SLV har lamper som passer

Vi hjelper deg med glede å velge i vårt lampesortiment til innendørs og utendørs bruk. Vi tilbyr moderne produkter i attraktiv design til alle typer bruk innen gastronomi- og hotellbelysning. I tillegg til enkeltlamper har vi også produktserier - for et harmonisk helhetsbilde. De kommer i moderne materialer som gips, betong eller tekstiler og i trendy farger.

Pendellamper skaper for eksempel en avskjermet stemning og en følelse av privatsfære. Vegg- og taklamper gir en jevn grunnbelysning. Velg blant et stort utvalg av alt fra LED-profiler, display-, bord-, tak-, og stålamper til komplekse løsninger for farget lys, trådløs styring og dimming.

Med våre lamper og systemer kan du skape et harmonisk lyslandskap.

Lys skaper rom

Harmonisk eller ukonvensjonell: Innen hotell- og gastronomibransjen krever hvert rom en eget type belysning. Et spa-område innebærer for eksempel helt andre utfordringer når det gjelder belysning enn en restaurant eller lobby. Her veksler det mellom velvære og opplevelse. Det er mange funksjoner som må vurderes i planleggingen.

Fant du inspirasjon? Spør oss om et individuelt tilbud for din gastronomibelysning. Vi hjelper deg med glede.
 

SLV has the right luminaires

We would be happy to support you with our range of lights for inside and out. We offer modern products with an attractive design for a variety of applications in the field of catering and hotel lighting. Alongside single luminaires, we have complete product series – this gives you a homogeneous appearance using modern materials such as plaster, concrete, or textiles and in trendy colours. Pendants, for example, create a shielded atmosphere and a feeling of privacy. Wall and ceiling lights provide you with balanced base illumination. Choose from our extensive range: from LED Profiles, to display lights, table lights, ceiling lights and floor stands, up to complex solutions for coloured lighting, wireless and dimmer controllers. Using our luminaires and systems, you can create balanced worlds of light.

Light creates spaces

Harmoniously or unconventional: In the hotel and catering sector, each room has different demands in terms of lighting. A wellness area, for example, has completely different challenges in terms of the lighting technology used than does a restaurant or a lobby. Here, you alternate between relaxation and an experience. You must take many functional aspects into consideration. Have we inspired you? Ask us for an individual quote for your restaurant lighting. We would be delighted to help you.