstaan ​​we onder duurzaamheid een evenwichtige wisselwerking tussen de drie bereiken economie, milieu en samenleving. Alleen door alle processen van onze corebusiness als een geheel te beschouwen, kunnen we als bedrijf op lange termijn succesvol zijn, zonder dat onze dienstverlening ten koste gaat van de maatschappij of het milieu. Door onze internationale zakelijke activiteiten staan wij voor de uitdaging om aan deze eisen te voldoen tegenover de meest uiteenlopende stakeholdergroepen, niet alleen in Duitsland, maar over de hele wereld. Door verantwoordelijke bedrijfsvoering, voortdurende verbetering van onze energie-efficiënte productportfolio's en het waarborgen van veilige en gezonde werkplekken voor onze medewerkers en zakenpartners, zorgen we ervoor dat de negatieve effecten van onze activiteiten geminimaliseerd en de positieve versterkt worden.

Sustainability Journey

Duurzaamheid wordt bepaald door belangrijke schakels in de waardeketen

Al onze inspanningen zijn gericht op het in stand houden van een duurzame waardeketen. Dit omvat meer dan alleen het optimaliseren van de toeleveringsketen, ook al is die een centrale schakel in de waardeketen. Maar daarnaast gaat het om mensen, communicatie, innovatie en informatiebeveiliging.

Verantwoorde groei

Al onze inspanningen zijn gebaseerd op onze vier waarden. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de enige manier is om verantwoord te groeien. Wij denken en handelen als ondernemers, maar streven er altijd naar om onze klanten kwaliteitsverlichting en eersteklas service te bieden. Onze groei is altijd duurzaam omdat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor mensen, de maatschappij en vooral het milieu. Wij willen daar in ons handelen respectvol mee omgaan, wat met name leidt tot kwaliteitsbewaking van de hele waardeketen:

Bedrijfsmodel gebaseerd op de waardeketen

Bedrijfsmodel gebaseerd op de waardeketen

CEO Eric Lachambre

WIJ STREVEN NAAR DUURZAME RESULTATEN IN DE HELE WAARDEKETEN - IN TEGENSTELLING TOT WINST MAKEN TEN KOSTE VAN SOCIALE- EN MILIEUBELANGEN.


Project Highlights

Ons duurzaamheidsdoel is erop gericht om een ​​duurzame waardeketen in stand te houden door een evenwichtige interactie van economische, sociale en ecologische aspecten in al de kernprocessen van ons bedrijf.

Producten met gerecyclede secundaire grondstoffen

Ons productontwikkelingsproces wordt ook gekenmerkt door middelenbesparende acties en ecologische innovaties, in alle kernprocessen. Om ervoor te zorgen dat onze producten ook beter zijn voor het milieu en onze planeet, vervangen we primaire materialen door secundaire grondstoffen om een ​​belangrijke eerste stap te zetten naar een duurzaam productgamma.

Onze productverantwoordelijkheid gaat echter nog verder. Ook de veiligheidsgarantie van onze producten bij gebruik door onze klanten is voor ons een topprioriteit. Door een zorgvuldige leveranciersselectie en testprocessen in meerdere fasen zorgen we ervoor dat onze klanten perfect veilige producten krijgen van de hoogste kwaliteit. Op onze downloadpagina bieden we ook een grote hoeveelheid aanvullende informatie aan over fotometrische, technische, regelgevende en veiligheidsrelevante producteigenschappen. Onze extra garantie van vijf jaar op grote delen van de huidige SLV-productportfolio weerspiegelt ook onze hoge eisen aan onze producten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Onze weg naar meer duurzaamheid

De aanleiding voor onze nieuwe duurzaamheidsstrategie is de EcoVadis-evaluatie van SLV GmbH in 2017. Toen werd duidelijk waar we staan ​als bedrijf en hoe we tegen verschillende duurzaamheidsvraagstukken aankijken. Maar ook werden we ons bewust van de diversiteit en complexiteit van het onderwerp - en de behoefte aan een onafhankelijke en interdisciplinaire aanpak. Binnen de SLV is een verantwoordelijke eenheid op groepsniveau hiermee aan de slag gegaan en rapporteert rechtstreeks aan de directie.

global.loading.alt_text
Wacht even...