Høyvolts-skinnesystem

Høyvolts-skinnesystemer for en fleksibel belysning

Et høyvolts-skinnesystem garanterer mest mulig fleksibilitet. Når høyvolts-skinnesystemet er installert, kan lampene monteres slik du ønsker. Den frie plasseringen gjør det enkelt for deg å virkeliggjøre omfattende belysningskonsepter med mange lamper. Det er heller ikke noe problem å feste forskjellige typer lamper på en og samme skinne – du velger selv om det skal være pendellamper eller spotter. Med et høyvolts-skinnesystem kan du lyse opp rom med mange kriker og kroker optimalt, selv om det er få strømuttak.